Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

TiisTai 25. syysKUUTa 2018

8

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitettu

tämän lehden kolmeen eri ilmoitukseen.

Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

12.10.2018 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Elokuun numeron Ykä-visassa

lahjakortin kahdelle hengelle

ravintola Pepperiin voitti

Ulla Salminen

Lempäälästä.

Elokuun

vastaukset olivat:

Sivu 7:

Tampereen Sähkölaitos

Sivu 9:

IKH

Sivu 41:

Tampereen Kovakivi

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

Voit voittaa

kahden hengen

TEATTERI-

LAHJAKORTIN

Tampereen

Komedia-

teatteriin

Kuukauden

POiMiNNaT

UUDET

työpaikat syntyvät tänä päivänä ensisijai-

sesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Jos siitä po-

rukasta vajaa 40 pinnaa ilmoittaa olevansa valmis

palkkaamaan lisää porukkaa, on se vahva viesti.

Työministeri Jari Lindström Talouselämä-lehdessä 14.9.

TUOREEN

tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia

päättäjistä haluaisi painottaa paikallisuutta hankin-

noissa. Peräti puolet kuntavaikuttajista on sitämiel-

tä, että hintaa painotetaan hankinnoissa liikaa.

Kuntalehden artikkelin ingressi 12.9.

ONNI

ei suosi, ellei itse yritä mitään.

Valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka

Kanava-lehdessä 5/2018

KUN

ymmärtää itseään, ymmärtää myös toisia.

se on avain parempaan johtajuuteen.

Sosiologi Päivi Äijälä Kauppalehden

Fakta-lehdessä 9/2018

SAK

ei ole ilmeisesti oppinut mitään siitä kuului-

san hölmöstä ruokapöytämainoksestaan, joka

osaltaan varmisti kokoomuksen vaalivoiton 2007.

Tekniikan Maailman päätoimittaja Reijo Ruoka-

nen kolumnissaan Iltasanomissa 19.9.18

TEKOÄLYSTÄ

on kasvamassa valtavan hyvä mark-

kinoinnin ja myynnin assistentti, mutta johtotehtä-

viin sen täytyy kulkea vielä pitkä urapolku.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston digitaalisen

markkinoinnin apulaisprofessori Joel Mero

Myynti&Markkinointi-lehdessä 4/2018

VUOKRAAMON

omistajan mielestä Charles Bron-

son ja Burt Reynolds olivat laadun tae, mutta kon-

servatiivisempaan makuun kävisi myös jokin elo-

kuva Poliisiopisto-saagasta.

Kirjailija Tuomas Kyrö Videovuokraamojen muistolle

–kolumnissaan Suoman Kuvalehdessä 14.9.

NYT

kun mietin tätä vasemmistolaista korpitaival-

lustani, niin kyllä minua hävettää. Minua hävettää

oikeasti, että kun hyvää tarkoitimme, ja hyvää mie-

lestämme teimme, eikä meitä olisi saatu teke-

mään pahaa kärpäsellekään,niin sitten tuli tuettua

hirvittävää diktatuuria ja ihmisten vapaudenriistoa.

Kirjailija Raija Oranen Image-lehden

syyskuun numerossa 2018

EN

ole kiintiöihminen. Katson jokaisen lahjakuutta

sukupuolesta huolimatta. En edes tiedä, pitäisikö

tavoitteen olla 50 prosenttia. On medioiden omis-

tajista ja hallituksista kiinni, keitä he valitsevat.

Apu-lehden päätoimittaja Marja Aarnipuro

Journalisti-lehdessä 7.9.

YRITTÄJÄN

on riskikartoituksessaan huomioita-

va yritystoiminnan ja oman yrittäjäpanoksensa

ohella myös perheeseensä ja yksityistalouteen-

sa liittyvät velvoitteet.

Sarjayrittäjä Terhi Majasalmi Kauppalehdessä 19.9.

YRITTÄJÄN

päivä kääntyy iltaan, jokohan yrittäjä

ennättää sitä juhlistaa. Työnne on maalle korvaa-

matonta, kiitos!

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön twiittaus

Yrittäjän päivänä 5.9.

TYÖLLISTÄMISTÄ

yritetään helpottaa. Pienille yri-

tyksillä työntekijän palkkaaminen on tosi iso pää-

tös. siksi moni pien- tai yksinyrittäjä ostaa mie-

luummin palvelun toiselta yritykseltä tai tekee it-

se 12–15-tuntisia työpäiviä.

Tilitoimistoyrittäjä, Pirkanmaan Yrittäjien

varapuheenjohtaja Pilvi Kärkelä Suomenmaa-

verkkolehdessä 18.9.

TYÖELÄMÄ

on tänä päivänä hyvin vaativaa. siksi

myöskään työntekijät eivät halua sellaista työka-

veria, joka ei kykene hoitamaan työtehtäviään. se

nimittäin käytännössä merkitsee sitä, että toiset

joutuvat tekemään enemmän tai sitä, että yhteiset

tulospalkkiot jäävät saamatta. Kenenkään ei ole

hyvä olla pitkään töissä tehtävissä, joista ei selviä.

Kansanedustaja Arto Satonen viikkoviestissään 7.9.

EHKÄ

valheellinen propaganda perustuu tulevien

vaalien lisäksi myös saK:n omaan heikentynee-

seen asemaan. saK on mainostanut pitkään ole-

vansa miljoonan palkansaajan keskusjärjestö,mut-

ta todellinen jäsenmäärä on 627 322, minkä se il-

moittaa eurooppalaiselle kattojärjestölleen Eay:lle.

Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Timo Haapalan

kolumni 19.9.

MIKSI

nyt puhutaan ”irtisanomissuojan heikentä-

misestä” alle 20 hengen yrityksissä? Mistä tuo

termivalinta? Miksi media ei puhu ”sabotaasioi-

keuksien rajoittamisesta” tai ”työhyvinvoinnin

myrkyttämisoikeudesta?

Tulevaisuuden tutkija Ilkka Hallava Facebookissa 5.9.

TYÖNTEKIJÖIDEN

on hyvä muistaa, että halutes-

saan ja jos työnantajan kanssa niin sovitaan, yli-

työtä saa tehdä kiellosta huolimatta. Jokainen

päättää itse.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Mak-

kula SY:n blogissa 17.9.

HÖRPPÄSIN

aamukahvini väärään kurkkuun, kun

luin Helsingin sanomista suoran sitaatin antti Rin-

teen sanomisista. antinmukaan sotu-uudistuksen

”vaikutusarvioinnit tulevat matkan varrella”. Mitä

jos myös ”työllistämisen rohkaisupaketin” lopulli-

set vaikutukset selvitettäisiin ”matkan varrella”.

Kansanedustaja Harri Jaskari Uuden Suomen

Puheenvuoro blogissaan 15.9.

MISTÄÄN

ei voida enää keskustella ilman, että

joku loukkaantuu. Poliittista korrektiutta vaadi-

taan järjettömyyksiin asti jokaisessa asiassa –

taidetta myöten.

Pitkän linjan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila

tiedotteessaan 15.9.

Antero Paalanen

on aina ollut

markkinointi-ihminen, ja kertoo

vasta nyt toimitusjohtajana tajun-

neensa ohjelmistojen kokonais-

valtaisen kerityksen ja sen mikä

todella on tarpeellista.

– Yleensä tietotekniikkaa

markkinoidaan vain yritysten

osa-alueille, ja silloin kokonaisuus

jää heikolle. Myyjä ei osaa suhtau-

tua toimitusjohtajan tilanteeseen,

koska ei itse ole se toimitusjohta-

ja, Paalanen sanoo.

Käyttäjien koulutus on myös

Paalaselle tärkeä asia. Sitä ei kos-

kaan painoteta liikaa.

– Koulutukseen panostetaan

koko ajan, ja toivotaan yritysten-

kin panostavan. Se on keino saa-

da laitteista suurin hyöty ulos. Täl-

lä hetkellä ohjelmistojen ominai-

suuksista käytetään vain 20 pro-

senttia, koska niitä ei osata hyö-

dyntää laajemmin. Kulutuksessa

on parhaillaan murroskausi me-

neillään. Lapset oppivat koulussa

perusteet ja työelämään siirryt-

täessä litteiden hyväksikäyttö su-

juu helpommin. Aikuiset oppivat

käytön työn ohessa.

– Usein ajatellaan, että tietotek-

niikka on jonkinlainenpelastaja. It-

se asiassa se on vain työväline, jon-

ka avulla rutiinit saadaanhoidettua

vaivattomammin, hän jatkaa. Elo-

kuussa

SuomenOlivetti

ja Paalanen

esittelivät

UKK-instituutissa

avoin-

ta järjestelmäarkkitehtuuria.

– Tällä uudella systeemillä voi-

vat yritykset hyödyntää vanhat

hankintansa. Avoimuus on yhteen-

sopivuutta eri ohjelmistojen ja lai-

tesukupolvien välillä. Korostan täs-

sä yhteydessä paikallisen edustajan

merkitystä, sillä pyrkimyksemme

asiakaspalvelun parantamiseen on

helpompaa olemalla lähellä asia-

kasta, Paalanen sanoo.

Linjat – Antero Paalanen Oy täyttää marraskuussa

kolme vuotta. Antero Paalasen mukaan Tampereen

alueella käydään runsaasti tietokonekauppaa ja yrityk-

sen liikevaihdosta 95 prosenttia tuleekin juuri Tampe-

reelta. Paalasella on Olivetin ja Nokian edustus.

Tietokoneet käyvät kaupaksi Tampereella

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten

NMT OLI

kovaa huutoa vuonna 1988. Ja kun lehden teemana oli muutenkin ATK&Viestintä, oli tekniikka vahvasti edus-

tettuna läpi koko aviisin. Olipa Alatalon Mikkokin löytynyt sateliittijärjestelmän mainosmieheksi. Pääkirjoituksessa

mietittiin jo tulevaa 90-lukua. Tampereen Seudun Osuuspankin mainoksessa oli tuttu nimi. Koko OP Ryhmän pääjoh-

tajana nykyisin toimiva Timo Ritakallio työskenteli arvopaperiosaston päällikkönä Tampereella vuosina 1988–1991.