Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 60 Next Page
Page Background

TiisTai 25. syysKUUTa 2018

2

PÄÄKiRJOiTUs 25.9.2018

s. 54

s. 10

s. 38

s. 41

Aina työn tekijän puolella

syysKUU 2018

sisÄLTÖ

Ministeri vietti yrittäjän päivän Tampereella

s. 10

Lounasvieraana Hämeenkyrön kunnanjohtaja

s. 14

Puheenjohtaja ilkka Häkli toivoo yhteistyön jatkuvan yhtä hyvänä kuin tähän saakka

s. 16

Tampereen työllistämiskokeilu sai jälleen sulan hattuunsa

s. 19

Metallialalla toimiva perheyritys pisti pystyyn vuokrahallin – jatkoa seuraa

s. 26

Tesomalle rakennetaan nyt elinkaarikorttelia

s. 28

Tamperelainen Toimistopoljin on toimistoergonomian uutuustuote

s. 38

Vinkki tapahtumajärjestäjille – steiner-koulun kätköistä löytyy liki 400 ihmisen sali

s. 41

yrittäjät discoavat Laternassa lokakuussa

s. 44

Vinkkejä messuilijoille

s. 48

Tapani Kaskelasta tuli yrityskummien uusi veturi

s. 54

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2018

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

yrittäjä, p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntiassistentti:

Pinja Kolehmainen p. 040 912 7662

Myyntipäälliköt:

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Timo Hyvönen

p. 050 468 2290

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

y

livoimaisesti eniten yrittäjää askar-

rutti työntekijän palkkaaminen.

Vastauksissa näkyi selvästi into pal-

kata uutta työvoimaa, mutta riskejä pidet-

tiin liian suurina. Erityisesti vastauksista

näkyi rekrytoinnin epäonnistumisen pel-

ko ja se, että epäonnistunut rekrytointi

johtaa yrityksenmerkittäviin vaikeuksiin.

Nyt hallitus on esittänyt irtisanomisen

helpottamista pienissä yrityksissä.

Pienyrittäjän sosiaaliturvaan liittyviä vas-

tauksia tuli useita. Tosiasiahan on, että

yrittäjä on vaikeuksissa, jos sairaus tai yri-

tyksen talousvaikeudet tulevat. Yrittäjän

asema palkansaajaan on todella heikko ja

vaatii merkittävää parannusta. Erityisesti

tämä koskee pienyrittäjiä. Nythän halli-

tukselta on tulossa ehdotus yrittäjän puo-

lison työttömyysturvan parantamiseksi.

Verotus kaikessa laajuudessaan askarrut-

taa aina yrittäjiä. Yrittäjät toivoivat vero-

helpotuksia pienyrittäjille, jotta yrittämi-

nen jatkossakin kiinnostaisi ja olisi kan-

nattavaa. Perintöveron poistoa toivottiin,

jotta omistajanvaihdokset helpottuisivat.

Erityisesti nousi investointien tukeminen

verohelpotuksin esimerkiksi varauksia

mahdollistamalla. Investointien nopeut-

tamien oli selkeästi kasvun ja kilpailuky-

vyn parantamisen tärkein keino.

Aina kaikissa kyselyissä tulee paljon

kommentteja julkisiin hankintoihin.

Niissä suuri huoli on pienyritysten mu-

kaanpääsy tarjouskilpailuihin. Edelleen

yrittäjät näkevät hankintojen keskittyvän

harvoille suurille yrityksille.

Pirkanmaan isot yhteiset edunvalvonta-

tavoitteet näkyivät myös yrittäjien vas-

tauksissa. Nopea junayhteys Helsinkiin,

3- ja 9-teiden perusparannus sekä len-

toyhteyksien lisääminen nousivat esille.

Tämä ei ollut mikään yllätys, ja nämä

hankkeet ovat vahvasti maakunnan

edunvalvonnan kärkiä.

Yrittäjiä toivottiin kuultavan enemmän

kaupunkien kehittämisessä ja otettavan

mukaan paikkakuntien kehittämiseen.

Erityistä huolta nähtiinmaaseutukuntien

keskustojen vetovoimassa. Jos kivijalka-

kauppojen toimintaedellytyksiä ei paran-

neta, kuntien keskustat autioituvat jame-

nettävät elinvoimansa.

Lähes kaikkia yllä mainittuja asioita vie-

dään eteenpäin, mutta edunvalvontatyö

tässä suhteessa on pitkäjänteistä ja haas-

tavaa työtä. Mitään uusia yllätyksiä vasta-

ukset eivät tuoneet, mutta niistä näki yrit-

täjien halun kasvaa ja kehittyä varsinkin

nyt, kun suhdannetilanne on suotuisa.

päätoimittaja

Mikä yrittäjää askarruttaa?

Näin kolmien vaalien alla kysyimme avoimilla kysymyksillä yrittäjiltä, millaisia teemoja he haluaisivat

edistettävän seuraavissa vaaleissa. Yleisestihän kaikkialla tuntuu suhdannetilanne olevan hyvä ja

kasvu jatkuu, toki hieman jo laimeammin. Ehkä tämä taloudellinen tilanne vaikutti vastauksiin.