Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 6. maalisKUUTa 2018

9

As Oy Vivace

Räikäntie 3, 33470 Ylöjärvi

Upea Vivace kohoaa ihanteelliselle paikalle Räikänhelman

asuinalueelle. Rakentaminen alkaa kuukauden sisällä.

Parhaat

asunnot myydään nopeasti, joten tee ostopäätös pikaisesti!

Talon toiselle puolelle jää Keijärven kimmeltävä ranta ja toiselle

Ylöjärven keskusta palveluineen ja kulttuurikohteineen. Tilavat

asunnot yksiöistä neliöön on suunniteltu valoisiksi ja väljiksi,

niissä on paljon hyötyneliöitä ja ne on helppo kalustaa. Lasitetut

parvekkeet tuovat koteihin raikasta lisätilaa. Lähes kaikissa

asunnoissa on oma sauna. Energialuokka C.

Kohteen arvioitu valmistumisaika on kesällä 2019.

peabkoti.fi

HUONEISTOESIMERKKEJÄ

KRS TYYPPI

MH € VH €

1 1h+k+alk

32,0

30.312 102.600

2 1h+k+alk+s

38,5

38.140 128.500

2 2h+kk+s

52,5

46.687 156.625

1 2h+k+s

56,0

54.678 185.700

4

2h+k+s

57,0

57.804 194.850

1 *3h+k+s

71,0

58.942 199.000

2 3h+k+s

71,0

63.153 213.000

2 3h+k+s

79,5

75.933 255.900

Sen kyllä huomaa

Riitta Kraneis

Puh. 040 1591 700

Miinu Oinonen

Puh. 040 1591 802

Liisa Puranen

Puh. 0400 628 560

asuntomyynti.tampere@peab.fi

Pikkukaupungin

vilkkautta järvi­

luonnon rauhassa

*Asunto/liiketila

ILMOITUS

Lihanjalostaja Veljekset Mattila Oy toi

Suomessa markkinoille sirkkaelintarvik-

keita. Saunapalvia valmistetaan jatkossa

myös vapaan possun lihasta. Kasvis- ja

valmisruokavaihtoehtoja lisätään.

Brändiä on uudistettu.

Parhaillaan on menossa Pirkanmaan

ELY-keskuksen kanssa täsmäkoulutushanke,

jonka tavoitteena on kehittää yrityksestä

maailman paras työpaikka.

Edelläkävijän tunnejumppaa

Uusin koulutusprojekti liittyy juuri ihmisten

hyvinvoinnin parantamiseen.

Veljekset Mat-

tilassa

työilmapiiri on ollut hyvä ennenkin,

mutta ”täydellistä haetaan”. Ensimmäisessä

vaiheessa mukana on kymmenen toimihen-

kilöä, jatkossa mukaan tulevat 20 tuotannon

työntekijää.

– Emme niinkään tähtää kilpailuihin, mutta

tavoite on, että työntekijöillemme tämä olisi

maailman paras työpaikka, sanoo Veljekset

Mattilanhallituksenpuheenjohtaja

Essi Sivula.

Tavoitteen saavuttamisessa avainsanoja ovat

avoimuus, totuus ja luottamus.

– Ne ovat hienoja työkaluja yrityksen johta-

misessa aina, ja erityisesti, kun eletään muu-

toksessa, toimitusjohtaja

Tero Sivula

sanoo.

Ei luulla vaan tunnetaan

Koulutus sisältää muun muassa esimiestaito-

ja, some-osaamista, oman työnsä ja itsensä

johtamista, ajanhallintaa, stressinkäsittelyä.

Ennen kaikkea käsitellään tunteita. Tavoite

on, että ihminen uskaltaa olla oma itsensä

työpaikallakin.

– Olemme käyneet yhdessä läpi aikamoista

tunnejumppaa – surua, iloa, häpeää, vihaa…

Ihmisten perustarve on tulla kuulluksi ja

nähdyksi. On ruudin kellariin kantamista, jos

ihmisiä ei kuunnella. Ihmisten pitää pystyä

luottamaan siihen, että he voivat kertoa niin

ilonaiheensa kuin senkin, jos jossain on kehi-

tettävää, jos jokin on huonosti. Kun asioista

uskalletaan puhua suoraan, luuleminen,

olettaminen ja kuvittelu vähenevät, Essi Si-

vula muistuttaa.

Yrittäjät uskovat, että mitä paremmin he

tuntevat työntekijänsä, sitä paremmin he

tietävät, mitä ihminen tarvitsee, jotta tämä

pystyy työssään parhaiten käyttämään omia

vahvuuksiaan ja kehittämään niitä.

– Näin saamme oikeat ihmiset tekemään oikei-

ta töitä. Ja kun ihmiset saavat tehdä sitä, missä

he ovat hyviä, he viihtyvät ja yritys menestyy.

Koulutushankkeeseen osallistuminen on va-

paaehtoista. Siinä onnistuminen perustuu

luottamukseen.

– Olen äärettömän ylpeä siitä, miten ihmiset

ovat lähteneet mukaan, panneet itsestään

peliinmuutakin kuin työminänsä, Essi sanoo.

Notkeaa kehittämistä

1,5-vuotinen

ESR-rahoitteinen

koulutus on

puolivälissään – mutta luonteensa mukai-

sesti se ei pääty koskaan. Veljekset Mattilassa

ollaan elämänmittaisella matkalla.

SivulatkiittävätPirkanmaanELY-keskuksen

Pii-

ru-hanketta

ennakkoluulottomuudesta, kun

se lähti suhteellisen ”tunnevoittoisen” koulu-

tuksen mahdollistajaksi. Yritys on viime vuo-

sina yhteistyössä

ELY-keskuksen

kanssa to-

teuttanut muitakin projekteja, muunmuassa

energiatehokkuutta parantavan investoin-

nin sekä palvaamon laajennuksen.

– Yhteistyö on sujunut hyvin, aina olemme

saaneet apua ja neuvoja. Notkeita virkamie-

hiä! Olemme ELY-keskukseen yhteydessä jat-

kossakin, sillä kehityshankkeita on menossa

koko ajan, Tero Sivula kertoo.

Teksti ja kuva:

Hybridiviestintä Effet Oy

Veljekset Mattila ottaa tulevaisuuden

haasteista niskalenkkiä

Veljekset Mattilan koulutuksessa keskitytään työyhteisön tunteisiin, mutta siitä on poikinut

ihan konkreettisia parannuksia muun muassa kokouskäytäntöihin ja työrauhaan. Yksi työn-

tekijä esimerkiksi sai työpisteensä ympärille ”savusaunaseinät”. – Päivittäin ilmoitustaulul-

ta kaikki näkevät tuntemuksemme ja luottamusmittarimme, Essi ja Tero Sivula kertovat.

Kuva Annikaisa Knuutila

Tarvitseeko yrityksesi liiketoiminta

uudistamista, uusia ideoita tai

henkilöstösi uutta osaamista?

Piiru löytää ja räätälöi julkisten ja yksityisten

yrityspalvelujen työkalupakista ratkaisuja juuri

sinun yrityksesi tarpeisiin.

Ota yhteyttä:

mia.hakkinen@ely-keskus.fi

tai

harri.katajisto@ely-keskus.fi

Yrityksesi kehittämistarpeisiin ja muutostilantei-

siin on tarjolla räätälöityjä palveluja liiketoiminnan

eri osa-alueiden kehittämiseen. Yritysten kehittä-

mispalvelut ovat oiva tie kartoittaa yrityksen ny-

kytila ja käynnistää tarvittavat kehittämistoimet.

Kustannustehokas tapa kehittää yritystäsi pit-

käjänteisesti ja tuloksellisesti Suomen johtavien

asiantuntijoiden avulla.

www.yritystenkehittamispalvelut.fi