Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 21. marrasKUUTa 2017

2

m

itä tapahtuu yksinyrittäjän yritykselle, kun yrittäjä sai-

rastuu ja on työkyvytön? Yrityksen työvoimasta 100

prosenttia on silloin poissa ja toiminta pysähtyy. Toi-

saalta, jos yrittäjä ei jaksa, niin tuotantokoneisto on vajaakäy-

töllä eikä yritys menesty. Toisaalta työuran piteneminenkin

on luonnollista, sillä etenkin pienyrittäjän sosiaaliturva on

heikko, varsinkin jos yrittäjällä ei ole ollut mahdollisuutta

hankkia itselleen suurta eläketurvaa. Näin yrittäjän työura jat-

kuu usein pitkälle yli normaalin eläkeiän. Moni pienyrittäjä

on näin ollen erilaisessa tilanteessa palkansaajiin nähden.

Onneksi viime aikoina on alettu kiinnittää huomiota myös

yrittäjän hyvinvointiin. Aiheesta on alettu kirjoittaa ja Suo-

meen on synnytetty hyviä hankkeita, joissa asiaa on kehitet-

ty. Yksi asia, joka pienyrittäjiltä on suurelta määrin puuttu-

nut, on yrittäjän oma työterveyshuolto. Yrittäjät ovat yleensä

tehneet työterveyssopimuksen tilanteessa, jossa on ollut kyse

tilaajavastuulain mukaisesta tarjouskilpailusta tai kun yrityk-

seen on ollut tulossa työsuojelutarkastus. Yksinyrittäjillä so-

pimuksia on vähemmän, vaikka he ovat yrityksensä ainoa re-

surssi.

Pirkanmaan Yrittäjät ry

yhteistyökumppaninaan Työterveys-

laitos kilpailutti työterveyspalvelut ensi vuoden alusta alkaen

pienyrittäjille. Yrittäjät haluaa kiinnittää huomiota yrittäjän

omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Keskeinen osa hyvin-

vointia on työterveyshuolto ja apu tilanteessa, jossa sitä tarvi-

taan. Erityisen tärkeää on ennaltaehkäisevä työterveyshuolto,

sillä yrittäjä on oman yrityksensä tärkein voimavara.

päätoimittaja

PÄÄKirJOiTUs 21.11.2017

s. 25

s. 30

s. 34

s. 32

Aina työn tekijän puolella

marrasKUU 2017

sisÄLTÖ

Learn2Earn paneutuu korkeakoulutettujen työttömyyteen

s. 14

Kangasalla käynnistellään joulukausi jo ensi viikonloppuna

s. 15

Kallis päätös – ratikan aiheuttama pysäkkimuutos vei puolet kaupan liikevaihdosta

s. 18

Pirkkalan lentokentän mobiiliaplikaation takaa löytyy turkulainen

s. 23

Lounasvieraana Tampereen tunnetuin liikenneasiantuntija

s. 25

Tätä merkkiä on myyty suomessa jo 50 vuotta

s. 30

maxiauton Pyrystä tuli yrittäjä jo 21-vuotiaana

s. 32

Laajennusta pukkaa – Oriveteläinen saunatalo on alansa markkinajohtaja

s. 34

siivousfirma löysi jatkajan lähipiiristä – ajatus kypsyi vuosia

s. 41

Parturikampaajan kunnioitus isänmaalle alkoi jo 80-luvulla

s. 44

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi mäkinen

PAINOPAIKKA

alma manu Tampere 2017

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa mediapalvelut Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

yrittäjä

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

maili salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Suomessa on pitkän aikaa kehitetty työntekijöiden hyvinvointia ja sen ympärille on rakentunut laaja

osaaminen sekä erilaisten kehittämishankkeiden kokonaisuus. Valtakunnallisesti on pyritty jatka-

maan työuria, parantamaan ikääntyvien työntekijöiden työkykyä tai edistetty työterveyshuoltoa ja

sen toimintatapoja työpaikoilla. Kaikki nämä ovat olleet erittäin hyviä ja kannatettavia asioita,

mutta kuka huolehtii yrittäjän työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Yrittäjä on yrityksensä

tärkein voimavara