Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 60 Next Page
Page Background

TiisTai 25. syysKUUTa 2018

11

www.raukola.fi

Etsit

töitä?

Etsit

tekijöitä?

Muutama Yrittäjäkin

jakoi juhlapäivän

tunnelmiaan

Ohessa kolme otosta siitä, miten

yrittäjät viettivät merkkipäiväänsä.

Ylöjärvellä

Sun Palvelua

pyörittävä

Reijo Määttä-

nen

kertoi juhlineensa kirjaimellisesti työn mer-

keissä.

– Yrittäjän päivänä maalailin taloa uudet bisnek-

set mielessä, hän viestittää.

Yrittäjä

Eija Uusitalo

kertoo viettäneensä niin sano-

tun normipäivän kotikonttorilla tietokonetta paukut-

taen ja puhelinta laulattaen. Päivän jo kääntyessä il-

taan ’vapaa-ajan’ harrastuksena yrittäjä järjesteli

Hel-

sinki DesignWeek | IIIIK INTO& Friends on the Road!

/ ystävät liikenteessä! -tapahtumaa.

– Lopuksi vielä somepäivityksiä ja kutsuja vierail-

le. Pari peukkua herui yrittäjänpäivän riennoillekin:)

Vielä päivän ohjelmassa oli miehen taikomaa hyvää

ruokaa oman maan antimista, saunarentoutus ja sit-

ten uni veikin mennessään kohti seuraavan päivän

HDW-avajaisjuhlallisuuksia, joista nyt naputtelen

tekstiä kotimatkalla junassa.

Inaria Studio

Tampereen yrittäjä

Jaana Mäki-Äijöllä

ohjelmaan kuului rutiinihommien lisäksi myös yri-

tyksen 1-vuotissynttärien suunnittelua. Virallisesti se

vuosi tuli täyteen tismalleen 5. syyskuuta, mutta juh-

lat hän aikoo pitää vasta myöhemmin tässä kuussa.

– Yksinyrittäjän työpäivä voi olla hyvin yksinäinen

ja välillä työn- ja asiakastäyteinen, mutta kahta sa-

manlaista päivää ei ole. Myymäni tuote on tuttu, mut-

ta yrittäjyys alussa. Odotan mielenkiinnolla tulevaa,

raportoi yrittäjä.

VALKEAKOSKELLA YRITTÄJÄN

päivän tunnelmaa peukuttaa pitkäaikainen Val-

keakosken Yrittäjien puheenjohtaja, fotokauppias Seppo Luoto. Porukkaa kävi tel-

talla hyvin, ja siinä samalla lanseerattiin paikallisuutta suositteleva ”Osta Koskis-

ta” -kampanja. – Eikä tällä ole Alkon kanssa siis mitään tekemistä, Luoto veisteli.

SASTAMALASSA,

TARKALLEEN

ottaen

Sylvään koululla, Yrit-

täjän päivää tähditti

televisiosta tuttu

Arman Alizad, joka

sattuu olemaan myös

pitkän linjan yrittäjä.

Oman tarinansa reilut

200-päiselle yleisölle

kertonut Alizad sai

tyrvääläisiltä kiitosta

paitsi supliikistaan

myös repliikistään.

Televisio-ohjelmien

nykysuosio oli nimit-

täin ankaran yrittämi-

sen takana.

ty, mutta liima niiden väliltä puut-

tuu. Tämän paperin tärkein tavoi-

te on koota eri politiikkatoimet yh-

teen ja rakentaa niistä ensimmäis-

tä kertaa strateginen kokonaisuus

ja parinkymmenen vuoden pää-

hän ulottuva visio, ministeri kom-

mentoi.

20 hengen raja puhututti

Loppukesän ja alkusyksyn poliittis-

ta uutisointia on hallinnut myös

Suomen Yrittäjille erittäin keskei-

nen henkilökeskeisen irtisanomis-

suojan helpottaminen alle 20 hen-

gen yrityksissä. Se puhutti myös

lounaalla.

–Työllistämisen kynnyksenma-

daltaminen on keskeinen edellytys

työllisyysasteen nostamiseksi. Sipi-

län hallitus on jo pääsemässä kaik-

kiin tärkeimpiin talouspoliittisiin ta-

voitteisiinsa,mutta ei työ tähänkau-

teen lopu. Seuraava tavoite on 75%

työllisyysaste, Lintilä aloitti. Pu-

heenaiheena olleen esityksen suh-

teen hän oli vähän varovaisempi.

– Emme ole luopumassa esityk-

sestä, mutta lausuntopalautettakin

tulee huomioida. Olen itse ollut val-

mis tarkastelemaan esimerkiksi

tuota 20 henkilön rajaa, Lintilä

huomautti.

Vaalit ovat tulossa –

ja sen kyllä huomaa

Elinkeinoministeri myönsi äänen-

painojen muutenkin koventuneen

vaalien lähestyessä.

– Hallitus alkaa kaartaa loppu-

suoralle, joten luonnollista on, että

poliittinen keskustelu tiivistyy.

Harmillista sen sijaan on, jos poli-

tikointi muodostuu esteeksi asioi-

den normaalille käsittelylle. Sellai-

nen ei kuulu eduskunnan toimin-

taan eikä ole ansioksi kenellekään.

Uskon kyllä, että isoissa ja pienem-

missäkin kysymyksissä päästään

etenemään yhteisymmärryksessä.

AJATUKSIA MINISTERI

Lintilän (2. vas) kanssa kävivät vaihtamassa vasem-

malta oikealle luetellen muun maussa Harri Meller, PY:n puheenjohtaja Janne

Virtanen, insinööritoimistoyrittäjä Aulis Asikainen, turvallisuusalalla toimivan

Deltabitin hallituksen puheenjohtaja Juha Turunen ja Pirkanmaan Yrittäjien

varapuheenjohtajat Pilvi Kärkelä ja Jukka Pusa.

Kuva: Jukka Pusa