Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 12. kesäkUUTa 2018

11

Parhaat betonit

Turkkilanjärventie 6, 39200 KYRÖSKOSKI

Puh. (03) 371 6106

laurilanbetoni@laurilanbetoni.fi www.laurilanbetoni.fi

s

itä, mistä sain idean torimyyn-

tiin, en muista. Muistan kui-

tenkin, että menin Tammelan

torille myymään havukransseja ja

esimerkiksi pajunoksista tehtyjä ko-

risteita, hän aloittaa. Kimmokkeen

koko hommaan hän kertoo oikeas-

taan saaneensa isoisältään. Hänen

kanssaan kun pikku-

Nikolas

kävi

useampaankin otteeseen hoito- ja

harvennuskeikoillametsässä, ja niil-

lä reissuilla havuja sai luvan kanssa

kerätä talteen. Ne puolestaan taipui-

vat taitavan pikkupojan käsissä hy-

vinkin kätevästi kransseiksi. Niillä

oli markkinarakoa etenkin joulun ai-

kaan, ja ahkeran valmistussession ja

vanhempien kanssa käytyjen keskus-

telujen jälkeen sai 9-vuotias Nikolas

vanhemmiltaan luvan – sekä kyydin

– Tammelantorille.

Pitkäaikainen tapa

Eikä torimyynti ollut mikään ker-

ran tai parin hairahdus, vaan pikem-

minkin monivuotinen tapa. Mitään

täyspäivähommaa koululaisen työ

ei ollut, vaan torilla hän kävi noin

10–15 viikonloppuna vuodessa,

melko syksypainotteisesti. Havuk-

ranssilla hintaa oli kahdeksasta noin

12 euroon, ja kauppa kävi varsin

vaihtelevasti. Välillä oli päiviä, jol-

loin kukkaroon tuli vain pari kymp-

piä, kun taas hyvänä aamupäivänä

saattoi massia kertyä hyvinkin sata

euroa, mikä oli tuon ikäiselle pojal-

le melkoinen tienesti.

Monenlaista pääomaa

Vielä enemmän karttui kuitenkin tie-

topääoma. Siitä Nikolas on vakuut-

tunut, että oman osaamisen kannal-

ta torivuodet olivat erityisen kasvat-

tavaa aikaa. Ja siinä harjaantui myös

se oma myyntisilmä.

– Siinä oppi sen, miten kiinnittää

huomiota. Sen ainakin havaitsin, et-

tä kun jokaiselle ohikulkijalle toivot-

teli hyvät huomenet, niin hanakam-

min osa heistä pysähtyi, hän vink-

kaa. Myös oma ikä toimi hyvänä

jäänmurtajana. Se, ettämyymässä oli

silminnähden torikollegojaan vähin-

täänkin vuosikymmenen tai pari

nuorempi poika, oli jo itsessään aika

monia ohikulkijoita kiinnostava yk-

sityiskohta. Nikolas myötää, että sii-

täkin oli apua, että hän yksinkertai-

sesti tykkäsi jutella ihmisten kanssa.

Myös niiden, jotka eivät olleet vält-

tämättä tulleet turisemaan kaupan-

teko mielessä.

– Ja kun juttelemassa on jo yksi ih-

minen, on siihenhelpompi tullamyös

muiden. Olen vakuuttunut, että aina-

kin täällä Suomessa semadaltaa kyn-

nystä lähestymiseen, että voi vaikka

vain katsella ilman pakkoa osallistua

varsinaiseen jutusteluun, hän kertoo.

Säästäminen motivoi

Nikolas myöntää olleensa aina var-

sin taitava käsistään, mutta juuri

mahdollisuus omiin tienesteihin oli

se perimmäinen motivaattori.

– Jotenkin se ajatus työn tekemi-

sestä ja siitä saatavasta rahasta sekä

säästämisestä on ollut aina minulle

hyvinmieleistä, Nikolas tuumaa. Mi-

tään

Roope Ankan

tapaista rahasäi-

liötä Nikolas ei ollut keräämässä,

vaan vaikka hän tarkka rahoistaan

olikin, aika ajoin hänmyös käytti ke-

räämäänsä pääomaa.

– Esimerkiksi digikameran ostin,

koska olin innokas lumilautailija ja

halusin päästä kuvaamaan laskette-

luvideoita itse. Se, ettei minun pitä-

nyt pyytää siihen vanhemmilta ra-

hallista tukea, oli hienoa. Toisaalta

senkin hankinnassa olin hyvin tark-

ka. Oikeastaan olen aina ollut hyvin

tarkka omissa hankinnoissa siitä, et-

tä hinta-laatusuhde on kohdillaan.

Ala-asteelta saakka

Bisneksen päälle Nikolas ymmärsi

muutenkin jo nuorella iällä, sillä

puolikkaasta myyntipöydästä veloi-

tettava kahdeksan euron torimaksu

oli alennettavissa vitoseen, kunhan

myynnissä oli uuden tavaran lisäksi

myös vanhempaa kierrätystavaraa.

Ja sitähän oli aina mukana, vaikka

varsinaisesti mitään niistä mies ei

tainnutkaan koskaan kaupata. Tuo-

tekehitys oli alituista, ja pian varsi-

naisten koristeiden rinnalle nousi

esimerkiksi katuharjoja ja myöhem-

min vielä karkkikuusia, jotka syntyi-

vät kunNikolas keksi pinnoittaa kuu-

sen malliin leikatun styroksipalan

karamelleillä.

Myös markkinointi-

osaaminen kehittyi

– Olin varmaan 14- tai 15-vuotias

kun tein halkaisijaltaan 120-sentti-

sen havukranssin. Sitä kuljetin mu-

kana torilla lähinnä siitä syystä, että

näyttävä ornamentti herätti kiinnos-

tusta, Nikolas muistelee.

Oli se myynnissäkin, mutta hin-

ta oli sellainen, että heräteostoksena

sitä 150 eurolla harvempi osti. Toi-

saalta joka vuosi sekin kuitenkinme-

ni kaupaksi, yleensä vähän ennen

joulua Himoksella, jossa perhe viet-

ti joulun useampana vuonna.

– Raahasin sen kranssin sinne

edeltävinä päivinä ja kävin sitten pul-

kalla ovelta ovellamökeillä sitämyy-

mässä, Nikolasmuistelee. Ainakin se

myyntikerroista on jäänyt mieleen,

kun parikymppisistä koostunut nuo-

risoporukka päätti, ilmeisesti pienes-

sä laitamyötäisessä, ostaa kollektiivi-

sesti kranssin, joka sitten löysi tien-

sä heidän käytössään olleen mökin

katolle.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Yrittäjäura alkoi tamperelaisuuden

ytimestä alle 10-vuotiaana

– nyt Nikolas palkittiin Pirkanmaan Vuoden Nuori Yrittäjä -tittelillä

Tamperelainen Nikolas Jokisalo on tehnyt isoja päätöksiä jo

varhain. Ikää mittarissa oli tasan neljä vuotta, kun lentoko-

neisiin ihastunut pikkumies kertoi vanhemmilleen tähtää-

vänsä isona lentäjäksi. Sen verran urasuunnitelmat kuiten-

kin muuttuivat, että yhdeksän vuoden iässä haave vaihtui

kaupalliselle puolelle. Eikä nyt kyseessä ollut pelkkä haave,

vaan alakoulun kolmasluokkalainen myös toteutti torimyyn-

tidebyyttinsä Tammelantorilla, jossa hän myi omia kädentöi-

tään useamman vuoden ajan. Kesän korvalla jälkimmäistä

urapäätöstä seurannut, ahkera 24-vuotias nuorimies palkit-

tiin Pirkanmaan Vuoden Nuori Yrittäjä -palkinnolla.

NIKOLAKSELLA ON

ikää vasta 24 vuotta,

mutta yrittäjänä taka-

na on jo useampi vuosi.

Ensimmäistä kertaa kau-

pantekoon hän ryhtyi jo

9-vuotiaana, jolloin hän kävi

myymässä omia kädentöitään

Tammelantorilla.

Hämeen

MATTO-KULMA

Rautatienkatu 20 Tampere • p. 010 292 0700

MATTOJA YMPÄRI MAAILMAA

Av 10–17

LA 10–14

LAADUKKAAT MERKIT

KÄYTÄVÄ-

MATTOJA

• kaikki värit

• leveydet 67, 80,

90, 100, 120,

200, 400 cm

TUHANSIA METREJÄ

Matto-Kulmassa

TUHANSIA

VILLA-

MATTOJA!

SUOSITUT

SISAL-

MATOT

• kaikissa väreissä

MATTOKORJAAMO

- nauhakanttaus

- langettikanttaus

- hapsutukset

Kanttauspalvelu

Ilmoitustila-

varaukset ja

tarjouspyynnöt

helposti myös

www.dorimedia.fi/

varaa-ilmoitustila

www.dorimedia.fi