Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 23. lokakUUTa 2018

4

s

yyskuun viimeisenä viikonlop-

puna virallisesti avautuneen

HDC-Finlandin

ideana on

kiekkoilijoiden yksilötaitojen kehit-

täminen. Yksi syy koko keskuksen

perustamiseen oli se, että

Sasu Hovi

oli itse huomannut monenmaan aja-

van tämän puolen valmennuksessa

suomalaisista yksinkertaisesti ohi.

Suomessa on hyvät seurat ja liit-

to ja valtavan kovaa valmennusosaa-

mista, mutta yksilötreenaamisessa

olemme vielä jäljessämonestamuus-

ta kiekkomaasta. Tästä se ajatus oi-

keastaan lähti, hän kertoo.

Vahvasi uudistuva Veska

Löydettyä paikkaa ei voi pitää ihan

perinteisempänä. Kauppakeskus ei

ensimmäisenä kolahda mieleen lät-

kätreenejämietittäessä. Jokaiselle, jo-

ka ei hetkeen ole käynyt paikalla ker-

rottakoon, että kauppakeskus

Veska

onkokenut isonmuodonmuutoksen.

Tätä haastattelua tehtäessä syyskuun

lopulla se oli vielä vähän kesken.

Lopputulema on kuitenkin ehdotto-

man positiivinen. Neliöt on saatu

hyötykäyttöön todella tehokkaasti, ja

paikalle ovat nyt jo pidempään hy-

vänä sisäänvetäjänä toimineen

Verk-

kokaupan

lisäksi esimerkiksi uudet

Burger King

ja

Itsudemo

-ravintolat.

Niiden edessä kauppakeskuksen

pohjakerrossa minua on sovitusti

vastassa yrittäjä

Marko Kuusisto

.

Hän on ollut Hovin keskeinen yh-

teistökumppani HDC:n osalta ja tä-

nä päivänä koko kiinteistön omista-

ja. Kaupat Veskasta hän solmi reilu

vuosi sitten. Suunnistaessamme koh-

ti kiekkoelämyskeskusta hän esitte-

lee muuttuneita maisemia.

–Tähän tulee vielä huomenna uu-

det laatat, ja tuo tila avataan loka-

kuun aikana, hän näyttää, kun suun-

nistamme työmaan keskellä kieltä-

mättä hieman vaikeasti löydettävään

jääkiekkokeskittymään.

Koreat puitteet

Oven takana odottaa jonkinasteinen

yllätys. Toisin kuin keskuksen toinen

kerros, kiekkokeskus onollut toimin-

tavalmiudessa jo jonkin aikaa. Kes-

kuksen operatiivisesta johtamisesta

vastava Sasu Hovi kertoo heti kär-

keen, että keskusta on tarjottu testi-

mielessä kiekkoilijoiden käyttöön jo

loppukesästä saakka. Liki 600 neliön

keskittymä on vaikuttava näky. Nyt

ollaan kaukana hämyisistä kuntosa-

leista tai vuosikymmeniä nähneistä

jäähalleista. Joskin siitä ei voi ereh-

tyä, mitä lajia tänne on tultu harjoit-

tamaan. Kirkkaasti valaistu tila on

kaukaloreunoja myöten juuri niin

hockey kuin olla vain voi. Yksityis-

kohdat on muutenkin hiottu kun-

toon. Istuudumme jääkiekkomailois-

ta valmistetuille penkeille, ja esimer-

kiksi pukukoppi näyttää kuin

NHL

-joukkueen sellaisen kuvittelee

näyttävän. Ensimmäisiä huomioita,

joita paikasta on helppo tehdä, on

juuri sen valoisuus. Tätä alleviivaa-

vat entisestään isokokoiset ikkunat,

joidenmyötä treenialueella on kaup-

pakeskuksen käytävältä jopa loista-

va näkymä. Kuusistonmukaan tämä

on tietoinen ratkaisu.

– Tämähän luo pelaajille tiettyä

painetta. Jääkiekko on ensisijaisesti

yleisölaji, jotenkatsojiin saa hyvin tot-

tua myös täällä, Kuusisto hymyilee.

Höntsykentän heitto

Kuusisto myöntää, että merkittävä

syy Hovin yritysideasta innostumi-

seen, on rakkaus itse lajiin. Kiekkoa

mies on pelannut pienestä pitäen, ja

onpa innokas

Tappara

-fani käynyt

seuraamassa viime vuosina liigafi-

naalit hallilla jopa Oulussa saakka.

Mustan lätkän parissa Kuusisto ja

Hovi toisensakin tapasivat.

– Pelaamme samassa höntsyporu-

kassa, Kuusisto ja Hovi kertovat. Pie-

nestä pitäen kiekkoa harrastaneesta

Kuusistosta ei tullut kiekkoilijaa, vaan

ensin automyyjä ja sitten yrittäjä. Ho-

vin tarina on miltei peilikuva. Am-

matikseen jääkiekkoja torjuneenHo-

vin status kun siirtyi urheilijasta yrit-

täjäksi neljä vuotta sitten. Takana on

pitkä ura, sillä ensimmäistä kertaa

mies nousi liigajoukkueen harjoitte-

lurinkiin jo 17-vuotiaana, ja ensim-

mäiset liigapelit hän pelasi jo seuraa-

vana vuonna. Alku oli komea, sillä

maalivahti aloitti liigauransa kome-

asti kahdella 0-pelillä.

Peli-ilo löytyi

Itä-Euroopassa

Tosin pelkkää ruusuilla tanssia nuo-

ren veskarin uran alku ei ollut.

–Tosiasiaoli,ettäenollutehkähen-

kisesti vieläkypsä liigaan japelasinhy-

vin ailahtelevasti, mies myöntää.

Vuonna 2005 Hovi vaipuikin jo ajat-

telemaan, että se lopullinen menestys

karttaisi häntä ikuisesti.Ura kuitenkin

kääntyi uuteen nousuun, kun tšekki-

läinen agentti tarjosi hänelle testiä

Itä-Euroopassa. Semeni hyvin, ja seu-

raavat kahdeksan vuotta mies pelasi

Tšekin ja Slovakian liigoja.

– Ehdottomasti ne olivat urani

kahdeksan parasta pelivuotta. Löy-

sin oman peli-iloni ja nostin tasoani

huikeasti. Olen kiitollinen, että pää-

sin pelaamaan oman tasoni äärira-

joilla, Hovi muistelee. Hokkarit nau-

laan mies jätti pysyvästi vuonna

2014, jolloin hän pelasi viimeisen pe-

linsä Slovakian liigassa.

Yrittäjyys oli

ykkösvaihtoehto

SasuHovi on sen verran analyyttinen

kaveri, että jo kesken parhaiden peli-

vuosien hän tiedosti, että pelaajaura

loppuu vääjäämättä jossakin vaihees-

sa. Yksi takaportti oli

Tampereen yli-

opiston

matematiikan opiskelupaik-

ka. Sen suhteen opinnot jäivät tosin

yhteen lukukauteen. Yrittäjyys vei

voiton. Sen verran sponsorien kans-

sa oli luotu verkostoa, että hän päät-

teli kykenevänsä elättämään itsensä

jääkiekkoon jollakin tasolla liittyväl-

lä tavalla. Niin on myös käynyt. En-

simmäinen firma, johon Hovi lähti

mukaan, oli urheilutekstiilejä valmis-

tava,

Jersey 53

-nimeä kantava yritys.

–Tähänpäädyinmukaan, kunhy-

vä tšekkiystäväni minua pyysi. Olen

edelleen firman toinen osakas, mutta

viimeisen vuoden olen keskittynyt

pääsääntöisesti tähän keskukseen,

hän kertoo. Hovin loimussa lämpiää

vielä vielä kolmaskin rauta, sillä hän

on lisäksi osakkaana

ProSportJob

-fir-

massa, jota hän itse kuvaa urheilu-

maailman

Linkediniksi

.

Vuoden kehitystyö

Virallisesti projekti starttasi noin

vuosi sitten, ja julkisuudessa siitä

alettiin vihjailla hiljalleen tämän

vuoden alussa. Mutta mitkä olivat

miestenmukaan suurimmat haasteet

sitä puuhatessa?

– Urheilubisnes ylipäätään on

vaikeaa, mutta erityisesti tässä tilan-

teessa, kun koko konsepti piti läh-

teä luomaan liki nollasta, Kuusisto

aloittaa.

– Toki me maailmalta jonkin ver-

ran saatoimme hakea esimerkkiä,

mutta kaikki piti selvittää itse ihan

siitä lähtien, että mikä on meidän

kohderyhmäm-

me, Hovi lisää.

Ei vain

ammattilaisille

Kohderyhmä pidettiin varsin laaja-

na. Siinä missä esimerkiksi Pietaris-

sa vastaavan kaltaisia harjoituskes-

kuksia on tehty

KHL

-seurojen pe-

laajien omaan käyttöön, Tampereel-

la haluttiin keskus saattaa paljon laa-

jemmalle joukolle.

– Tämä on tarkoitettu kaikille jää-

kiekonpelaajille, niin miehille kuin

naisille, tytöille ja pojille, jotka ha-

luavat maksimaalisesti kehittää

omaa yksilötaitotasoansa luistelussa

ja laukaisussa, motivaatiota ja asen-

netta unohtamatta. Jos ne eivät ole

kunnossa, ei tänne maksa vaivaa tul-

la, Hovi lisää. Niiden jo liigassa paik-

kansa vakiinnuttaneiden pelaajien

lisäksi myös junioreille haluttiin tar-

jota mahdollisuus. Tämän puolesta

puhuu myös keskuksen takaosasta

löytyvä

”Homework room

” eli läksy-

huone.

– Idea on, että koulusta suoraan

tänne tulevalla junnulla on paikka

tuolla tehdä läksyt ja ottaa välipalaa

ennen treenejä. Sehän on selvä, että

teininä koulu pitää hoitaa kunnialla

kiekon lisäksi. Tähänme haluamme

tarjota parhaat mahdolliset edelly-

tykset, Kuusisto kertoo.

Astetta kehittyneempi

luistelukone

Sasu Hovi myöntää nyt toteutuneen

tilan olevan hyvin lähellä hänen al-

kuperäistä visiotaan.

– Hienoa on ollut sekin, että ku-

Pirkkalassa, Veskan kauppakeskuksen toisessa kerrok-

sessa avautui syyskuun lopulla uniikki treenipaikka kie-

konpelaajille. Yksilöharjoitteluun tarkoitettu HDC-Finland

on tarjonnut testimielessä harjoitusmahdollisuuksia jo

noin sadalle kiekkoilijalle, ja palaute on ollut erinomaista.

Näin tiivistää idean isä ja keskuksen toimitusjohtaja Sasu

Hovi, entinen ammattipelaaja itsekin.

– OLEN KÄYTTÄNYT

Nesteen lausetta yhden pysäkin taktiikasta myös meillä, sil-

lä tavoitteenamme on tarjota kokonainen paketti kiekkotaitojen kehittämiseen,

kertoo yritykseen mukaan lähtenyt kauppakeskus Veskan nykyinen omistaja Mar-

ko Kuusisto.

VALMENTAJA PASI KATAJAN

ohjattavana luistelukoneella on Joonas Heinonen.

Pasi Kataja on ollut päätoiminen valmentaja viimeiset neljä vuotta. Hänet palkittiin

viime vuonna myös Ilveksen vuoden juniorivalmentajana.

Jääkiekkotreenaaminen vietiin

– ja vieläpä kauppakeskuksessa