Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 7. maalisKUUTa 2017

8

sÄHKÖiNEN mEDia

lEHDET

Kuukauden

POimiNNaT

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten

Yrittäjät kuumina

tään pyörittelemään peukaloitaan. Hän keräsi jou-

lukuussa listan, jonka allekirjoitti yli sata yrittäjää.

–Ennen tätä järjestelyäparkkipaikat olivat täy-

siä. Nyt sivukaduilla olevat parkkipaikat saattavat

olla tuntikausia käyttämättä. Sehän on pois kau-

pungin kassasta.

JormaKuitusella

on äänentoistolaitteitamyy-

vä liike aivan Keskustorin tuntumassa Hämeen-

kadulla.

– Olemme muihin liikkeisiin nähden hyvässä

asemassa, sillä Keskustorilla voi pysäköidä. Tästä

huolimatta JormaKuitunenei ole tyytyväinenuu-

siin liikennejärjestelyihin.

– Asiakkaat ovat kiukkuisia ja valittavat jatku-

vasti. Tavarantoimitus liikkeeseenonvaikeutunut.

Olemme jopa saaneet sakkoja toimittaessa tava-

raa liikkeeseen.

Tampereen kaupungin liikenneinsinööri sa-

noo, että liikennejärjestelyistä on tullut monen-

laistapalautetta.

PirkanmaanYrittäjienAluejärjes-

töltä

on tullut aloite, joissa vaaditaan liikennejär-

jestelyjenpalauttamista ennalleen.

Laaksonen

us-

koo, että ennen kesää Hämeenkadun järjestelyis-

sä tapahtuu vielä jotakin.

– Tässä on kuunneltava montaa osapuolta ja

tehtävä päätöksiä sen jälkeen. On vaikea käydä

etukäteen veikkaamaan mitä tapahtuu. Uskoisin

kuitenkin, ettäpoikkikatujenkääntymismääräyk-

siin tulee jotain muutoksia.

Viime vuoden joulu-

kuussa voimaan tulleet

Hämeenkadun liikennejär-

jestelyt kummastuttavat tam-

perelaisia yrittäjiä. Kääntymi-

nen,pysäköiminenjapysähtymi-

nen ovat nyt pannassaHämeenka-

dulla. Yrittäjien karvat nousevat pys-

tyyn, sillä asiakas ei löydä enää tietään

tuttuun liikkeeseen.

Leena Niemisellä

on ollut asusteliike jo kym-

menen vuoden ajan Hämeenkadun tuntumassa

Aleksanterinkadulla. Leena Nieminen sanoo, et-

tä joulukuussa voimaan tulleet järjestelyt ovat ka-

dottaneet osan hänen asiakkaistaan.

– Hämeenkatu on nyt moottoritie ja sen on

keskelläkaupunkia. Tämänpäivänasiakas onniin

vaativainen, että haluaa päästä autolla mahdolli-

simman lähelle liikettä, Leena Nieminen sanoo.

Niemisen puheilla on katetta, sillä hän kertoo, et-

tä järjestelyt ovat vaikuttaneet jo myynnin heik-

kenemiseen. Tämä on vakava asia. Minä ihmet-

telen sitä, ketkä ovat olleet päättämässä asiasta.

Yrittäjiäpäätöksessä ei ole ajateltu laisinkaan.Nie-

miselle ja monelle muulle yrittäjälle Hämeenka-

dun liikennejärjestelyt tulivat viime joulukuussa

suurena yllätyksenä.

– Asiasta ei informoitu yrittäjiä millään tavalla,

hän toteaa. Leena Nieminen ei ole jäänyt pelkäs-

HÄMEENKADUN LIIKENNERATKAISUISTA

ei puhuta tänä päivänä aivan ensimmäis-

tä kertaa. Jo 1983 aihe nimittäin kuumensi tunteita. Vaalimainontakin oli käynnissä leh-

dessä 1983. Tuolloin edessä olivat tosin kuntavaalien sijaan eduskuntavaalit. Yrittäjäeh-

dokas Raili Naskali lupasi pitää, mitä lupaa. Veneskosken Olli taas vakuutti tuntevansa

yrittäjien murheet. Kauko puolestaan lupasi tavoitettavuutta, joskin ehdokkaan sijaan

kyseessä tuote, ei ehdokas. Nuoremmalle lukijalle mainos ei välttämättä sano mitään.

Hakulaitteista tuli nimittäin uhanalainen kapistus jo tovi sitten.

mietintä lopetettu. Olen mukana. #kuntavaalit

#seinäjoki #elinvoima #yrittäjät

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkysen

ilmoitus Facebook-seinällään 28.2.

sami musti Jauhojärvi tarjosi sovintosaunaa

Norjan iverssenille. musta tuntuu, että semmoi-

nen ei olisi pahitteeksi vähän siellä eikä täällä.

MTV:n vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila

Twitterissä 27.2.

Voidaanko sopia, että tästä lähtien yleissito-

vuuden kannattajatkin puhubat asioista vain

niiden oikeilla nimillä? Pakko ei ole sopimista,

vaikka sitä pitäisi kannattavana.

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja

Heikki Pursiainen blogitekstissään 22.2.

Oikeastaan vasta Hervannassa tajusin, että

insinöörien käsitys hyvästä työpaikan ympäris-

töstä on aivan erilainen kuin vaikkapa humanistien.

Kaikkialla maailmassa insinöörialojen työpaikat

ovat Hervannan ja Keilaniemen kaltaisilla alueilla

pysäköintikenttien ympäröiminä kaupungin ulkopuo-

lella. mikä insinöörin silmissä on ihanteellista ym-

päristöä työpaikalle, on monen toisen silmissä kau-

histus. Toiset pitävät teestä ja toiset kahvista, jo-

ten ei kai tässä ole mitään ihmeellistä.

Osmo Soininvaara blogissaan 13.2.

Jos olet kuullut ihmisen etsivän jotain ratkai-

sua tai olevan kiinnostunut jostakin aiheesta,

lähetä hänelle vaikkapa hyväksi tietämäsi kirja tai

kirjavinkki sähköpostilla.

Pirkanmaalainen myyntikuiskaaja

Pasi Rautio Y-Studiossa 21.1.

Oikea välittäminen on mahdollisuuksien tar-

joamista, ei pienellä tuella oman onnensa no-

jaan jättämistä.

Kansanedustaja Arto Satonen

viikkoviestissään 17.2.

Vastuutonta pelottelua. Yleissitovuutta ei

muualla maailmassa tunneta ja palkkakehitys

jopa parempaa. Työllisyydestä puhumattakaan.

Kansanedustaja Elina Lepomäen Twitter-kommentti

Rakennusliiton varapuheenjohtajan lausuntoon työ-

ehtosopimusten yleissitovuudesta 27.2.

On ristiriitaista, että lainsäätäjä rajoittaa sopi-

musvapautta juuri niillä työpaikoilla, joissa

luottamus on hyvä ja tieto kulkee. Yleissitovaa

työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä on

keskimäärin viisi työntekijää

Työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen

Yrittäjien tiedotteessa 23.2.

Kysymys ei ole siitä, että Yhdysvalloissa, missä

tieteen taso on korkea, olisi erityisen nerokkaita

ihmisiä. Eivät he ole sen ihmellisempiä kuin suomes-

sa. Kysemys on vain siitä, miten työ on organisoitu.

Nobelisti Bengt Holmström Kansantaloudellisessa

aikakausikirjassa 4/2016

Politiikassa on aina ollut mukana ihmisiä

heikoin tiedoin. Uutta on se, että nykyään

asiantuntemattomuudesta ja erityisesti poliittises-

ta kokemattomuudesta on tehty hyve.

Filosofian tohtori, Turun ammattikorkeakoulun yli-

opettaja Harri Jalonen Tietoasiantuntija-lehdessä

5/2016

lasini on aina puoliksi täynnä.

sitä yritän opettaa lapsellenikin.

Eppu Normaalin Mikko ”Pantse” Syrjä Helsingin

yliopiston Yliopisto-lehdessä 02/17

Jouduin piirtämään paperille ja näyttämään

käsillä, mutta siinä huono kielitaito kääntyi

eduksi. Jouduin miettimään, miten tuon esille vah-

vuudet ja miten saan viestin perille.

Ylöjärveläisen Dynaset Oy:n perustaja Reijo Karppi-

nen Myynti&Markkinointi-lehdessä 1/2017

Konkretia on hirveän tärkeää. Ei riitä, että on

hienoja suunnitelmia. asioita on saatava

myös aikaiseksi.

Keskon päivittäistavarakaupan markkinointi-

johtaja Mia Ropponen Markkinointi&Mainonta

-lehdessä 24.2

suomen kansanperinteestä voi takoa vaikka

minkälaisia tarvinoita, ja siitähän matkailussa

on kyse: tarinoiden pyydystämisestä.

Islannissa asuva matkakirjailija

Satu Rämö Image-lehdessä 2/2017

mainostoimistotkaan eivät muuten enää ole

mainostoimistoja vaan kertovat olevansa digi-

taalisen viestinnän asiantuntijoita. Eufismia sanoisi

joku kyynikko, karhu ei ole karhu vaan mesikämmen.

Kulttuuritoimittaja Paavo Eini

Kanava-lehdessä 1/2017

Olen vanhan liiton miehiä. minulla on vahvat mieli-

piteet. On ollut aina. Kait minä jonkun sortin änky-

rä olen, kuitenkin sellainen halattava muumi Pappa?

Timo Soini Hymy-lehden kolumnissa 2/2017

selkeiden markkinoiden aika on useiden en-

nusteiden mukaan ohi. Rajanveto työn ja va-

paa-ajan välillä häilyy, samalla kun iästä tulee mer-

kityksettömämpi. 30 on uusi 20 ja 40 on uusi 30.

Tiina Väkeväinen Kello ja Kulta –lehdessä 1/2017

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitet-

tu tämän lehden kolmeen eri ilmoituk-

seen. Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

24.3.2017 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Tammikuun numeron Ykä-visassa

Lahjakortin pakohuonepeliin

Tampereella voitti

Anneli Järvenpää,

Kangasala

Tammikuun

vastaukset olivat:

s. 3

Real Green

s. 14

Kotikalustamo

s. 27

Pirkkalan kunta

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

VOIT

VOITTAA

2 lippua Tampereen

työväenteatterin

Kissa kuumalla

kattolla

–näytelmään.