Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 24. lokakUUTa 2017

2

U

usi hankintalaki mahdollistaa

hankintojen jakamisen osiin, mi-

kä pitää markkinat toimivina,

kunhan samalla huolehditaan, ettei sa-

ma toimittaja voita kaikkia osia. Tämä

luo pienillekin yrityksille mahdollisuu-

den osallistua kilpailutuksiin ja saada

omaan liikevaihtoonsa nähden merkit-

täviä kauppoja. Tästä hyvä esimerkki on

Tampereen seudun keskuspuhdistamon

rakentamisprojekti, jossa aidosti halu-

taan antaa pienillekin yrityksille mah-

dollisuus osallistua hankintoihin.

Huonojakin esimerkkejä on ikävä kyllä

monia. Yleensä ne ovat sellaisia, että

kunta tai kaupunki kokoaa yhteen ison

määrän tarpeitaan, kuten esimerkiksi

kuljetuspalveluita. Nämä kilpailutetaan

siten, että käytännössä tarjoajia voi olla

vain yksi ja usein sekin ulkomaalainen.

Näissä tapauksissa moni pieni yrittäjä

menettää tulonsa ja joutuu käytännös-

sä lopettamaan toimintansa. Näistä

asioista kuulee yrittäjiltä paljon esi-

merkkejä.

Yleensä kunnissa pidetään halvinta

tarjousta parhaana ilman, että nähdään

hankinta laajempana kokonaisuutena

erilaisine vaikutuksineen. Hinta ei kui-

tenkaan ole hankinnan ainoa kriteeri.

On olemassa paljon esimerkkejä, jois-

ta halvimmasta hinnasta on tullut itse

asiassa kallein, kun laatu ei ole vastan-

nut tarvetta.

Keskittämällä hankinnat yhdelle isolle

toimijalle kunta tai kaupunki saa han-

kinnan mahdollisesti edullisemmin,

mutta menettää suuret summat verotu-

loissa ja alueen elinvoimassa. Yrittäjille

hankinnat ovat iso asia ja siksi niitä seu-

rataan myös Yrittäjissä tarkkaan.

Olemme jo 2000-luvun alusta puhuneet

innovatiivisista julkisista hankinnoista,

joiden idea on esimerkiksi ratkaisukes-

keinen hankinta. Kunta pyytää tarjous-

kilpailussa ratkaisuja, määrittelee mil-

laista hyötyä ja tulosta ratkaisulla tulisi

saada aikaan ja ostaa tulosta eikä toteu-

tustapaa. Elinkeinopoliittisesti tällainen

hankintamenettely kehittää yrityksiä ja

luo niille jatkossakin kilpailukykyä.

Kunta voi myös osallistua tuotteen tai

palvelun kehittämiseen.

Kunta tai kaupunki voi toimia vastuul-

lisesti, uuden luomisen alustana, jos

hankintoja käytetään fiksusti elinvoi-

man kehittämisen välineenä. Tätä työ-

tä tehdään jo joissakin kaupungeissa,

mutta aivan liian vähän. Hankinnat kes-

kusteluttavat yrittäjiä, sillä niillä voidaan

saada paljon hyvää tai pahaa aikaan.

päätoimittaja

PÄÄkiRJoiTUs 24.10.2017

s. 10

k

u

v

a

:

i

l

k

k

a

h

a

l

a

v

a

.

f

i

s. 6

s. 27

Aina työn tekijän puolella

lokakUU 2017

sisÄlTÖ

ilkka Halava avasi tulevaisuuden haasteita pienyrittäjän näkökulmasta

s. 6

seppo pisti kyläkauppojen historian kansien väliin

s. 10

satelliitilla kanavat saa vaikka korpeen

s. 15

Cats-musikaali rikkoi jo ennätyksiä

s. 17

Uudistuneesta Ellivuoresta ei aktiviteetteja puutu

s. 27

sattumankaupassa Mouhijärvellä riittää pällisteltävää

s. 30

lemmikkihotellin käytössä kokonainen omakotitalo

s. 32

lounasvieraana hakkuri Urpo sivula

s. 34

Punkalaitumella tehdään pian kakasta kaasua

s. 40

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, laukontori,

kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2017

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia oy

leena kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntipäällikkö

laura Mustanoja p. 050 468 2290

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Julkiset hankinnat keskusteluttaa

Jälleen on noussut keskustelu julkisten hankintojen merkityksestä. Julkisilla hankinnoilla

on merkittävä vaikutus monen toimialan yrityksille ja fiksusti käytettynä ne ovat erinomainen

elinkeinopoliittinen väline kunnille työllisyyden sekä elinvoiman parantamiseksi. Julkisilla

hankinnoilla kyetään luomaan uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

s. 17