Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 8. marrasKUUTa 2016

11

Ohjelmistokehitys | Mobiiliratkaisut

Maksamisen ratkaisut | Jatkuvat palvelut

- Julkisivuremontit - Kosteiden tilojen korjaukset

- Konesaumapeltikattotyöt

- Peltilistojen kanttauspalvelu

GSM 050 372 2001

Asennus Aran Oy

www.asennusaran.com

Insinöörinkatu 38, 33720 Tampere

Ilmarinkatu 35, 33500 TAMPERE

P. 0400 630 807 •

toimisto@tamis.fi www.tamis.fi

Tampereen Ammatti-Isännöitsijät Oy

Kaikki maanrakennustyöt.

Toimitamme kiviainekset, mullat, täytemaat ym...

010 271 7881 • 010 271 7887

www.hervannankaivin.fi www.pkpoy.com

TIMANTTIPORAUKSET

JA -SAHAUKSET

ASBESTIPURKUTYÖT

KAIKKI PURKUTYÖT

040 518 8088 • 040 773 0772 •

www.mg-timanttityot.fi

HERVANNAN

YriTTÄJÄT

Yrittäjä, varaa paikkasi!

DORIMEDIA OY

Leena

041 501 9902

Laura

050 468 2290

levy-valurakenteisten koneosien

MYÖSTÖT (560–620 °C)

+ KRYMPPÄYKSET JA

PEHMEÄKSIHEHKUTUKSET

KOLME ERIKOKOISTA UUNIA

(pituus x leveys x korkeus):

5000 x 6000 x 3200 mm

12500 x 2000 x 1500 mm

2700 x 1700 x 1900 mm

Kappaleen enimmäiskoko:

6000 x 5000 x 3200 mm

12300 mm (pituus)

22000 kg

in

Hepolamminkatu 17–19

33720 Tampere

redheat@levytyosarkinen.fi

050 430 7223

www.redheat.fi

Nykyisen Hervannan alueella oli en-

nen

1970-lukua

vain muutamia maa-

tiloja ja peltoja sekä paljon kivikkois-

ta louhikkoa ja metsää.

Hervanta on koko suomen suurimpia

ja tunnetuimpia lähiöitä. Nykymuotoi-

nen Hervanta sai ensimmäiset asuk-

kaansa

1973,

jolloin ensimmäiset

asukkaat muuttivat Orivedenkadulle.

Hervannassa asukkaita on noin

24 000.

Jos Hervanta olisi itsenäinen kunta, oli-

si se väkiluvultaan Pirkanmaan kuuden-

neksi suurin. asukkaita on vähemmän

kuin sastamalassa, mutta enemmän

kuin Lempäälässä.

Tampereen teknillisen yliopiston kam-

puksella opiskelee noin

10 500

pe-

rus- ja jatko-opiskelijaa. Ulkomaisia

opiskelijoita tai työntekijöitä TTY:ssä

on

1500

yli

60

eri maasta.

Noin

930

hervantalaisella on diplo-

mi-insinöörin tutkinto, mikä on selvästi

eniten kaikista suomen kaupungino-

sista.

Joka viides

Tampereen diplo-

mi-insinööreistä asuu Hervannassa.

Hervannan

valtaväylällä ajaa

vuorokaudessa

noin

30 000

autoa

Tampereella

äidinkieltään

virasta kieltä

puhuvia on noin

13 000. Hervannassa

heistä asuu yli

4000

Kaupungin-

osan kuuluisimpiin

rakennuksiin lukeutuu

TOAS:n jättiläismäinen

Mikontalo, jossa

on asuntopaikkoja

767

Hervannan

postinumero

on

33720

Tampereen

osaksi Hervanta

liitettiin vuonna

1947

osana Messu-

kylän silloista

kuntaa

muutama luku

Hervannasta

LÄHDE:

matrix – vuorenpeikon poika –kirja (mikko Närhi, 2013),Tampereen kaupunki ja Wikipedia

Erikoissaranat teollisuuteen ja rakentamiseen

Palo-oven saranat, jousiavusteiset saranat

Turvaportin saranat

Liuku- ja automaattiovi mekanismit

www.finnhinge.com

info@finnhinge.com

Ari Marttila: p. 0400 772 118

Hervannan Talopalvelut Oy

Hepolamminkatu 23, 33720 Tampere

Puh. 0400 728727

y-tunnus 2117069-0

hervannantalopalvelut@elisanet.fi hervannantalopalvelut.fi

Nyt tarjoamme

näkyvyyttä

myös

Pirkanmaan

Yrittäjien

uudistuneeseen

verkko-

palveluun!

Kohdenna

markkinointisi

suoraan

yrittäjien

omaan

kanavaan

– Kysy lisää!

Laura

050 468 2290

Leena

041 501 9902