Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 7. maalisKUUTa 2017

10

Klingendahl, Eteläpuisto 2 c, 33200 Tampere p. 040 572 7731

Alen Consulting Oy

alenconsulting.fi

Onnistuneita henkilöstövalintoja vuodesta 1993

”Tarinaa leikataan

näppärästi, kuvakulmat

vaihtuvat, homma rullaa

eteenpäin kuin mäkiauto,

vähän pompahdellen,

mutta kevyesti.”

Aamulehti, Anne Välinoro

www.komediateatteri.fi

puh. 0207 288 388

puh.hinta8,35snt/puh+16,69snt/min.Liput 26 /34 /36€

MIELETÖN

SUOMEN

HISTORIA

HUMORISTINEN PIKAKELAUS

KANSAMME VAIHEISTA!

ESITYKSET

4.3.-26.4. ja 9.9.-9.12.

HEIKKI

HELA

MARIKA

HEISKANEN

JERE

RIIHINEN

AUTOLASIEN AMMATTIASENTAMO

TAMPEREEN TUULILASIMYYNTI

Lokomonkatu 25 D,

Lokomonkulma

33900 Tampere

03 2610920, 0400 166600

Possijärvenkatu 2,

Lielahti

33400 Tampere

0400 623533

www.tuulilasimyynti.fi

Meiltä saat tuulilasit

kaikkiin automerkkeihin

ja kaikkiinmalleihin.

Autolasien ykkönen

messujen alkuun on aikaa reilu kuu-

kausi. Männynsalo vakuutti, että ai-

kataulussa ollaan.

– Toki pieniä muutoksia vielä tul-

lee eteen, mutta esimerkiksi tapahtu-

manohjelma on95-prosenttisesti val-

mis, ja se julkistettiin tapahtumannet-

tisivulla helmikuussa. Hieno tapahtu-

ma meillä on tiedossa tälläkin kertaa,

Männynsalo lupaa.

Ei pelkkää pörssiä

Ville Nieminen alleviivaa monipuoli-

suutta. Tilaisuuden nimestäkin löyty-

vä sijoitus-sana kun tarkoittaa näiden

messujen osalta paljon laveampaa

otantaa kuinpelkkää pörssi- tai rahas-

tosijoittamista.

– Täällä on tarjolla paljon muita-

kin sijoittamismuotoja kuin rahastot

ja osakkeet. Esimerkiksi kiinteistö- ja

asuntosijoittaminen sekä metsä ovat

yhtälailla esillä, Nieminen huomaut-

taa. Järjestäjäkaksikko muistuttaa

myös siitä, että tapahtuma on – toi-

sin kuin moni sijoittajille suunnattu

tilaisuus – täysin maksuton, joten

kynnys on sitäkin kautta olematon.

– Ja sen uskallan sanoa, että mei-

dän ohjelmarunkomme ja tilaisuu-

den puhujakaarti eivät kyllä häpeä

yhtään maksullisille tapahtumille.

Salkkua ei punnita ovella

Järjestäjäkaksikon mukaan Sorsa-

puistonsuuntaankannattaalähteäke-

nen tahansa, jotaoma talous kiinnos-

taa. SekäMännynsalo että Nieminen

korostavat, ettämukaan voi lähteä il-

manmitäänvalmista sijoitussalkkua.

Suomen Lasijalostus Oy

:tä luotsaava

Nieminen huomauttaa, että hän on

itsekin hyvä esimerkki äskettäin si-

joittamisesta kiinnostuneesta.

– Kuulun ikäryhmään, jolla ei eh-

kä vielä ole sitä ylimääräistä rahaa,

muttatoisaaltaelämäonsiinävaihees-

sa, ettäomaa tulevaisuuttaalkaamiet-

tiä viikonloppua pidemmällä tähtäi-

mellä. Itse ainakin aion kiertää täällä

kuulemassa mahdollisimmanmonta

puhujaa ja oppimassa, mitä mahdol-

lisuuksia sijoittamiseen minulla olisi

jatkossa, hän kertoo.

– Hyvää on sekin, että täältä saa

vinkkejä aivan ruohonjuuritasolta al-

kaen, silläpaikallaonesimerkiksi

Va-

rapuun

Mikko Sjögren

, joka on eri-

koistunut juuri aloittelevia sijoittajia

varten, Männynsalo lisää.

Todistetusti laadukas

– Aika monta tiedän, jotka ovat tääl-

lä kerran käyneet ja sen jälkeen va-

ranneet tämän päivän tänne tulemi-

seen myös tulevina vuosina, Marko

kertoo. Siitä on myös mustaa valkoi-

sella.Messuista on aiempina vuosina

kerätty palautetta, jonka mukaan se-

käkävijät janäytteilleasettajat ovat ar-

vioineet sekä järjestelyt, tilaisuuden

monipuolisuuden ja Tampere-talon

kiitettävillä arvonsanoilla.Järjestäjät

uskovat, ettäorastavanousukausi tus-

kinainakaanvähentäämessujenkiin-

nostavuutta, ja näytteilleasettajista

varsinkin rakennusliikkeet ovat läh-

teneetmukaan aiempia vuosia isom-

Katsaus taaksepäin – Nousuja ja laskuja

Tampereen sijoitusmessuille alkutahdit annettiin jou-

lukuussa 1998, kun Tampereen Nuorkauppakama-

rin jäsenistä sijoitus- ja messualalla työskentelevät

henkilöt löivät osaamisensa yhteen. Aika oli otolli-

nen, sillä Suomen talous nousi kovaa kyytiä, pörssis-

sä teknohuuma oli kovimmillaan ja sijoittaminen oli

muutenkin muodissa.

Messut otettiinkin innostuneesti vastaan siitäkin

huolimatta, että myyntiaika jäi pariin kuukauteen.

Kova työ palkittiin. Esimerkiksi kaikki Tampereella

toimivat pankit käytiin tsekkaamassa henkilökohtai-

sesti messujen tiimoilta. Lisäksi matkaan lähti alku-

vaiheessa myös muutamia valtakunnallisia varain-

hoitoyhtiöitä.

Hyvän alun jälkeen messut vakiinnuttivat paik-

kansa kamarin vuosiaikataulussa, ja myös kansain-

välistä tunnustusta tuli. Vuonna 2000messut palkit-

tiin nuorkauppakamareiden kokomaailman parhaa-

na talousprojektina.

Talouden tapaanmyös Sijoitusmessujen historiaan

onmahtunut lihavien vuosien lisäksi myös huomatta-

vasti laihempia. Finanssikriisin aikaan vuonna 2009

jopa koko messujen lopettamista harkittiin hyvin va-

kavasti. Nyttemmin voitaneen todeta, että onneksi se

päätös jäi toteuttamatta. Muutaman haastavamman

vuoden jälkeen 2010-luvulla messut ovat kasvaneet

vuosi vuodelta, ja myös nyt messukerrasta odotetaan

jälleen orastavan nousunmyötä kaikin puolin pulleaa.

malla panostuksella.

Alku aiempaa varhemmin

Kamarin pääyhteistyökumppaneina

ovat jovuosiaolleet

Kauppalehti

jaoh-

jelmasisällön osalta

Pörssisäätiö

. Pörs-

sisäätiön kanssa on jo pidempään to-

teutettu tapahtuman päätteeksi erik-

seen iltatapahtuma, jossa vieraat ovat

päässeet tutustumaan tarkemmin 3–4

pörssiyritykseen. Samaperinne jatkuu

tänäkin vuonna, mutta nyt sen kave-

riksi on valjastettu toinen erillistapah-

tuma myös aamuun.

–Pörssisäätiön aamutilaisuus, joka

on siis yhtälailla kaikille avoin jamak-

sutonkuinvarsinainen tapahtuma, al-

kaa jo aamulla kello8.30, kunnäytteil-

leasettajien tilat ja varsinaiset messut

avataan vasta kymmeneltä, Ville Nie-

minen kertoo. Alustava suunnitelma

on, että aamutapahtumassa esillä ovat

pääasiassa pörssin raskassarjalaiset,

kun taas illallamukanaon tuoreempia

pörssitulokkaita

Helsinginpörssin

First

North -listalta. Messuavauskin toteu-

tetaan prameasti. Sijoitusmessujen

näyttelyosastot sekä samallaHelsingin

Pörssin kaupankäynnin tiistain osalta

saapuu kello 10.00 avaamaan

Nasdaq

Helsingin

toimitusjohtaja

HenrikHus-

man

, joten myös pörssikelloa kilaute-

taan tuolloin Sorsapuistosalissa.

Paneeleja ja tietoiskuja

Ohjelmaan kuuluu myös ajankohtai-

sia paneelikeskusteluja. Niistä yhdes-

sä teemaksi on nostettu kovassa nos-

teessa oleva joukkorahoitus, ja toises-

sa puolestaan pohditaan Pirkanmaan

kehittymistä. Kauppalehden fasilitoi-

massa keskustelussa maakunnan ta-

loudellisista kuulumisista ja visioista

onkeskustelemassamyösPirkanmaan

Yrittäjien toimitusjohtaja

Pasi Mäki-

nen

. Myös tapahtuman sijoittuminen

kuntavaaliviikolleonhuomioituohjel-

masisältöäsuunniteltaessa,silläyhdes-

sä paneeleista teemana on valtion ja

kuntiensijoittaminen. Yksittäisilläpu-

hujillakin voi hieman paukutella hen-

kseleitä. Lavalle tilaisuudessanousevat

esimerkiksi erinomaisena esiintyjänä

tunnettu ekonomisti

Lauri Uotila

,

kansanedustaja ja yrittäjäkonkari

Ee-

roLehti

, rakennuslaitevuokraamiseen

erikoistuneen pörssiyhtiö

Ramirentin

toimitusjohtaja

TapioKolunsarka

se-

käNordeanjohtoryhmäänkesällänos-

tettu

Topi Manner

.

–Heitäkäänei ihan jokaviikkokyl-

lä Tampereella näe, Männynsalo huo-

mauttaa. Tuttuun tapaanmessujen ai-

kana jaetaan myös Nuori Menestyjä

-palkinto, joka on Tampereen nuor-

kauppakamarin joka vuosi jakama

tunnustus.

s

ijoitusessuilla alkaaolla joai-

kamoiset perinteet, sillä ti-

laisuus viettää tänä vuonna

viimeistä teinivuottaan. 19.

kerta tekee tilaisuudesta Suomenvan-

himman, suurimman jamerkittävim-

mänyksipäiväisen, yhtäjaksoisesti jär-

jestetyn sijoitusalan tilaisuuden.Mes-

sujen järjestämisestä on alusta asti ol-

lut vastuussa

TampereenNuorkauppa-

kamari

.

Aikataulu pitää

Tänä vuonna Nuorkauppakamarin

puolesta messuprojektissa vetovas-

tuussa on ollut

Marko Männynsalo

,

joka työskentelee

Tampereen Seudun

Keskuspuhdistamo Oy:n

projekti-in-

sinöörinä.

Pirkanmaan Yrittäjä

-leh-

ti tapasi hänet ja saman kamarin va-

rapuheenjohtaja

VilleNiemisen

, kun

Sijoittajan tai sijoittamista aikovan

kannattaa poiketa huhtikuussa Tampere-talossa

Jos oma talous kiinnostaa, kannattaa huhtikuun 4. päivä suunnaksi ottaa Tampere-talo ja siellä järjestet-

tävät Sijoitusmessut. Kaikille avoin ja täysin maksuton tilaisuus tarjoaa kosolti tietoa ja vinkkejä omaan

rahankäyttöön, olipa saapuja sitten sijoitussalkkuaan jo tovin lihottanut konkari tai vasta-alkaja.

TAMPEREEN NUORKAUPPAKAMA-

RIN

Marko Männynsalo ja Ville Niemi-

nen ovat puuhanneet Sijoitusmessujen

parissa tiiviisti alkuvuoden. Nyt alkaa

olla valmista.

Teksti ja taustakuva:

VILLE KULMALA

Henkilökuva:

TAMPEREEN NUORKAUPPAKAMARI