Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

TIISTAI 26. SYYSKUUTA 2017

8

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitet-

tu tämän lehden kolmeen eri ilmoituk-

seen. Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

13.10.2017 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Elokuun numeron Ykä-visassa

Ravintola Sasorin lahjakortin

kahdelle henkilölle voitti

Timo Kuisma

, Tampereelta

Elokuun

vastaukset olivat:

s. 12

Lemminkäinen

s. 39

Pilates Place

s. 44

Sirkus Finlandia

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

Voit voittaa

100 euron

lahjakortin

Ravintola

Ellivuoreen

KUUKAUDEN

POIMINNAT

SUURI

osa luovista taiteilijoista on kopioinut.

Esimerkiksi Vincent van Cogh matki japanilaisia

mainoksia, ja Paul Gauguin haki vaikutteita Tahitil-

ta. Emme silti ajattele heitä kamalina plagioijina.

Entinen huippu-urheilija, nykyisen johtamisen

konsulttina työskentelevä Susanna Rahkamo

syyskuun Fakta-lehdessä

KUN

asiakas uhkailee, myönnä virheet ja korjaa

väärinkäsitykset. Mutta kieltäydy tai lopeta kom-

munikointi heti, kun on selvää, että tapavalitta-

jan väitteet ovat perusteettomia.

Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy:n

Totti Karpela Fakta-lehdessä syyskuussa.

EI

tarvitse olla kummoinen poliittinen ennusta-

jaeukko, kun voi veikata, että jossakin vaiheessa

loppuvaalikautta nähdään vielä komeita ministe-

riloikkia ja makoisia sinisiä virkanimityksiä. Kum-

pi lähtee ensin, Timo Soini vai Jussi Niinistö?

Toimittaja Pekka Ervasti Suomen Kuvalehdessä 15.9.

KANSAINVÄLISISTÄ

kansainvälisin ideologia eli

kommunismi raivasi tieltään kymmeniä miljoonia

mielestään vääriä, vahingollisia ja tarpeettomia

ihmisiä. Sitä paitsi kansainvälinen ideologia pää-

tyy telposti aseeksi isommalle ja vahvemmalle,

joka tekee itsestään oikean internationalismin

mitan. Maailmaa pitää syleillä, eikä se ole yleen-

sä kansallismielisyydellekään vierasta. Useim-

miten on kuitenkin luonnollisinta syleillä ensin

läheisensä.

Turun yliopiston poliittisen historian professori

Vesa Vares Kanava-lehdessä 5/2017

JOS

haluaa miellyttää kaikkia, pitää olla hiljaa.

Jos on valmis puolustamaan mielipiteitään,

haarniska kannattaa hankkia.

Elisan viestintäjohtaja Katiye Vuorela

Markkinointi&Mainonta-lehdessä 8. syyskuuta

SÄHKÖAUTOT

tulevat tekemään saman, minkä

iPhone ja Android tekivät matkapuhelinmarkki-

noille. Markkinoiden uusjaossa osa vanhoista

autonvalmistajista ajautuu pahoihin vaikeuksiin,

kun taas toiset uskaltavat käyttää käärimänsä

voitot nahkansa uudelleenluomiseen.

Toimittaja Markus Salin Arvopaperi-lehden

elokuun numerossa

VAIKKA

kuinka täällä ajat autoa uusiutuvalla

sähköllä, se ei vähennä raakaöljyn kysyntää, koska

sitä kasvattavat kemianteollisuus ja lentoliikenne.

ST1-yhtiön perustaja ja pääomistaja

Mika Anttonen Talouselämä –lehdessä 15.9.

DATA

on uusi öljy, julisti talouslehti The Econo-

mis keväällä. Sen mukaan data on nyt maailman

arvokkain resurssi. Suomi ei ole öljymaa. Siitä

olisi voinut tulla datamaa.

Toimittaja Sami Sillanpää Helsingin Sanomien

Kuukausiliitteessä 9/2017

SEURAAN

aktiivisesti Yhdysvaltain, Tanskan ja

Suomen politiikkaa. Pitkään seurasin jenkkien

sisäpolitiikkaa, koska sillä oli eniten viihdearvoa,

mutta nyt viihdearvo on ottanut kokonaan vallan,

eikä se ole enää hauskaa.

Tavaramerkkeihin erikoistuneen TrademarkNow

yrityksen tutkimusjohtaja Anna Ronkainen

Yliopisto-lehdessä 06/17

LIIKEMAAILMASTA

on haluttu siirtää julkiselle

puolelle parhaita johtamisen ja omistajuuden

oppeja ilman ideologista metelöintiä. Viime vuo-

teen asti julkisen toiminnan yhtiöittäminenkin

oli normaalia toiminnan järkevöittämistä.

Eipä enää. Nyt pelkkä sana ”yhtiöittäminen”

leimataan jo kieroksi ja äärikapitalistikseksi.

Hannu Leinonen kolumnissaan

Kauppalehden Optiossa 14.9.

KUN

kierrän USA:ssa kouluja, ihailen ihmisten

kannustamista yhteiskunnalliseen aktiivisuu-

teen. Jos minulta kysytään, alkaako seuraava

vallenkumous Etelä-Tapiolan lukiosta, niin sa-

non, että ei varmasti, kun rehtori on koulun

radikaalein.

Espoolaisen Etelä-Tapiolan lukion rehtori

Harri Rinta-aho Image-lehdessä 9 /2017

PARLAMENTIN

äänestystuloksella on merkitys-

tä myös Suomen sisäpolitiikkaan. EU-vastaiset

voimat eivät saaneet lisäpolttoainetta arvoste-

lulleen. Lähellä oli nimittäin asetelma, jossa

omat metsänsä jo aikaa sitten maan tasalle

kalunneet maat olisivat opastaneet Suomea,

miten täällä pitäisi hoitaa metsiä.

MTV Uutisten politiikan päällikkö Jussi Kärjen

kommentti kanavan verkkosivuilla 13.9.

TERVE

kansantalous synnyttää riittävästi työ-

paikkoja, jotta kansalaisilla on varaa ylläpitää

kysyntää. Yksinkertaistan taas, jotta kansan-

edustajatkin pääsevät kärryille. Mitä useampi

suomalainen pystyy myymään työpanoksensa

jollekin sellaiselle, joka pystyy myymään sitä

kannattavasti eteenpäin, sitä enemmän syntyy

työpaikkoja.

Kalle Isokallio Iltalehden blogissa 27.8.

ARVOISA

media: saisiko tylyttää-verbin vähäksi

aikaa jäähylle? Kiitos.

Pekka Saurin twiittaus 18.9.

JOUKKOVOIMA

hallituspolitiikka vastaan -kan-

sanliike kutsui syyskuun alussa kaikki marssille

nykyisiä vallanpitäjiä vastaan. Jo Lama-yhtye ar-

veli aikanaan, ettei marssimisesta ole paskan-

kaan hyötyä, ja satun olemaan samaa mieltä.

Tässä joukkovoimassa hallitsevina ryhminä

olivat menneisyyteen juuttuneet kommunistit,

feministit ja antifasistit, joten hallituksella ei

taida olla mitään hätää.

Toimittaja Olli Herrala Kauppalehden

blogissa 15.9.

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten

Arvopaperisijoitta-

misesta on lyhyessä ajas-

sa tullut todellinen muo-

ti-ilmiö. Esimerkiksi optio-

lainojen kysyntä on monin

verroinylittänyttarjonnan,vaik-

ka verottajan kanta tähän sijoitus-

muotoon ei ole vielä edes selvillä.

–Arvopapereilleonnytsaanutsuh-

teettomanriskittömästi perinteisiä sijoi-

tusmuotojahuomattavastiparemmantuo-

ton. Viime vuonna keskimääräinenkurssinousu

oli 65 prosenttia ja teollisuuden nousu peräti 100

prosenttia. Tänäkin vuonna olemme päässeet jo yli

40 prosentin, selittää ilmiötä pankinjohtaja

Harri

Pynnä

SYP

:n Pirkanmaan sijoitusosastolta.

Harri Pynnänmukaanpankkitalletukset ja kiin-

teistöjenostamineneivöät alhaisen tuottotasonvuo-

si ole enää itsestäänselvoiä valintoja, kun ihmiset

pohtivat ylimääräisen varallisuutensa sijoitusmah-

dollisuuksia. Yhä useammin kiinnostus kohdistuu

arvopapereihin. Myös yritykset ovat alkaneet sijoit-

taa likvidejä varojaan entistä enemmän pörssiyhti-

öihin tuotannollisten investointien sijasta.

– Yrityksillä ei ehkä ole sellaisia tuotantoideoita,

jotka tällä hetkellä olisivat kilpailukykyisiä arvopa-

pereiden kanssa, Pynnä sanoo.

Optiolainojen lisäksi tämän syksyn uutuuksia

suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla ovat sijoi-

tusrahastot. Niihin on saatumalli muista Pohjois-

maista sekä Englannista, joissa ne ovat saavutta-

neet suuren suosion. Sijoitusrahastojen ansiosta

ihmisillä on mahdollisuus sijoittaa asiantuntijoi-

den avustuksella useampiin yrityksiin, vaikka ra-

haa ei olisikaan käytettävissä paljon. Ensi vuonna

ovat sitten vuorossa varsinaiset optiot ja futuurit,

joita ei ole vielä ollut yleisön saatavilla.Pankit ovat

rohkaisseet sijoittamista muun muassa myöntä-

mällä ihmisille lainaa arvoapereiden ostamista

varten. Harri Pynnä ei usko, että sijoittajillemyön-

netyt lainat kaventaisivat pienten ja keskisuurten

yritysten mahdollisuuksia saada pankeilta velka-

rahaa tuotantonsa laajentamiseen.

– Pankeilla on nyt niin hyvä rahatilanne, että ra-

haa riittää kyllä kaikille halukkaille.

Pynnämyöntää velkarahalla sijoittamiseen liity-

vän riskejä paitsi sijoittajan itsensämyös pankin nä-

kökulmasta.

– Toisaalta noususuuntaus on ollut niin vahva ja

riskit pieniä tähän saakka, että velan ottaminen on

yleensä kannattanut, Pynnä toteaa. Pankinjohtaja

pitää hyvin epätodennäköisenä sitä, että kurssien

kääntyessä laskuun ihmiset ryntäisivät joukolla rea-

lisoimaan arvopaperinsa. Hän tosin myöntää, että

sijoitusinnostuskinonosaltaanjoukkopsykoosia:ih-

misen käyttäytymiseen vaikuttaa se, miten muut

käyttäytyvät.

– Talouselämän, kansantalouden sekä pörssiyh-

tiöiden näkymät ovat kuitenkin nyt niin hyvät ja in-

flaatio alhainen, että romahdus ei ole todennäköi-

nen. Ainoastaan vakava kansainvälinen kriisi voisi

sen aiheuttaa, vakuuttaa Pynnä.

KASINOTALOUS OLI

päivän sana, ja lehdessä

vakuutettiin romahduksen olevan epätodennä-

köinen. 90-luvun lamaan olikin vielä aikaa pari

vuotta. Valtakunnalliset Yrittäjäpalkinnot jaettiin

jo 20. kertaa, ja palkittavina sattuikin olemaan

aika kovan luokan yrityksiä. Vuonna 1986 Valta-

kunnallisen palkinnon pokkasivat Pentik, Eila-

kaisla, Lillbackan konepaja sekä Vuolukivi. Myös

tuolloin elettiin kovaa IT-buumia, joskin vielä noi-

hin aikoihin puhuttiin ATK:sta.

Aikamme muoti-ilmiö