Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 6. maalisKUUTa 2018

2

Valtuustosali oli ilahduttavan täynnä, kun yrittäjät poikkesivat kylään

s. 4

Kerrostalojen lämmitysjärjestelmissä riittää päivittämistä

– vuosisäästöt lasketaan kymmenissä tuhansissa

s. 14

Hankinta-asiat tapetilla

– jättitoimija Tuomi logistiikka vastasi yrittäjiä askarruttaviin kysymyksiin

s. 17

Jarno on reilun 1500 tulisijan mies – tästä syystä perinteinen takka pitää pintansa

s. 18

serkusten erilainen lisäeläkesuunnitelma.

Hallitehtailua ei voi enää pitää vain harrastuksena.

s. 24

lounasvieraana Pirkkalan pormestari

s. 33

Komeadiateatterin uutuus kertoo maailman ehkä huonoimmasta laulajasta

s. 40

239 x Popeda – Yhtye sai paikallisradiolta kokonaisen päivän

s. 41

Tällä tamperelaisfirmalla on äärimmäisen vaativa kohderyhmä

s. 42

Y-ajot teki juhlavuoden kunniaksi paluun

s. 46

N

äyttää siltä, että keskeisin asia niin

luottamushenkilöpuolella, henki-

löstössä kuin hallinnon valmiste-

luunkinosallistuvilla on turvata oma ase-

mansa tässämuutoksessa. Se on luonnol-

lisesti ymmärrettävää. Nähtävästi uuden

maakunnanorganisaatiorakentuualhaal-

ta ylöspäin ilman kriittistä tarkastelua sii-

tä, onko hallinto jatkossa tehokas ja tuot-

taako se aidosti kustannussäästöjä. Asiak-

kaan näkökulma on tästä vielä kaukana.

Nykyinen yrityspalvelujärjestelmä on

sekava: palveluntarjoajia on kymmeniä

ja asiakkaan on vaikea ymmärtää, kuka

mitäkin palvelua tarjoaa. Maakuntauu-

distus tarjoaa todellisen mahdollisuu-

den rakentaa yrityspalvelujärjestelmäs-

tämme ymmärrettävä ja selkeä. Mitään

järkeähän siinä ei ole, että eri tahoilla

on päällekkäisiä palveluita ja palvelun-

tarjoajat kilpailevat julkisella rahoituk-

sella keskenään.

Hyvä esimerkki hallinnon rakentami-

sesta on työllisyyskokeilu. Heti, kun se

on saatu rakennetuksi ja asiakkaat siir-

retyksi kuntien vastuulle, kokomalli aje-

taan alas. Sitten asiakkaat siirretään vuo-

deksi takaisin TE-toimistoon ja vuoden

2020 alusta uudenmaakunnan vastuul-

le. Eikö olisi järkevää viedä kunnolla ko-

keilu loppuun ja katsoa, auttaako se oi-

keasti asiakkaita ja mitä tuloksia saa-

daan aikaan? Näyttää siltä, että yhteis-

kunnan voimavaroja käytetään mie-

luummin hallintomallien rakentami-

seen kuin asiakkaiden parhaaksi.

Olemme tekemässä yhtä Suomen histo-

rian suurimmista hallintouudistuksis-

ta. Jotta tehokkuus ja asiakasnäkökul-

ma saataisiinmukaan uudistukseen, pi-

täisi mahdollisimman monen yrittäjän

lähteä ehdolle maakuntavaaleihin. Tä-

mä olisi yksi keino tarkoituksenmukai-

suusharkintaan, jota uudistuksessa jat-

kossakin tarvitaan.

Tehdään yhdessä Suomeen parempi pal-

velujärjestelmä nyt, kun siihen on ker-

ran tilaisuus.

päätoimittaja

PÄÄKiRJOiTUs 6.3.2018

s. 42

s. 40

s. 18

s. 14

Aina työn tekijän puolella

maalisKUU 2018

sisÄlTÖ

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi mäkinen

PAINOPAIKKA

alma manu Tampere 2018

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa mediapalvelut Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

mediatoimisto Dorimedia Oy

leena Kolehmainen-Naaralainen

yrittäjä, p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

myyntipäälliköt:

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

maili salo

p. 040 591 5950

Timo Hyvönen

p. 050 468 2290

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Menetetäänkö mahdollisuus

uudistumiseen?

Yrittäjissä on seurattu mielenkiinnolla tulevan maakunnan rakentamista. Myös maakuntavaalit ovat

alkaneet kiinnostaa mahdollisia ehdokkaita. Suurin kiinnostus eri organisaatioilla lienee kuitenkin

oman asemansa turvaaminen tässä suuressa ja ulkopuoliselle vaikeasti ymmärrettävässä hallinto-

uudistuksessa.

K

u

v

a

:

T

r

a

v

a

l

l

e