Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 6. maalisKUUTa 2018

8

Kuukauden

POimiNNaT

SODAN

traumat jäivät painimaan suomalaisia vuosi-

kymmeniksi, mutta päätöksentekoon sodan hävin-

neet enetiset vihamiehet otettiin heti kukaan. asiois-

ta opeteltiin sopimaan. se on suomen suuri ihme.

Toimittaja Esa Liljan esipuhe Vuoden 2018 sotaan

keskittyneessä HS Teemassa 1/2018

JO

hyvinvointivaltion profeettana pidetty Pekka Kuusi

totesi aikoinaan, että sosiaalimenojen järkevä taso ei

saisi ylittää 20 prosenttia suhteessa bruttokansan-

tuotteeseen. Kehittyneissä EU-maissa sosiaalisten

menojen taso on tämän rajan ylipuolella, joten uusli-

beraalista yövartijavaltiosta ollaan hyvin kaukana.

Valtiotieteiden tohtori, kustannuspäällikkö

Jarkko Vesikansa Kanava-lehdessä 1/2018

MIKKELI

on kiva kaupunki ja saimaa kaunis järvi,

mutta suomen mittapuulla… isot kaupungit ovat ne,

jotka pyörittävät taloutta, ne, missä työpaikat ovat,

ne missä…you know? ihmiset eivät välttämättä pidä

siitä, mutta se on totta. Ei minustakaan ole kiva olla

kalju, mutta sampoon ostaminen ei muuta sitä.

Suomeen kotiutunut Yhdysvaltain entinen suurlähetti-

läs Bruce Oreck Suomen kuvalehdessä 23.3.

ALLE

35-vuotiaiden asenteissa on tapahtunut valtava

muutos. Työelämä oli ennen yhdessä, paino sanalla

työ. Nyt se siirtyy sanan jälkiosalle. Kovien vetovoima-

tekijöiden, työpaikkojen ja koulutuspaikkojen lisäksi

on oltava pehmeää vetovoimaa, viihtyisyyttä, pöhinää.

Muuttoliiketutkija Timo Aro maaliskuun Image-lehdessä

KÄRJISTÄEN

kysynkin, laahaako kotimainen brändin-

rakentaminen taidon, motivaation vai rohkeuden

puutteesta. Tehdäänkö Tesloja vai turvegateja?

Kyrö Distilleryn brändijohtaja Mikko Koskinen

Markkinointi&Mainonta-lehdessä 23.2.

KUN

tuntematon mies huikkaa auton ikkunasta

”kiva, että oot tolpillas” tai toinen infarktin kokenut

sanoo, että ”kyllä me pärjätään”.

Niin onhan se päivä aika kultainen.

Urheiluselostaja, vapaa toimittaja Kaj Kunnas

Oma Aika –lehdessä 4/2018

TÄSSÄ

tehtävässä kun viestii, pitää muistaa se, että

kun Twitterin viesti on niin lyhyt, niin joku voi sen

ymmärtää väärin, mistä seuraa pahaa mieltä. siinä

pitää aina muistaa, että se on julkinen viesti, joka

kannattaa aina kahteen kertaan miettiä.

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Fakta-lehdessä

helmikuussa 2018

MINULLE

tulee alakulon jaksoja, jos minuun ei kohdis-

tu mitään vaatimuksia eikä minun tarvitse venyä tois-

ten eteen. Ei se tee kenellekään hyvää, sillä ihmisen

tehtävä on palvella toisia ja rakentaa yhteiskuntaa.

Jari Sarasvuo Suomen Kuvalehdessä 9.2.

HALLITUKSEN

esitys tarkoittaisi, että esimerkiksi

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavassa yh-

tiössä tai säätiössä johtavassa tehtävässä oleva ei

olisi vaalikelpoinen. Kuntaministeri Vehviläinen myön-

tää, että ehdot ovat liian tiukat yksinyrittäjän ja pk-sek-

torinkin näkökulmasta. ”Tämä tulisi tarkoittamaan

kymmeniä tuhansia, jotka eivät ole vaalikelpoisia.

Helsingin Sanomat 24.2.

IDEALISMIN

voi nähdä monella tavalla, mutta siihen

liittyy tietynlainen halu muuttaa maailmaa.

se yleensä yhdistää menestyviä yrittäjiä.

Musti ja Mirrin entinen toimitusjohtaja Mika Sutinen

Y-Studiossa 16.2.

VASTAAN

vänkääjien perustelut kannattaa tietenkin

kuunnella, mutta apteekkitoiminnan kehittämisestä

hyötyisimme me kaikki. Esimerkiksi Norjassa ja

Ruotsissa apteekkien määrä on kasvanut selvästi

kilpailun vapauttamisen jälkeen ja lääkkeiden hinnat

näissä maissa ovat selkeästi alhaisempia kuin

suomessa.

Kansanedustaja Pia Kauma

Iltalehden Blogissa 25.2.

TIESITKÖ,

että muotiteollisuus on mailman toiseksi

suurin saastuttaja heti öljy- ja kaasutteollisuuden

jälkeen.

Professori Alf Rehnin twiittaus 19.2.

KAUPUNKILAISPUOLUEEN

ei pidä olla maalaisvas-

tainen puolue. Viime aikoina vihreät ovat voimistu-

neet nimenomaan maakunnissa. Ei pidä olla valta-

kunnallista puoluetta, joka ei tähtää koko maan me-

nestykseen. maaseudun uudistamisessa vihreillä on

oma tehtävänsä, mutta silti puolueen painotus on

vähän erikoinen.

Osmo Soininvaaran blogissaan 15.2.

KÖYHÄT

ovat köyhiä koska heiltä puuttuu rahaa,

ei virkamiehiä.

Suomen perustuloverkosto ry:n entinen

puheenjohtaja Otto Lehto Ajatushautumo Liberan

Vieraskynässä 8.2.

NÄIN

vivuttaa elintasoa vapaa talous, jossa yrittä-

jyyttä arvostetaan. Ja jossa maahanmuutto on työpe-

räistä. En yllättyisi, vaikka Viro menisi suomen ohi

seuraavan 10 vuoden aikana. Nostan hattua veljes-

kansalle. Well done!

Tampereen kaupunginhallituksen jäsen Veikko Vallin

Facebookissa 19.2.

KERRAN

Pekka Eloranta alkoi kiitellä puhelimessa

verottajan poikkeuksellisen avuliasta ja hyvää palve-

lua. Verovirkailija puhelimen toisessa päässä oli ih-

meissään. – Hän huudahti, että totta kai me autam-

me sinua, mehän olemme yhteistyökumppaneita!

Viroon jo vuosia sitten muuttanut ja ihastunut yrittäjä

Pekka Eloranta Ylellä 22.2.

MINUSTA

kyllä korkea verotus vaikuttaa hyvinkin

paljon intoon kasvaa, yrittää ja työllistää. Työn

verkiila saattaa olla yksi suurimpia tekijöitä siihen,

että työn tarjoajat eivät uskalla ottaa uusia osaajia

hommiinsa. Tai miksi kannattaa investoida riskillä

yritykseen, mikäli varmempaa ja turvallisempaa

tuottoa tulee muualta.

Kansanedustaja Harri Jaskarin viikkoviesti 2.2.

KULUTTAJIEN

luottamus talouteen kohosi helmi-

kuussa kaikkien aikojen ennätyslukemiin, kertovat

tuoreet luottamusindikaattorit. myös elinkeinoelä-

män luottamus talouteen pysyi vahvana.

Taloussanomat 27.3.

Värittömiksi povatut presidentin-

vaalit sujuivat kutakuinkin ennak-

kokaavailujenmukaisesti. Kansa sa-

noi sanottavansa ja valitsi

Koiviston

jatkamaan. Protestihenkeä löytyi

kuitenkin varsin paljon, mutta koh-

teena ei ollut istuva presidentti, vaan

istuva pääministeri. Henkisen selkä-

voiton oivalla taktiikallaan otti op-

positiojohtaja

Väyrynen.

Oppositiojohtaja osasi hyödyn-

tää sopivasti vaalien alla esiin nous-

seet kysymykset työelämän uudista-

misen ja paljon puhutun verouudis-

tuksen. Molemmat asiat ovat niin

mittavia ja syvältä koskettavia vai-

kutukseltaan, että niiden valmiste-

lussa vaaditaan aikaa sekä erityises-

ti asiantuntijapanosta. Tässä kohdin

porvariministerit ajoivat hätäilyllään

miinaan, ja tulos näkyi vaaleissa sel-

keänä tappiona. Täytyy vain toivoa,

että työelämän ja verotuksen uudis-

tamisessa laitetaan palikat pöydälle

uuteen järjestykseen ja ryhdytään

rakentamaanmalleja, jotkamotivoi-

vat yrittämään ja tekemään työtä se-

kä tulosta. Holhouksella ja tiukalla

lainsäätelyllä ei työpaikkoja luoda

eikä ylläpidetä. Talouselämän va-

PÄÄKIRJOITUKSESSA OTETTIIN

30 vuotta sitten kantaa presidentinvaalei-

hin, joita kuvailtiin”värittömiksi povatuiksi”. Tuolloin seuraavalle kaudelle va-

littiin istuva presidentti Koivisto, mutta olipa joukossa yksi äskettäisissäkin

vaaleissa esille noussut nimi. Pääkirjoituksen mukaan ”oivalla taktiikallaan”

Väyrynen otti henkisen selkävoiton vuoden 1988 vaaleissa, vaikka ei siis pre-

sidentiksi noussutkaan. Väyrynen otti vaaleissa kakkospaikan, ja myös tuol-

loin pääministeripuolue jäi hänen taakseen, joskin silloin Väykkä oli vielä sel-

västi keskustalaisia. Tamperelaisyritys oli kehittyänyt pallomeren, ja Parka-

nossa valiteltiin rakennusalan tolaa. Samaraa markkinoitiin odotettuna uu-

tuutena, ja faksimainonta kävi kuumana.

Valtakunnassa kaikki hyvin

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten

paus on turvattava ja maahan on

saatava yrittämiseen kannustava ve-

rojärjestelmä. Sinipunahallituksel-

la on nyt näytön paikka!

Ps. Vaalien kummallisuuksiin

kuuluu sekin, että valitsijamiehen

valtakirjan saaneita holkerilaisia il-

moittautuu Koiviston taakse jo en-

nen valitsijamiesten varsinaisia ko-

koontumisia. Eikö olisi ollut rehel-

lisempää mennä suoraan ”oikeille”

listoille.

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitettu

tämän lehden kolmeen eri ilmoitukseen.

Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

30.3.2018 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Tammikuun numeron Ykä-visassa

lahjakortin hohtokeilaukseen

Tampereelle voitti

Jani Vuotila

, Kangasala

Tammikuun

vastaukset olivat:

Sivu 7:

Suomen Autohuolto

Sivu 15:

Kylpylähotelli Peurunka

Sivu 40:

Veho

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

Voit voittaa

Pirkanmaan

Elokuva-

keskuksen

lippupaketin