Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 9. ToukokuuTa 2017

2

PÄÄkiRJoiTus 9.5.2017

s. 6

s. 33

s. 20

s. 38

Aina työn tekijän puolella

Toukokuu 2017

sisÄLTÖ

Pirkanmaalla osuuskauppa halpuutti tavalla, josta myös tuottajat tykkäävät

s. 6

Tämä kuljetusliike ei kehitystä pelkää

s. 14

Paikat jumissa? ilona auttaa

s. 20

Pyynikin kesäteatterilla on takana jo 55 esityskautta

s. 23

+40 prosenttia – särkänniemen uutuus kiinnosti kausikortin ostajia

s. 26

Tämä lähijogurtti passaa myös vatsavaivaisille

s. 28

Tampereen Puhelin haluaa markkinajohtajaksi

s. 30

Ylä-Tuuhosen tila avasi kotinsa matkailijoille jo 80-luvulla

s. 33

Miten puutavaraliike voi pärjätä kaukana kaikkialta?

s. 36

start-up leirillä ideoitiin uutta

s. 38

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2016

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia oy

Leena kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntipäällikkö

Laura Mustanoja p. 050 468 2290

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

P

aikallisesta sopimisesta on

kirjoiteltu paljon ja se nous-

see jälleen yhdeksi keinoksi

ratkaista kansantaloutemme työt-

tömyysongelma. Yksinkertaista se

ei kuitenkaan ole. Suomalainen

työmarkkinajärjestelmä kuitenkin

katsoo työehtosopimuksen kaiken

yläpuolelle, jopa sellaisissa tilan-

teissa kun yritys taloudellisista

syistä joutuu siirtämään tuotan-

toaan ulkomaille. Se ei tietenkään

ole kenenkään etu.

Suomi on arvostettu korkean

osaamisen maa. Jos työmarkki-

namme olisivat joustavammat,

saisimme varmasti paljon enem-

män ulkomaisia investointeja Suo-

meen ja näin voisimme parantaa

työllisyyttämme. Työttömyys on

vakava ongelma, joka erityisesti

on inhimillinen ongelma monel-

le perheelle.

Ratkaisuksi työllisyysongel-

maan on yhtenä vaihtoehtona eh-

dotettu paikallista sopimista. Pai-

kallisen sopimisen idea perustuu

siihen, että alakohtaisesta työeh-

tosopimuksesta voidaan poiketa

sopimalla työehdoista työpaikal-

la. Joissain työehtosopimuksissa

on mahdollista sopia hyvin rajal-

lisesti työehtosopimuksista poik-

keavasti. Paikallinen sopiminen

on perusteltua jos otetaan huo-

mioon yritysten toiminta. Yrityk-

set ovat erilaisia niin kysynnän

vaihteluiden kuin toiminnan

luonteensakin vuoksi. Miksi kaik-

kialla sitten pitää toimia jäykästi

eikä riittävästi voida sopia jousta-

vammin työehdoista?

Harva työnantaja haluaa me-

nettää hyviä työntekijöitä. Enem-

mistö suomalaisista kannattaa

mahdollisuutta paikalliseen sopi-

miseen Yrittäjäsanomien helmi-

kuussa tehdyn kyselyn mukaan.

Yli 70 prosenttia vastanneista oli

sitä mieltä, että työpaikoilla pitäi-

si voida sopia riippumatta siitä,

kuuluuko henkilö ammattiliittoon

vai ei.

Olemme järjestelmämme van-

keja ja vallankäytön välineitä. Hy-

vin toimivat työmarkkinat takaa-

vat nykyiset työpaikat ja luovat uu-

sia työmahdollisuuksia. Jotta tä-

hän päästäisiin se aivan varmasti

lisäisi maamme kilpailukykyä ja

loisi hyvinvointia kaikille. Olisi

järkevää siirtyä nykyaikaan.

päätoimittaja

Paikallinen sopiminen

olisi nykyaikaa