Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 22. ELOKUUTA 2017

2

P

irkanmaan Yrittäjät

tuo uusia

palveluita yrittäjille syksyn aika-

na ja jatkaa samalla nykyisten

palveluidensa kehittämistä. Hyvän suo-

sion saanut hankinta-asiamiespalvelu

jatkaa uuden vetäjän voimin. Tehtä-

vään palkatusta

Maria Virtasesta

voit

lukea lisää tämän lehden sivulta 10. Hä-

nen kipparoimanaan palvelua kehite-

tään edelleen ja erityisesti julkisten

hankintojen merkitystä työllistämisen

pyritään jatkossakin edistämään Pir-

kanmaan kuntien kanssa. Asia itses-

sään on erinomaisen tärkeä ja hyödyt-

tää meistä joka ikistä.

Pirkanmaan Yrittäjien ja

Pirkanmaan

Yrityskummien

yhdessä rakentama

Tu-

kipalvelu

on hyvä esimerkki siitä, mitä

yhteistyössä on saatu aikaan. Yrittäjille

on tarjolla konkreettista tukea – on ky-

se sitten taloudellisista asioista tai omas-

ta jaksamisesta. Yrittäjän ei tarvitse ol-

la asioiden kanssa yksin. Myös tästä pal-

velusta voit lukea kädessä pitämästäsi

lehdestä. Tukipalvelua valotetaan lisää

seuraavalla aukeamalla.

Yhteistyössä Pirkanmaan Yrityskum-

mien kanssa Yrittäjät tuo uuden palve-

lun myös yritysten omistajanvaihdok-

siin. Omistajanvaihdospalvelun tarkoi-

tuksena on koota eri osaajat ja palvelun-

tarjoajat yhteen. Näin voidaan tarjota

myyjille ja ostajille käytännön tunte-

musta yrityskauppoihin.

Pirkanmaan Yrittäjät selvitti yhdessä

Työterveyslaitoksen

kanssa yrittäjien

kiinnostusta ja tarpeita työterveyspal-

veluihin. Selvityksen mukaan tarvetta

on paljon. Tästä syystä PirkanmaanYrit-

täjät on pyytänyt tarjouksia mahdolli-

simman kattavasti koko maakunnan

alueella toimivilta palveluntarjoajilta.

Myöhemmin syksyllä lanseerattavan

palvelun tarkoituksena on Pirkanmaan

Yrittäjien neuvotteleman kattosopimus-

ten puitteissa tarjota jäsenilleen työter-

veyspalveluita. Palvelu koskee yksinyrit-

täjiä ja alle 10 henkilöä työllistäviä yri-

tyksiä. Siis varsin isoa ryhmää.

Paljon uusia hyviä asioita on siis tar-

jolla yrittäjille. Jäsenyys Yrittäjissä kan-

nattaa!

päätoimittaja

PÄÄKIRJOITUS 22.8.2017

s. 44

s. 10

s. 41

s. 38

Aina työn tekijän puolella

ELOKUU 2017

SISÄLTÖ

EK:n barometrin tulos hyvin positiivinen – kirittävääkin tosin riittää

s. 6

PY 1987: Korkkiruuvi vauhditti huvipuiston kesäkautta

s. 8

Maria Virtasesta PY:n elinkeinoelämän päällikkö – me kysyimme kymmenen kysymystä

s. 10

Yrittäjälle oppisopimus tarjoaa monia mahdollisuuksia

s. 20

Henkilöstö rman kovat kasvusuunnitelmat eivät tyssää nousukauteen

s. 24

Hierojalla riittää työsarkaa – Minna vaihtoi pätkätyöt yrittäjyyteen

s. 32

Pirkkalasta löytyy astetta sci mpi kuntosali

s. 38

Lakilaarissa asiaa osakassopimuksesta

s. 40

Kylmäkoskelaisyrittäjän karu aamunäky – rosvot kävivät kylässä

s. 41

Mämmitehtaalla ei levätä syksylläkään

s. 42

Lounasvieraana puoluetta kesällä vaihtanut Lea Mäkipää

s. 44

Aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

Alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

Alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti. /

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

Alma Manu Tampere 2016

ULKOASU

Ilmoitukset ja sivutaitto

Ahaa Mediapalvelut Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.

Myyntipäällikkö

Laura Mustanoja p. 050 468 2290

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili Salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.

Syksy tuo uusia palveluita yrittäjille

Syksy on valoisampi kuin moneen vuoteen – monellakin tapaa.

Suomen talouden näkymät ovat hyvät, ja yrityksillä näyttää menevän paremmin

kuin pitkään aikaan. Vihdoinkin näkyy valoa tunnelin päässä.

K

u

v

a

:

S

u

v

i

R

o

i

k

o

K

u

v

a

:

K

a

r

i

T

o

l

o

n

e

n

K

u

v

a

:

L

a

i

l

a

M

a

n

n

i

n

e

n