Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 4. huhTiKuuTa 2017

8

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitet-

tu tämän lehden kolmeen eri ilmoituk-

seen. Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

28.4.2017 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Maaliskuun numeron Ykä-visassa

kaksi lippua Tampereen työväen-

teatterin Kissa kuumalla kattolla

–näytelmään voitti

Ritva Miettinen

, Tampere

Maaliskuun

vastaukset olivat:

s. 9

Toyota Tammer-Auto

s. 21

Ruoveden kunta

s. 32

Lomalinja

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

Voit

voittaa

illallislahja-

kortin kahdelle

RAVINTOLA

ASTORIIN

Kuukauden

POiMiNNaT

JOS

kehtaamme valittaa kiky-tunneista tai louk-

kaantua, kun meitä itseämme pyydetään ilmai-

seksi töihin, miten voimme ostaa ja myydä vaat-

teita, jotka on tehty 12 tunnin vuoroissa, ilman

lomapäiviä?

Toimittaja Reetta Räty huhtikuun Image-lehdessä

JOS

tämä työllistävänä yrittäjänä toimiminen

olisi herkkua, niin kai kaikki tähän olisivat jo

ryhtyneet.

Hesburgerin perustaja Heikki Salmela

Iltalehdessä 14.3.

TRUMPIN

suosiota ei voi ymmärtää, jos ei tiedä,

miten suuri merkitys työllä on amerikkalaisille.

Monelle työttömälle Trumpin äänestäminen oli

enemmän kuin protesti, se oli suorastaan hätä-

huuto.

Lenita Airisto Helsingin Sanomien

Kuukausiliitteessä 3/2017

YRITTÄJÄ

on ihminen, jolla on oma tulevaisuus

käsissään. hän pitää huolta itsestään ja ympä-

rillään olevista.

Sijoittaja ja startup-maailman taustavaikuttaja

Ilkka Kivimäki maaliskuun Tivi-lehdessä

SUOMI

on hyvä maa: isot asiat ovat kunnossa,

demokratia ja toimiva vallan kolmijako. Vaikka

kaikilla ei mene hyvin, kansainvälisten arvioiden

mukaan meillä on onnellisten ihmisten onnelli-

nen maa. Jos emme tätä maata osaa hoitaa,

olemme aika onnettomia.

Arkkiatri Risto Pelkonen Yliopisto-lehdessä 24.3.

JOS

Oriveden Opiston yleissivistävälle koulutuk-

selle löytyi rahaa sortovuosina, 1930-luvun

pula-aikana, toisen maailmansodan aikana ja

sen jälkeen, miksei sitä löydy enää, suomen

100-vuotisjuhlavuonna? Olemme rikkaampi

kansa kuin sata vuotta sitten, mutta ilmeisesti

henkisesti paljon köyhempi.

Päivi Alasalmi Kirjailija-lehdessä 1/2017

JOS

tyydymme siihen, että jäämme raaka-aineen

tuottajaportaaseen, poljemme paikoillamme ja

taannumme.

VTT:n tutkimusprofessori Ari Harlin

Metsä-lehdessä 1 /2017

SUOMI

oli viitisensataa vuotta Ruotsin alusmaa-

na. Monessa maassa se olisi tarjonnut ainekset

traagisen uhrihistorian kirjoittamiseen, mutta

suomalaiset kiittävät Ruotsia laeista ja uskosta.

sitten suomen valtasi Venäjä, jota kiitämme kie-

lestä ja itsenäisyydestä. seuraavaksi syttyi sisäl-

lissota, jonka hävinneillä olisi ollut syytä katke-

ruuteen. Kahdeksan vuotta sodan jälkeen vallan-

kumouspuolueen johtaja istui pääministerinä.

Saska Saarikoski Helsingin Sanomissa 23.3.

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten

Koskikeskus

muuttanut painopistettä

– Kiinteistömarkkinat käymistilassa

”Ha lut aan

ostaa tai vuokra-

ta keskustasta, hy-

vältä kauppapaikalta

50-60m

2

katutason lii-

ketilaa.” Kuulostaako tutulta?

Kiinteistönvälittäjän korvissa

vähän liiankin tutulta, kertoo

Säästöpankkien

Kiinteistönvä-

lityksen Yrityspuolen vetäjä

Hannu Tamminen.

– Mikäs siinä, kyllä maini-

tunkaltaisia liiketiloja välittäi-

si, kun vain olisi – vaan kun ei

ole; saneerattua tehdastilaa sen

sijaan on tarjolla hieman liian-

kin kanssa.

Vanhat tehdaskiinteistöt, nii-

den saneeraus ja myynti ovat

juuri tällä hetkellä poltaava ky-

symys Tampereen kiinteistö-

markkinoilla.Eiköylitarjontaole

mennyt jo haitallisen pitkälle?

– Tilanne on se, että toistai-

seksi kysyntää on jotenkuten

riittänyt, mutta tästä eteenpäin,

ja nimenomaan, kun ajatellaan

Finlaysonin

kiinteistöjä, voi-

daan ruveta puhumaan erään-

laisesta aikapommista, sanoo

Tamminen.

– Jos vanhoja kiinteistöjä,

nyt ruvetaan esim. dumppaa-

man, niin markkinat menvät

tosi pahasti sekaisin, ennustaa

Tamminen.

Koskikeskus

on selvästi siir-

tänyt kaupan keskuksen Hä-

meensillan itäpuolelle. Tämä on

Tammisen mukaan näkynyt

myös hinnoissa. Liiketilojen

hinnat ovat viime aikoina kos-

ken itäpuolella nousseet todel-

la selvästi. Koskikeskuksen lä-

hialueenhintojennousun lisäk-

si onhavaittavissamuitakinvai-

kutuksia kaupungin kiinteistö-

markkinoihin: Koskikeskus ke-

rää runsaasti yrittäjiä, jotka luo-

puvat jostakin toisesta kiinteis-

töstä. Mitä tapahtuu näille va-

pautuville tiloille ja mikä tulee

olemaan niiden hintataso – sii-

näpä spekulantille ajattelemisen

aihetta. Tamminen näkeemyös

Tampereen ympäristökuntien

kiinteistömarkkinoissa huoles-

tuttavia piirteitä.

–Tilannehanon tällähetkel-

lä sellainen, että Tampereelle

päin suuntautuu kunnista mel-

koinen yrittäjäpako. Tämä joh-

taa teollisuuskiinteistöjen hin-

tojen laskuun maakunnassa ja

hintojennousuunTampereella.

Lisäksi kunnat suhtautuvat tur-

hankin leväperäisesti uusien

teollisuushallien rakentami-

seen; melkeinpä voisi yleistää,

että uusi yrittäjä ja uusi halli

kunnan toimesta vaikka van-

hempia olisi lähistöllä tyhjinä.

VASTAVALMISTUNEET, KOSKIKESKUKSEEN

muuttaneiden yritysten jäljiltä tyhjiksi jääneet liike-

tilat puhuttivat, joten siinä mielessä puheenparsi oli

aika lähellä nyt käytävää kauppakeskus Ratinaa

koskevaa keskustelua. Ero tosin on, että nyt Koski-

keskuksen rooli on kääntynyt nurinkuriseksi. Ford

Sierraa kehuttiin koeajojutussa. Erityisen vaikutuk-

sen oli tehnyt hyvin mukavaksi muotoiltu istuin.

Mainospuolella Suzuki olisi irronnut kaupasta va-

jaalla 40 000 markalla, ja Nekalasta löytyi tuoret-

ta taukotilaa. Ylimääräistä rahaa tuntui olevan lii-

kenteessä, kun salkkumiesten piti oikein tennis-

kentällä lähteä asiakkaiden haalintaan. Väri-

mainos muuten mustavalkoisessa lehdessä puhui

senkin sen puolesta,että SYP ei penneillä pelannut.

VAIKKA

vihaisi persuja, silti soinia tulee ikävä.

Nimimerkki Ilosofi 17.3. Helsingin Sanomien

keskustelupalstalla

KYSY

ehdokkaaltasi, montako nollaa on

miljardissa. Jos ehdokas ei tiedä, älä äänestä

häntä. Jos sinä et tiedä, harkitse kannattaako

sinun äänestää.

Tamperelaisen Leanware Oy:n toimitusjohtaja

Janne Viinikkalan Facebook-viesti 8.3.

TUTKIMUSTEN

mukaan työllisyyden lisäykselle

erityisen tärkeitä ovat itsenäiset, nuoret pk-yrityk-

set. Tällaiset yritykset tarvitsevat työvoimaa, joka

arvostaa laadukkaita hyvinvointipalveluja ja toimi-

vaa yhdyskuntarakennetta. Kuntien tehtävänä on

luoda sellaiset elinolosuhteet, että työvoimaa on

saatavilla.

Akavan johtava lakimies Vesa Vuorenkoski

järjestön tiedotteessa 21.3.

90-LUKU

soitti ja halusi ”90-luku soitti”-sanonnan

takaisin itselleen.

Tuomas Embuske Twitterissä 18.3.

AIKA

laajalti yrityksissä ollaan sitä mieltä, että

yrityksen tärkein tehtävä ei ole tuottaa voittoa.

Koska politiikka huomaa tuon? 2030?

Mikael Jungnerin twiittaus 23.3.

ILOITSEN

jokaisesta vientitilauksesta. Talous on

hyvä paikallaan, mutta se ei ole mikään itsetarkoi-

tus. se on parhaimmillaan silloin, kun se vetää

useimmat ihmiset mukaansa.

Historioitsija Juha Siltala Talouelämä-lehden

verkkouutisessa 21.3.

TALOUS

kasvaa hallituksesta huolimatta.

Kansan Uutisten otsikko 26.3.

SUOMALAISILLA

tuotteilla on hyvä maine, eikä

suomi herätä maana voimakkaita tunteita.

suomea pidetään turvallisena, puolueettomana

ja luotettavana maana. se on viennin kannalta

hyvä asia. Puhtaista raaka-aineista eettisesti

valmistetuille tuotteille on selvästi kysyntää.

Delipapin toimitusjohtaja Sanna Karhu

Y-studiossa 24.3.

ENNEN

misseistä tuli juontajia, vaikka enemmän

saatettiin toivoa. Nyt siitä on tulossa tubettajan

rooli ja kohtalo. heti singlen ilmestymisen jälkeen

(sara) Forsberg soitti keikan vanhalla työpaikal-

laan, Pietarsaaren halpa-hallissa. Ämpäreitä ei

tiettävästi jaettu.

Toimittaja Oskari Onnisen HS-Analyysi Helsingin

Sanomien verkkosivuilla 29.3.