Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

TIISTAI 26. SYYSKUUTA 2017

2

PÄÄKIRJOITUS 26.9.2017

s. 29

s. 16

s. 50

s. 44

Aina työn tekijän puolella

SYYSKUU 2017

SISÄLTÖ

PY1987 – 30 vuotta sitten päivän sana oli ”kasinotalous”

s. 8

SY:n puheenjohtaja Mäkynen penää rohkeutta päätöksentekoon

s. 10

Hannuloiden ravintolaperheellä on edelleen kasvuhaluja

s. 16

Journalistista tuli ikkunaekspertti

s. 29

Oikea valaistus on arvokas myynnin tuki

s. 30

Aurinkovoiman käyttöönotto oli marjatilalle järkiratkaisu

s. 33

Insinöörikaverusten yhteistyö poiki kuudessa vuodessa viisinkertaisen kasvun

s. 42

Lounasvieraana Ideaparkin tuoreehko johtaja

s. 44

Numismaatikoiden keidas löytyy Kalevasta

s. 46

Käsityöläiset pistivät hynttyyt yhteen designputiikin muodossa

s. 50

Aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

Alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

Alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti. /

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

Alma Manu Tampere 2017

ULKOASU

Ilmoitukset ja sivutaitto

Ahaa Mediapalvelut Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.

Myyntipäällikkö

Laura Mustanoja p. 050 468 2290

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili Salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.

Talouskasvun odotukset hyvät

– Vai ovatko?

K

aikkialta saa kuulla, kuinka

hyvin Suomen talous on läh-

tenyt kasvuun. Myös pari

viikkoa sitten julkaistu

pk-barometri osoittaa yritysten odo-

tusten olevan edelleen vahvasti posi-

tiivisia. Näyttää siltä, että kasvu ja sii-

hen liittyvät odotukset ovat selitettä-

vissä suhdannetilanteella.

Odotukset liikevaihdon ja kannat-

tavuuden paranemisesta ovat edelleen

hyvin positiivisia. Tämän seurausta

on tietysti henkilökunnan määrän

kasvu. Yritykset ovat uusiutuneet lä-

hinnä henkilöstön koulutuksen ja in-

vestointien avulla. Kyselyyn vastan-

neista noin kolmannes on voimak-

kaasti kasvuun hakeutuvia yrityksiä.

Suhdanneodotukset näyttävät siis hy-

viltä jatkossakin, mutta odotuksissa

on nähtävissä käänne viime kevään

suhteen.

Myös Pirkanmaalla odotukset ovat

positiivisia, mutta kaikessa on huo-

mattavissa tulossa oleva käänne. Suo-

mi on mukana vahvassa kansainväli-

sessä kasvussa, johon se on päässyt

mukaan myöhässä. Kansainvälisen

suhdannekäänteen tullessa Suomi voi

nauttia siitä vain lyhyen aikaa. Tästä

syystä rakenteellisia uudistuksia talo-

uteen pitäisi tehdä, jotta investoinnit

kasvaisivat ja kansantalouden tasolla

tuotantopotentiaali nousisi, jolloin

kasvu olisi pysyvämpää.

Jatkuva velkaantuminen pitäisi saa-

da taitettua julkisen sektorin menoja

karsimalla, kuten erilaisten verotukien

tehostamisella ja yritystukiremontilla.

Arvonlisäveronhuojennusrajannosta-

minen sekä kannustavampi veropoli-

tiikka loisivat lisää yrittäjyyttä. Lisäksi

omistajanvaihdoksia pitäisi helpottaa

luovutusvoitto- ja varainsiirtoveroauu-

distamalla sekä yritysverotusta kehit-

tää enemmän investointeja suosivam-

maksi.

Yrittäjänkannalta työllistäminenon

riski. Kaikki toimet työllistämisen ris-

kin vähentämiseksi luovat uusia työ-

paikkoja. Keskeisin asia on, että työn

tekemisenehdoista voitaisiin sopia työ-

paikoilla ilman järjestäytymispakkoa.

Muunmuassa näillä keinoinme us-

komme talouden lähtevän pysyväm-

mälle kasvun uralle. Nyt talouden suh-

danneodotukset ovat hyvät, mutta

käännettä ennakoidaan. Siihenkin on

hyvä varautua.

päätoimittaja