Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 23. lokakUUTa 2018

2

PÄÄkiRJoiTUs 23.10.2018

s. 36

s. 20

s. 12

s. 30

Aina työn tekijän puolella

lokakUU 2018

sisÄlTÖ

Tuoreet jäsenet esittäytyvät

s. 6

lakilaarin aiheena ajankohtainen liikesalaisuuslaki

s. 11

lounasvieraana teatterijohtaja Reino Bragge

s. 12

Hoivapalveluyritys syntyi halusta tuottaa palvelua,

jota itsekin haluaisi vanhuuden päivillä käyttää

s. 20

lempäälä sanoo kyllä!

s. 22

Tässä kykykisassa ei etsitä teini-idolia, vaan varttuneempaa kultakurkkua

s. 30

Vaikka komediateatterissa ollaan, nyt ei naureta. Pikemminkin pelätään.

s. 36

Hervannassa pääsee jo testaamaan 5G-verkkoa

s. 37

Tämän ohjelmistofirman omistavat pääasiassa työntekijät

s. 38

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, laukontori,

kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2018

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia oy

leena kolehmainen-Naaralainen

yrittäjä, p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntiassistentti:

Pinja kolehmainen p. 040 912 7662

Myyntipäälliköt:

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Timo Hyvönen

p. 050 468 2290

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Kyllä jotain pitää tehdä

s

uomen taloudessa menee vielä hyvin, kun

vertaillaan eri talousennusteita. Valtion vel-

kaantuminen on taittunut, työllisyysaste on

kasvanut ja suhdanteetkin näyttävät hyviltä. Mut-

ta kasvun taittuminen on nähtävissä jo ensi vuon-

na, ja siksi siitä on syytä olla huolissaan.

Syyskuussa julkaistu pk-barometri ja pari viikko

sitten julkaistu

”Pirkanmaan talous”

-julkaisu osoit-

tavat myös Pirkanmaalle kasvua, muttamolempien

ennusteiden mukaan kasvu taittuu ensi vuonna.

Huoli on siitä, jääkö tämä suhdannenousu ennä-

tyslyhyeksi.

Jos suhdannetilanne jää lyhytaikaiseksi, valtion vel-

kaantuminen jatkuu ja työllisyys ei enää parane.

Suomen talous ajautuu vakaviin ongelmiin. Erityi-

senä huolena on kilpailukykymme heikkeneminen.

Hintakilpailukykymme ei ole merkittävimpiin kil-

pailijamaihimme hyvä ja se ainakin osaltaan näkyy

vientimme määrän olevan suhteellisen alhaisella

tasolla viime vuosiin verrattuna. Kilpailukyykyym-

me vaikuttaa yhdeltä osalta investointien määrä.

Investoinnin Suomessa ovat viime vuosina kasva-

neet lievästi, vaikka korot ovat erittäin alhaisella ta-

solla. Syynä tähän on ollut rakentaminen. Sen sijaan

tuotannon määrää ja tuotteiden sekä palveluiden

laatua lisäävät investoinnit ovat olleet pidemmän ai-

kaa varsin tasaisia. Nämä kone- ja laiteinvestoinnit

sekä panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen

ovat kilpailukykymme peruspilareita. Jos näihin ei

panosteta, kilpailukykymme heikkenee ja varsinkin

laskevassa suhdannetilanteessa investointien alhai-

nen taso vain lisää talouden heikkenemistä.

Suhdannetilanteen heiketessä meidän pitäisi

enempi panostaa työmarkkinoiden joustavuuteen,

investointien määrään ja tutkimukseen ja tuote-

kehitykseen. Kuten lehdistä saamme lukea, työ-

markkinoiden uudistaminen näyttää olevan ki-

ven takana. Verotuksessa ei ole ainakaan ennen

vaaleja tulossa sellaisia toimia, jotka tukisivat in-

vestointeja. Nyt asiaa pitäisi kuitenkin katsoa ko-

ko talouden näkökulmasta. Suomi jakaantuu kah-

tia heihin, jotka ovat työllisiä ja heihin, joiden on

vaikea työllistyä. Suhdannetilanteen heikkenemi-

nen kärjistää tätä tilannetta. Suomi ei voi velkaan-

tua, joten nyt pitäisi ottaa lusikka käteen ja katsoa

asioita kilpailukykymme näkökulmasta. Työtais-

telutoimet eivät tilannetta ainakaan paranna.

päätoimittaja

k

u

v

a

:

P

e

e

r

o

l

a

k

a

n

e

n

k

u

v

a

:

s

a

k

a

r

i

P

a

r

t

i

o

P

h

o

t

o

g

r

a

p

h

y

k

u

v

a

:

E

s

k

o

l

o

u

n

a

m

a

a