Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 10. huhTiKuuTa 2018

8

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitettu

tämän lehden kolmeen eri ilmoitukseen.

Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

27.4.2018 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Maaliskuun numeron Ykä-visassa

Pirkanmaan Elokuvakeskuksen

lippupaketin voitti

Päivi Kitunen

, Tampere

Maaliskuun

vastaukset olivat:

Sivu 10:

Hämeenkyrö

Sivu 35:

Lomalinja

Sivu 37:

Sappee

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

Voit voittaa

LAHJAKORTIN

RAVINTOLA

SASORIIN

kahdelle

henkilölle

Kuukauden

POiMiNNaT

VIIKKO

sitten sähköyhtiöt sentään saivat nenilleen, kun

moni sammutti valot Earth hour –tapahtuman ajaksi. sen

jälkeen tosin pimeydestä ladattiin Facebookiin kuvaa ja

videota. Ne ahmivat yhä sähköä Facebookin datakeskus-

ten uumenissa. Vaikeaa tämä some-ajan kampanjointi.

Pekka Lähteenmäen kolumni Talouselämä-lehdessä 29.3.

IHMISEN

sietokyky on suuri. hän pystyy elämään lä-

pikäymättömien konfliktien kanssa hämmästyttävän

hyvin. uskon kuitenkin siihen, että kun konfliktit käsi-

tellään – ikään kuin sairastetaan läpi – niin se on hy-

väksi. Kipeät asiat kunnolla auki puhunut suomi on

maana eheämpi ja myös onnellisempi.

Jaakko Löytty Tampereen seurakuntien Silta-lehden

huhtikuun numerossa

KUN

kiinalaiset saavat autonvalmistuksen vaihtiin,

ovat Eurooppa ja Yhdysvallat helisemässä. Japanilai-

sille autoille neurettiin 1960-luvun lopulla. Nyt niiden

laatua ei epäile kukaan. Kiina valmistaa nyt puolet

maailman teräksestä. autot ovat luonnollinen jalos-

tusasteen nosto.

Toimittaja Janne Tervola Tekniikka&Talous-lehdessä 29.3.

TALOUSTIETEILIJÖIDEN

joukossa ei juuri ole vapaa-

kaupan vastustajia. Jo David Ricardo (1772–1823)

osoitti suhteellisen edun teoriallaan vapaakaupan

olevan kiistattomasti edullista kummallekin kaupan

osapuolena olevalle valtiolle. Merkantilismi ja

protektionismi saivat näin opillisen kuoliniskun.

Raimo Sailas Helsingin Sanomissa 3.4.

ELINAIKA

pitenee, nuoriso elää nuhteettomammin

kuin edeltävät polvet ja työikäisillä on töitä – parem-

min kuin 27 vuoteen. Tuoreen YK:n raportin mukaan

suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa.

Ville Pernaan pääkirjoitus Suomen Kuvalehdessä 29.3.

EKONOMISTIT

ovat yleensä yksimielisiä siitä, että

harjoitettu talouspolitiikka on väärää, aina. Peruste-

lut toki voivat erota, mutta aina pitäisi tehdä toisin

tai enemmän tai vähemmän kuin tehdään.

Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti

Mikael Kirkko-Jaakkola Taloustaito-lehdessä 28.3.

POPULISMI

ei ollut vain perussuomalaisten hetkallinen

vahvuus, siitä oli tullut kaikkien tavoittelema hyvä, niin

että jopa helsingin sanomissa tehtiin professori Matti

Klingestä friikki vain seksi, että Klingellä on seinällään

iso kirjahylly eikä Jari Kurria tai hyväntahtoista pakolaista.

Jyrki Lehtola Image-lehden huhtikuun numerossa

VOIN

käyttää mediassa hankittua osaamista ja

verkostoja eri roolissa, toisesta näkökulmasta.

Viestinnässä haetaan ratkaisuja kun taas toimituk-

sissa haetaan monesti ongelmia.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski

Markkinointi&Mainonta –lehdessä 23.3.

OLEN

työllistänyt niin monta ihmistä, että tiedän,

ettei palkankorotus riitä motivoimaan ketään.

Hjallis Harkimo Kelan Sosiaalivakuutus-lehdessä 1/2018

MAON

hyppäys sai aikaan vertaansa vailla olevan katast-

rofin ja stalinen yrityksestä totesi muuan alan auktoriteet-

ti, että suuret hyppäykset kannattaa jättää voimisteluun.

Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori

emeritus Timo Vihavainen Kanava-lehdessä 2/2018

KIITOS

Pirkanmaan Yrittäjät mielenkiintoisesta

keskustelusta. uusia toimintatapoja ja huomioimista

yrittäjien jaksamiseen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän twiittaus 26.4.

YRITTÄJÄVÄHENNYS

tehtiin sen takia, koska halut-

tiin tasata osakeyhtiöiden ja muiden yhtiömuotojen

välinen veroero. Listaamattomien yritysten verokoh-

telu haluttiin tehdä sen takia, että yrityksiin voisi ke-

rätä omaa pääomaa pahan päivän varalle – eikä heti

tarvitsisi irtisanoa henkilöstöä.

Kansanedustaja Harri Jaskarin Eduskuntaviesti 22.3.

KENEN

oikeustajuun sopii se, että kaksi osapuolta

voi solmia omaksi edukseen myös ulkopuolisia vel-

voittavan sopimuksen, jossa ulkopuolisilla on kaiken

lisäksi heikommat sopimusehdot. Tästä n kyse kun

kiistellään työaikalaista.

Kansanedustaja Antero Vartian twiittaus 1.4.

ESIMIEHEN

tulee kyetä asettumaan toisen ihmisen

asemaan. Työpaikalla hänen on otettava palveleva

rooli, ei käskyttäjän. Johtaja on enemmän palvelu-

kuin käskijäammatti.

Hyvän elämän tutkija Frank Martela Ylen

verkkosivuilla 2.4.

MATALAMPI

irtisanomissuoja auttaa niitä myös työ-

hön, jotka sitä työtä haluavat. Eihän kukaan irtisano

hyvää työntekijää. En ymmärrä pelkoa saada potkuja

jos teet asiat niin kuin kuuluu.

Ravintoloitsija, Henri Alenin twiittaus 30.3.

MAAKUNTAUUDISTUSTA

on nyt ponnistettu kolme

vuotta. Vaikutelmaksi tulee umpihankeen hiihto.

Valmiita latujakin olisi ollut tarjolla. sellainen olisi

ollut Ruotsin mukainen kahden tason kuntajärjestel-

mä, jonka laajempi taso – landstingit – hoitavat ter-

veyden- ja sairaanhoidon.

Kunnallisoikeuden professori emeritus

Aimo Ryynänen Kuntalehden-blogissa 31.3.

TYÖLLISYYSASTE

on noussut 71,1 prosenttiin,

mikä on paras tulos 27 vuoteen. hyvin todennäköi-

seltä vaikuttaa, että hallitus tulee saavuttamaan 72

prosentin tavoitteen, mitä oppositio ja monet tutkijat

pitivät kolme vuotta sitten mahdottomana.

Kansanedustaja Arto Satosen viikkoviesti 23.3.

ERITTÄIN

voimakkaat työllisyysohjelmat ja pakotta-

vat elementit ovat käytössä muissa pohjoismaissa,

kuten Ruotsissa ja Tanskassa. Niillä toimenpiteillä

tuupitaan ihmiset työmarkkinoille mahdollisimman

nopeasti. ilman korkeata työllisyysastetta emme voi

ylläpitää korkeata sosiaaliturvan tasoa, rahoittaa

palveluita tai eläkkeitä.

KD:n puoluesihteeri Asmo Maanselkä ajatuspaja

Liberan blogissa 28.3.

KOTIMAISTA

varhaisperunaa saa nyt

– sisäfileen hinnalla

Otsikko MTV3:n verkkouutisissa 3.4.

Pirkanmaan Yrittäjäin Aluejärjestö Ry

:n

50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

Pirkan-

maan Yrittäjä

–lehti uusiutuu. Käsissänne

olevassa lehdessä on kiinnitetty entistä

enemmän huomiota lehden luettavuuteen.

Lehden osastojakoa on uusittu, samoin leh-

den lay-out on uudistunut.

Toivomme uudistuksien palvelevan en-

tistä paremmin ja toivottavasti saatte leh-

destämme ajatuksia ja virikkeitä omaan yri-

tystoimintaamme. Pirkanmaan Yrittäjä

–lehden nykyinen painos on 16 000 kappa-

letta ja se leviää jkaiseen yritykseen ja kaup-

paliikkeeseen Pirkanmaalla. Viime vuoden

lopulla tehdyssä lukijatutkimuksessa todet-

tiin, että Pirkanmaan Yrittäjä –lehden tun-

tee 95-prosenttia haastatteluista.

Tampereen

Markkinatieto Oy:

n tekemässä tutkimuk-

sessa haastateltiin 200 yritystä.

Tutkimuksen ytuloksista voidaan päätel-

lä, että Pirkanmaan Yrittäjä –lehteä luetaan

varsinhyvin ja sitä luetaan ainakin silloin täl-

löin yli 80 prosentissa yrityksistä. Tuloksista

voidaanpäätellämyös, että PirkanmaanYrit-

täjä on nimenomaan pienen ja keskisuuren

yrityssektorin lehti, sillä alle 50 hengen yri-

tyksissä lehteä luetaan tarkemmin kuin yli

100 hengen yrityksissä, joskin erot eivät ole

päätä huimaavia. Yrittäjä-lehden ilmoittajis-

ta 62 prosenttia ilmoitti säilyttävänsä lehteä

ainakin jonkinaikaa, ja 70prosentissa yrityk-

sistä lehti kiertää useammalla lukijalla.

HIEMAN ON

historian siipien havinaa ilmassa

30 vuoden takaisessa lehdessä, sillä myös tuol-

loin lehden osalta oli tehty isonpuoleinen uudis-

tus. Paperilehden uudistus toteutettiin nykyi-

seen lehteen pari vuotta takaperin ja tänä vuon-

na tavoitteena on saada jutut lukuun myös yh-

teistyössä Alma Median kanssa parhaillaan ra-

kenteilla olevaan verkkojulkai-

suun. Lukijamäärä on kasvanut

30 vuoden aikana melkoisesti,

sillä siinä missä 1988 levikki oli

16 000, on se tänä päivänä

150 000. Ja nyt odotellaan Kaup-

pakeskus Ratinan avajaisia, kun

30 vuotta sitten Koskikeskus oli

uunituore tulokas. Mainospuolel-

la Renault oli panostanut isosti,

ja myös perinteiset faksit ja hal-

kopinon kokoiset puhelimet oli-

vat vakiokamaa noihin aikoihin.

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti uudistuu

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten