Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 21. marrasKUUTa 2017

8

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitet-

tu tämän lehden kolmeen eri ilmoituk-

seen. Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

8.12.2017 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Lokakuun numeron Ykä-visassa

lahjakortin kahdelle henkilölle

Tampere-talon ravintola Tuhtoon voitti

Katja Ruokolainen,

Tampere.

Lokakuun

vastaukset olivat:

Sivu 7:

IKH

Sivu 29:

Rudolfin keidas

Sivu 36:

YIT

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

Voit voittaa

PERHELIPUN

Kylpylähotelli

Edeniin

Nokialle.

Kuukauden

POimiNNaT

JOS

firma ei kasva, se menee taaksepäin.

Kaikki kysyvät milloin lopetan, mutta kysyn aina

takaisin, että jos teillä olisi näin hyvin toimiva

yritys, niin lopettaisitteko itse.

Kalaneuvos-yrittäjä Veijo Hukkanen

Talouselämä-lehdessä 10.11.

PERUSTIMME

Jutta Gustafsbergin kanssa

valmennuspalveluja tarjoavan FirFarmin seitse-

män vuotta sitten, ja olemme saaneet sen hyvin

kasvamaan. ihmiset nykyisin tietävät kuka olen,

ja usein joku haluaa ottaa selfien kanssani.

minun ei tarvitse valvoa öitäni, kun laskut ovat

erääntymässä.

Kehonrakentaja ja FitFarm-yrityksen päävalmen-

taja Jari ”Bull” Mentula HS Kuukausiliitteen

marraskuun numerossa.

TÄNÄÄNKIN

monella työpaikalla varotaan.

Ei äksyä ja ailahtelevaa pomoa tai huonokuntois-

ta työkonetta, vaan työpaikan myrkyttäjää.

Liian monessa organisaatiossa valtaa käyttää

työpaikkaterroristi, jota pelkäävät niin kollegat

kuin esimiehetkin.

Aalto-yliopiston professori sekä Aalto TT:n

toimitusjohtaja Pekka Mattila Fakta-lehdessä

marraskuussa

MONESTI

yrityksiltä unohtuu, että yrityksen

menestyminen on tärkeää myös työntekijöille.

Työntekijät pitää sitouttaa yritykseen ja ottaa

mukaan pohtimaan sen kohtalonkysymyksiä ja

tulevaa suuntaa.

Outokumpu Oy:n teknillisen viennin talous- ja

hallintojohtajan paikalta eläkkeelle siirtynyt

Pentti Ristaniemi Kanava-lehdessä 7/2017

VIELÄ

on rahaa enemmän kuin typeryksiä

Otsikko Arvopaperilehden lokakuun numerossa.

AHVENANMAA

on suomen maakunta, jossa ei

saa suomeksi kuin ylenkatsetta. se on mys vero-

paratiisi, jonka varustamoille ja mulle elinkeinoil-

le junailtiin EU-jäsenneuvotteluissa kaikki mah-

dolliset erioikeudet. Ja mahdottomat. Toivotta-

vasti ahot, haavistot, salolaiset, sundbäckit, sa-

tulit eivät lopanneet ahvenenmaan puolesta ker-

taakaan suomeksi. Olisi ollut sopimatonta.

Matti Simula Suomen Kuvalehden

Polkom-kolumnissaan 27.10.

JOS

maakunnille ei tule verotusoikeutta,

äänestäjät eivät tunne tuhlausta nahoissaan.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava

tutkija Tuukka Saarimaa Suomen Kuvalehdessä

10.11.

LUKUTAITOA

on kaikissa kulttuurisissa tilan-

teissa. Juuri siksi se on eloonjäämistaito, eikä

mitään hauskaa ja terveellistä reippailua.

Toimittaja Aleksis Salusjärvi marraskuun

Image-lehdessä

LAKIEHDOTUKSESSA

edellytetään, että lupaviran-

omainen hyväksyy etukäteen kaikki ravintolayrittäji-

en tilat ja paikat, joissa voi tarjoilla alkoholia. Lapin

kairalla oleva matkailuyrittäjä joutuu siten tarkasti

miettimään, missä moottorikelkkasafari pysähtyy.

Kohta on maastot täynnä alkoholitarkastajia.

Kansanedustaja Harri Jaskarin

Eduskuntaviesti 17.11.

VEROPOLITIIKKAMME

keskeisenä tavoitteena

on oikeudenmukainen sekä kasvua ja työllisyyttä

tukeva verojärjestelmä, jossa verojen maksami-

nen perustuu maksukykyyn. Verotusta pitää

korjata siihen suuntaan, että omalla työllään

tulee toimeen ja voi elättää perheensä.

Demokraatti-lehti SDP:n verolinjauksesta 14.11.

SDP:N

vaihtoehtobudjetti sisältää runsaasti ve-

ronkiristyksiä ja uusia verolajeja. Kaikista eniten

veronkorotukset kohdistuvat yrittäjiin. sDP esit-

tää, että listaamattoman yrityksen verohuojen-

nuksen raja lasketaan kahdeksasta prosentista

neljään prosenttiin. Tämän lisäksi sDP kiristäisi

pääomatuloverojen tasoa, mikä niin ikään kiris-

täisi yrittäjien verotusta.

Kokoomuksen Verkkouutiset 14.11.

YRITTÄJIEN

kannattaa muistaa, että koska ihmi-

nen ei ole kone, kroppa ja pää saattaa väsähtää.

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén

Suomen Yrittäjien tiedotteessa 2.11.

LUIN

jostain, ettei ole täydellistä päivää aloittaa

yrittämistä. Ei voi odottaa, että maailma on

täydellinen, vaan pitää lähteä kokeilemaan roh-

keasti. aina pääsee pois, jos homma ei toimi.

Nokia-uran jälkeen yrittäjäksi ryhtynyt

Anu Torkkeli Y-Studiossa 7.11.

UUDEN

työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys

kasvaa tänä vuonna noin 15 000 hengellä. Viime

vuonna kasvu oli 11 000. Ensi vuonna työllisyy-

den ennustetaan kasvavan noin 25 000 hengellä.

MTV:n Uutiset 7.11.

TALOUSKASVU

euroalueen 19 jäsenmaassa

on jo nyt kiihtynyt nopeimmaksi sitten finanssi-

kriisin alun kymmenen vuotta sitten. Bloom-

bergin haastattelemien ekonomistien mukaan

edessä on ”matalan inflaation ja kasvun

kultainen kausi”.

Talouselämä-verkkojulkaisu 14.11.

PIKKUJOULUKAUDESTA

näyttäisi tulevan hyvä.

Kasvua odottaa noin 70 prosenttia ravintoloista.

Yli kuuden prosentin kasvua ennakoi peräti 21

prosenttia. Edellisvuotta heikompaa pikkujoulu-

kysyntää odottaa vain 4 prosenttia ravintoloista.

Yritysten parantunut taloustilanne näkyy selvästi

pikkujoulukysynnän kasvuna.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut

MaRa ry:n tiedote 13.11.

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten

PAUNUN UUTUKAISESSA

sai Helsingin matkalla vaikka sitten niitä lämpimiä voileipiä. Harmi, että Paunun uudesta tulokkaasta kertovassa jutussa ei kerrottu

matka-aikaa Helsinkiin, sillä oletettavasti se oli ennen moottoritien lopullista valmistumista aika lailla nykyistä hitaampi. Autoilu oli teemana lehdessä myös 30

vuotta sitten, joka näkyi paitsi jutuissa myös mainoksissa. Olipa mukaan kuitenkin mahtunut myös faksimainos, jota ei ole kyllä enää toviin lehdessä näkynyt.

nu kehuukin yhteistyön Ajokin kanssa

sujuneen erinomaisesti,

–Näin ison työn tekeminen vaatii ai-

na joustamista muista hommista, mut-

taAjokilla on suhtauduttu todellamyön-

teisesti uuden auton kehittämiseen. Kos-

ka palvelu tälläkin alalla lisääntyy koko

ajan, niin uskon, että autojen kehittämi-

seen tullaan kiinnittämään yhä enem-

män huomiota.

Uusi Hämeen Nopein kulkee Tam-

pereelta Helsinkiin edelleen samassa

ajassa ja lähtö on kello seitsemän täältä.

Matkan hinta tulee pysymään myös sa-

mana.

– Matkustajamäärät ovat jo nyt sitä luok-

kaa, että uuden auton liikenteeseen tuo-

minen kannattaa, kertoo toimitusjohtaja

Martti Paunu

. Mikä sitten erottaa uuden

entisestä

HämeenNopeasta?

Toimitusjoh-

taja Martti Paunu sanoo, että palvelut tu-

levat lisääntymään.

– Auton takaosaan tulee tila, jossa au-

toemäntä työskentelee. Tämä tila muis-

tuttaa paljon lentokoneen vastaavaa ja

myös tarjoilu tulee toimimaan samalla pe-

riaatteella kuin lentokoneessa. Nykyises-

sä Hämeen Nopeimmassa ei ole mahdol-

lisuutta saada esimerkiksi lämpimiä voi-

leipiä, mutta nyt sekin puute tulee pois-

tumaan.

Autoa on valmisteltu

Ajokilla

lokakuun

alusta alkaen. Auton sisään tullaan asen-

tamaan esimerkiksi neljä kilometriä eri-

laisia sähköjohtoja. Toimitusjohtaja Pau-

Paunu Oy toi kolme vuotta sitten linja-autoliikenteeseen Hämeen

Nopeimman. Tämä ennen kaikkea liikemiehille tarkoitettu auto

ajaa Tampereen ja Helsingin väliä viitenä päivänä viikossa. Kolme

vuotta on saanut toimitusjohtaja Martti Paunun uskoman, että

Hämeen Nopeinta tarvitaan. Niinpä uusi auto onkin valmistelta-

vana Ajokilla ja liikenteeseen se pääsee jo marraskuun puolella.

Uusi Hämeen Nopein

liikenteeseen!