Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 23. lokakUUTa 2018

12

KUKA?

VIERAS:

Reino Bragge, FM,

teatterinjohtaja

Tampereen Teatteri

ASUU:

sorsapuiston lähellä

Tampereella

PERHE:

Vaimo ja koira,

aikuiset lapset muuttaneet

jo omilleen

HARRASTUKSIA:

Mökkeily, sienestys ja hiihto

keittiössä ja pitää itseään ihan kelvol-

lisena kokkina.

Tampere on oikea

teatteripääkaupunki

Vieraamme on tyytyväinen Tampe-

reen teatterielämään, sekä siihen, et-

tä täällä on ollut jo pidemmän aikaa

hyvä ja toimiva yhteistyö teatterei-

den kesken.

Sovimme muun muassa ensi-il-

loista keskenämme, jottei tule pääl-

lekkäisyyksiä, Bragge avaa. Myös se

ilahduttaa Reino Braggea, että kult-

tuurimatkailu on lisääntynyt merkit-

tävästi alueen hyvän kulttuuritarjon-

nan takia.

90 ihmisen työpaikka

Tampereen Teatterissa on tällä het-

kellä noin 90 kuukausipalkkaista

työntekijää. Suuret teatterit ovat vii-

me vuosikymmeninä vähentäneet

vakituisten taiteilijoiden määrää, ja

se on mahdollistanut vierailijoiden

käytön enenevässä määrin kuukau-

sipalkkaisten sijaan. Syyskauden li-

punmyynti on ollut positiivinen yl-

lätys, ja näyttää siltä, että Tampereen

teatterin

Sademiehestä

on tulossa tä-

män kauden hittinäytelmä.

Nopeat vastaukset

Maittavan kuhalounaan jälkeen vie-

raamme vastaili kahvikupposen ääres-

sä nopeisiin kysymyksiin: seuraavasti:

Mikä eläin olisit?

– Kettu

Viimeiksi luettu kirja?

– Riikka Pulkkisen Lasten planeetta

Komedia vai musikaali?

– Musikaali

Syksyn harrastus?

– Sienestys

Tuotteistaminen?

– Mitä vähemmän sen parempi

Oma mieliroolisi?

– Täplähyeena

Teksti:

KARI TOLONEN

kuvat:

ESKO LOUNAMAA

TEATTERINJOHTAJA REINO BRAGGE

työmaansa edustalla aurinkoisena lo-

kakuun päivänä.

Lähtöisin Nakkilan

kirkon vaiheilta

Alun perin Nakkilassa maailmaan

putkahtanut lounasvieraamme

Rei-

no Bragge

on toiminut

Tampereen

Teatterin

johtajana vuodesta 2010,

mutta kaupunki kävi kyllä tutuksi jo

paljon varhemmin. Opiskelunsa

Bragge nimittäin aikanaan suoritti

juuri Tampereella. Teatteriammatti-

laiselle tyypilliseen tapaan tie ehti vä-

lissä viedä useampaankin paikkaan.

Teatterikiinnityksiämiehellä oli niin

Savonlinnassa, Joensuussa, Porissa

kuin Jyväskylässäkin. Erityisesti Sa-

vonlinnassa vietetty aika on jäänyt

mieluisenamuistoihin, syntyiväthän

perheen kolme poikaa juuri siellä.

Teatterinjohtaja

viihtyy keittiössä

Lounasta me nautimme tällä kertaa

lähellä työpaikkaa. Tampereen Teat-

terilta matkaa

Astorin

ovelle on tus-

kin kahtasataa metriä, joskin nyt ra-

tikkatyö pidentäämatkaa jonkin ver-

ran. Nyt tehtävää ruokavalintaa hel-

pottaa selvästi se, että Bragge kertoo

kasvis- ja kalaruokien olevan sydän-

tä lähellä. Niinpä lähiravintola Asto-

rin lounaslistaltakin valikoitui lou-

naaksi paistettu kuha-annos. Teatte-

rijohtaja kertoo itsekin viihtyvänsä

LOUNAAN PÄÄRUOKANA

nautimme kuha-annoksen.

KARI TOLONEN,

järjestöneuvos ja Chaine des Rotisseurs

-järjestön officier-jäsen, kutsuu kuukausittain ruokavieraan

tutustumaan pirkanmaalaisen ravintolan ruokatarjontaan.

ASTORIN ALKUSALAATTI

oli kerras-

saan herkullinen.