Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 9. ToukokuuTa 2017

11

Tavataan renkaanvaihdon merkeissä!

Lehdistöntie 2, ORIVESI

03–334 6655

www.orivedenkumikorjaamo.com

ORIVEDEN

KUMIKORJAAMO KY

UUDET JA KÄYTETYT RENKAAT SEKÄ VANTEET

• Renkaiden kausisäilytys

(rengashotelli)

• TPMS ohjelmoitavat

ilmanpaineen tunnistimet

• Rengastyöt ja korjaukset

• Pultit, mutterit, soviterenkaat

• Kaikki alan työt

AUTOLASIEN AMMATTIASENTAMO

TAMPEREEN TUULILASIMYYNTI

Lokomonkatu 25 D,

Lokomonkulma

33900 Tampere

03 2610920, 0400 166600

Possijärvenkatu 2,

Lielahti

33400 Tampere

0400 623533

www.tuulilasimyynti.fi

Meiltä saat tuulilasit

kaikkiin automerkkeihin

ja kaikkiinmalleihin.

Autolasien ykkönen

www.mvanttinen.fi

AUTOKORJAAMO

M. Vänttinen Oy

Raspinkatu 5 • 33840 TAMPERE

Puh. (03) 214 2270 •

huolto@mvanttinen.fi

a

rtoPaasilinnan

luoma Siltain-

sinööri

Jaatinen

lienee Suo-

men tunnetuin liikennein-

sinööri, mutta todellisessa elämässä

titteli kuulunee

Sonja Heikkilälle

.

Vaikka hän ei olekaan mikään jokai-

sen kaduntallaajan tuntema nimi,

ovat hänen ajatuksensa levinneet

ympäri Tellusta.

Ja mitäs sanotte siitä, Heikkilä

rankattiin pari vuotta sitten arvoval-

taisen

Foreign policy

-lehden listalle

maailman sadan tärkeimmän ajatte-

lijan joukkoon. Siis ryhmään, jossa

samana vuonna koreilivat esimerkik-

si Intian pääministeri

Narinda Mo-

di

tai kiinalaisen

AliBaban

perusta-

ja

Jack Ma

.

Heikkilän saama julkisuus on

muutenkin sitä luokkaa, että hei-

kompaa hirvittää.

The Guardian, Ti-

me, Wired, Forbes

ja

Financial Times

ovat kaikki esitelleet hänen aivoituk-

siaan.

Ainutlaatuinen lopputyö

Hämmästyttävintä tässä kaikessa

kuitenkin on se, että kyseessä ei ole

ikäänsä aiheen parissa viettänyt tie-

teentekijä.

Ehei. Heikkilällä ikää on 27 vuot-

ta, ja hän on koulutukseltaan diplo-

mi-insinööri. Itse asiassa kaiken jul-

kisuuden takaa löytyy hänen

Aal-

to-yliopistossa

vuonna 2014 hyväk-

sytty 94-sivuinen diplomityönsä. Ei

siis väitöskirja, vaan diplomityö. Se

sama, tutkinnon läpäisemiseen vaa-

dittava paperinivaska, jonka tekee

Suomessa vuosittain noin 2 300 teek-

karia. Selvä on, että aika harva lop-

putyö on yltänyt samaan. Rehellisyy-

den nimissä, ainakaan otsikosta tut-

kinnon sisältöä ei osaa arvata maail-

manlaajuisen mediahypen aiheutta-

SONJA HEIKKILÄN

lapsuuden toi-

veammatti oli keksijä. Ja vaikka hänes-

tä ei mitään varsinaista pellepelotonta

tullutkaan, on hän jo nyt, alle kolmi-

kymppisenä, tehnyt älykkään liikkumi-

sen saralla tutkimustyötä, josta on kiin-

nostuttu kirjaimellisesti globaalisti.

Lauttasaaressa asuvan Sonja Heikkilän

oma autokin on ollut jo pidemmän ai-

kaa lainassa kaverilla, koska hänen elä-

mäntilanteensa ei sellaista vaadi. Park-

kihalliin pölyttymään sellaisen hankin-

ta kun ei oikein kannata. Ajokortti sen-

tään löytyy, sillä Maskussa auto oli oike-

astaan vaatimuskin. – Hankin traktori-

kortin jo 15-vuotiaana, maalaismiljöös-

sä varttunut Sonja kertoo.

Sonja uskoo liikkumisen

vallankumoukseen

Aikas tekijä tämä Sonja Heikkilä. Hän on nuoresta iäs-

tään huolimatta jo nyt tehnyt älyliikenteen parissa tutki-

mustyötä, josta on kiinnostuttu kirjaimellisesti globaalis-

ti. Viimeisen vuoden hänen työnantajansa on ollut

OP-ryhmä. Titteli on liikkumisen hankejohtaja, ja työnku-

vana suunnitella sitä, miten sinä tulet jatkossa liikku-

maan. Yksi välietappi tällä polulla otettiin Tampereella

huhtikuun 20. päivänä, jolloin OP lanseerasi Pirkanmaal-

la kuukausimaksuisten autojen OP Kulku -nimisen vuok-

rauspalvelun. Pitkässä juoksussa se on sähköautoineen

vain ja ainoastaan alkua.

jaksi. Se kuuluu nimittäin seuraavas-

ti: Liikkuminen palveluna - Toimen-

pide-ehdotus julkishallinnolle, esi-

merkkitapauksena Helsinki.

Monta syytä tarpeeseen

LopputyössäänHeikkilä ehdottaa ra-

jummanpuoleista räjäytystä koko lii-

kennejärjestelmään. Siis tapoihin,

millä ja miten meistä kukin liikkuu

paikasta A paikkaan B. Syiksi muu-

tokseen Heikkilä tarjoaa useampaa-

kin isompaa trenditason muutosta:

huolta ympäristöstä, halua kasvattaa

kestävien liikkumismuotojen osuutta

kulkumuotoina, nykyisten liikunta-

muotojen riittämättömyyttä sekä toi-

saalta kaiken tämän mahdollistavaa

teknologista kehitystä.Heikkilänmie-

lestä liikenne muuttuu nyt kovaa

vauhtia, haluttiin sitä tai ei. Aivan liian

moni asia puhuu muutosten puoles-

ta. Taistelu tätä kehitystä vastaan oli-

si yhtä loogista, kuin vaikkapa paino-

voiman tai jääkauden vastustaminen.

Se, että Sonjan lopputyön kohteeksi

aikanaanvalikoitui älykäs liikenne, oli

pienestä kiinni. Asiaan hän törmäsi

aikanaan opiskelijahipoissa käydyssä

satunnaisessa keskustelussa.

Heikkilän luomasta

käsitteestä tuli globaali

Työn alla olevien liikennemuutosten

tavoitteina on valjastaa resursseja,

kuten infrastruktuuria ja kalustoa te-

hokkaampaan käyttöön, parantaa re-

aaliaikaisen tiedotuksen avulla liik-

kumisen sujuvuutta ja kaiken hui-

puksi mahdollistaa liikkumispalve-

luiden luomista muodossa, joka oli-

si pakollisen pahan sijaan houkutte-

leva. Lyömällä kaikki tämä yhteen

päästäänkin jo sitten lopputyön var-

sinaiseen, eli liikkuminen palveluna

-ajatukseen. Englanniksi se kantaa

nimeä

Mobility as a Service

, tuttaval-

lisemmin

MaaS

. Tätä globaaliin

käyttöön levinnyttä termiä on siis

käytetty ensimmäistä kertaa koko

maailmassa juuri Heikkilän diplomi-

työssä. Kyse ei olemistään pikkuent-

rauksista, vaan perustavanlaatuises-

ta muutoksesta. Ei siis siitä, että vä-

hän parannetaan pyörätietä ja lisä-

tään jonnekin yksittäinen bussivuo-

ro.

– Pikemminkin koko ajatus kään-

netään ympäri, tai ainakin se pöytä,

mistä suunnittelu alkaa, tyhjennetään

ensin. Tähän vaaditaan ajatusloikka

siihen, että kaikki suunnittelu alkaa

siitä, mitä käyttäjä voisi haluta.

Jatkuu seuraavalla sivulla

AUTOKORJAAMO

Pispalan

Autot

www.pispalanautot.fi

Sellukatu 17, 33400 Tampere

puh. (03) 3450 433, gsm 0500 620 089

jarkko@pispalanautot.fi

Voit jättää autosi huoletta meille

myös katsastuspalvelua varten!

Nyt on aika huoltaa ilmastointilaitteet kesäksi kuntoon!

Meillä myös ohjauskulmien säädöt.

seuraava

lehti ilmestyy

tiistaina

13.6.