Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 8. marrasKUUTa 2016

12

HERVANNAN

YriTTÄJÄT

Yrittäjä, varaa paikkasi!

DORIMEDIA OY

Leena

041 501 9902

Laura

050 468 2290

Jorma Ruusunen Oy

Tamperelaista metallityötä

ammattitaidolla!

Tauskonkatu 27, 33720 TAMPERE • Puh. 0400 734 130

jorma.ruusunen@jormaruusunen.fi

jormaruusunen.fi www.iisoy.fi

Insinöörinkatu 30, 3.krs • 33720 Tampere

Puh. (03) 3390 0100

• Täyden palvelun isännöinti

• Kirjanpitopalvelut

• Tekninen isännöinti

• Laillistettu vuokravälittäjä LVV

www.innometalli.com

www.pakkarakenne.fi

Hepolamminkatu 28, 33720 Tampere

Puh. 040 577 9826

YLI

Pakkarakenne O

y

KARI TOLONEN,

yrittäjä ja Chaine des rotisseurs -järjestön

Officier-jäsen, kutsuu kuukausittain ruokavieraan tutustu-

maan pirkanmaalaisen ravintolan ruokatarjontaan.

FAZER-RAVINTOLA

Reaktorin lounasannos.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON

rehtori Mika Hannula.

REHTORI

yliopiston opiskelijoiden

nimeämällä “punaisten lyhtyjen”

käytävällä.

MIKA HANNULA

kyselemässä opiskelijoilta “Kuinkas ruoka maistuu ?”

T

ampereen teknillisen yliopiston

rehtori

Mika Hannula

johtaa

yliopistoa, joka on vahvasi kiin-

ni muutoksessa. TTY profiloituu ih-

misen ja ympäristön hyvinvoinnin

kehittäjänä, Suomen kilpailukyvyn

uudistajana, joka avaa rohkeasti uu-

sia polkuja tekniikan tutkimuksessa

ja koulutuksessa.

Opiskelijan etu

Parhaillaan TTY rakentaa

Tampe-

re3

-prosessissa uutta toimintamal-

lia – Tampereen uutta yliopistoa –

suomalaiseen korkeakoulutukseen

yhdessä Tampereen yliopiston ja

Tampereen ammattikorkeakoulun

kanssa.

– Vuonna 2018 käynnistyvän uu-

den yliopiston tavoitteena on luoda

tieteenalojen rajapinnoista ammen-

tava monialainen ja innostava tutki-

mus- ja oppimisympäristö, jolla on

vahvaa kansallista ja kansainvälistä

painoarvoa ja vetovoimaa, toteaa vie-

raamme. Rehtorinmukaan opiskeli-

ja on uudistuksen suurin voittaja.

Uudessa konseptissa opiskelijan liik-

kuvuus helpottuu eri opintokokonai-

suudesta toiseen niin horisontaali-

sesti kuin vertikaalisesti.

LOUNASVIERAS:

mika Hannula, rehtori,

Tampereen teknillinen yliopisto

ASUU:

Tampereella

PERHE:

Vaimo ja kotona kolme lasta

HARRASTUKSET:

Kuntoliikunta,

omin käsin rakentaminen

YLIOPISTON

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ:

1700, noin 500 ulkomaalaista,

yhteensä 52 eri kansallisuutta

OPISKELIJAMÄÄRÄ:

8500, kampuksella joka viides

opiskelija ulkomaalainen, yli 70

kansallisuutta

KUKA?

Maailman kärkeä

yritysyhteistyössä

Tampereen teknillinen yliopisto on

tehnyt kiinteää yhteistyötä yritys-

maailman kanssa jo perinteisesti, ja

tämä yhteistyö kiinteytyy entises-

tään, sillä yliopisto on tuotteistanut

muunmuassa pk-yrityksille räätälöi-

dyn opinnäytetyömallin.

– Tampereen teknillinen yliopis-

to on tehtyjen tutkimusten mukaan

maailman johtavien yliopistojen kär-

kijoukossa juurimitä tulee tutkimuk-

sen tekemiseen ja yhteistyöhön yri-

tysten kanssa, rehtori huomauttaa.

Yritysyhteistyön merkitystä on vii-

me vuosina vain kasvanut. Hannula

huomauttaa, että Hervannan uudel-

la

Kampusareenalla

on myös toimi-

tiloja yrityksille, jotta ne pääsevät en-

tistä kiinteämpään yhteistyöhön

opiskelijoiden kanssa.

Nuotioruoan ystävä

MikaHannula kokkailee kesäpaikas-

saan rakennustöiden lomassa mie-

lellään nuotioruokaa. Etenkin kala

lukeutuumiehen suosikkeihin. Tam-

perelaisista ravintoloista rehtori mai-

nitsee suosikeikseen

Saludin

,

Tiili-

holvin

ja

Näsinneulan

. Rehtorin

kanssa lounas nautittiin kirjaimelli-

sesti työmaalla. Lounaspaikkana toi-

mi Yliopiston Kampusareenan

Fa-

zer

-ravintola

Reaktori

. Tarjolla oli

kuinkas muuten, kuin rehtorin tila-

uksesta – kalaa. Savustettu kirjolohi,

ruohosipuli-munakokkeli ja tillipe-

runat lisukkeina.

Ruoka oli raikasta ja maukasta,

Hannula kehaisi.

Jälkiruokakahvin lomassa

nopeat vastaukset

Hervanta

– kansainvälisyys

Tamppi

– Teekkarihuumori: Hyvä

jäynä ei loukkaa muita kuin paatu-

nutta tosikkoa!

Teekkarihuumori

– hyvällä maulla

Ratikka

– kaupunki

Yrittäjyys

– asenne

Teksti:

KARI TOLONEN

Kuvat:

ESKO LOUNAMAA

www.palanto.fi

Kytömaankatu 5 • 33720 Tampere

puh. (03) 317 8455

Vuodesta 1960

MITTARIKORJAAMO

Varaa oma

ilmoitustilasi:

Leena 041 501 9902

leena.kolehmainen@

dorimedia.fi

Laura 050 468 2290

laura.mustanoja@

dorimedia.fi www.dorimedia.fi/

varaa-ilmoitustila