Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

8

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitettu

tämän lehden kolmeen eri ilmoitukseen.

Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

23.2.2018 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Joulukuun numeron Ykä-visassa

lahjakortin Lielahden

Intersportiin voitti

Kimmo Lahtinen

, Pirkkala

Joulukuun

vastaukset olivat:

Sivu 7:

Timanttiset

Sivu 14:

Urjalan kunta

Sivu 45:

Trekon

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

Voit voittaa

LAHJAKORTIN

HOHTO-

KEILAUKSEEN

Tampereelle

Kuukauden

POimiNNaT

PAPERILEHDET:

EN

suunnitellut vientiä ulkomaille,mutta tutulla paris-

kunnalla oli suhteita Portugaliin. asiakkaissa juokse-

minen kannatti, ja yritys kansainvälistyi. 2000-luvun

alkussa kiersin maapallon ympäri pari kolme kertaa

vuodessa. Joskus yhteistyökumppani alkoi kopioida

tuotetta heti kun olin kääntänyt selkävi. Brasiliassa

törmäsin lahjusvaatimuksiin. italiassa jätehuoltoa

hoitivat mafian omistamat yritykset.

Jätesäiliöitä valmiustavan Molokin perustaja Veikko

Salli 100 suomalaista keksintöä esitelleessä Helsin-

gin Sanomien Teema-lehdessä 6/2017

PEUKALON

ja näytön pyhä liitto oli yksi syistä

Nokian puhelinten suosioon. Kun otti nokialaisen

käteensä, ei tarvinnut plärätä ohjekirjaa.

HS:n Teema lehti 6 /2017

HALLITUS

on ruvennut tekemään historiallisen

tyhmää maakuntauudistusta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori perustelee

Suomen 21 suurimman kaupungin C21-kokouksen

perustamista Image-lehdessä 1/2018

MAASSAMME

ei voida järjestää liikennettä vain jo-

ko markkinaehtoisesti tai puhtaana ostoliikenteenä.

Jotta joukkoliikennettä pystytään ylläpitämään kes-

kuskaupungin ulkopuolella, juuri toisella ja kolman-

nella kehällä ylläpidettävään seutuliikenteeseen tar-

vttaisiin palveluseteleitä.

Jyväskyläläisen S & P Lehtosen toimitusjohtaja Jyrki

Schmandt Bussiammattilainen-lehdessä 6/2017

KUN

olen tällä palstalla puolustanut myösfasisteik-

si ja rasiteiksi koettujen oikeutta julkaista ajatuksi-

aan, olen havainnut kavereiden lakkaavan tervehti-

mästä. sananvapauden paradoksi on, että se on

hyödyllisimmillään siellä, missä sanoja harkitaan.

Viha ja valehtelu taas kaventavat kaikkien vapautta.

Kielitieteen tutkija Janne Saarikivi Journalisti

-lehden kolumnissa 19.1.

YRITTÄJYYSKASVATUS

näkee yrittäjyyden kuitenkin

ennen muuta kykynä muuttaa ideat toiminnaksi. Tar-

koitus on edistää oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta,

auttaa löytämään omat vahvuutensa ja kehittää

osaamistaan. Kukapa ei näitä taitoja tarvitsisi.

Toimittaja Päivikki Pietarila Kauppalehdessä 23.1.

TÄMÄ

on ihmisbisnestä. mä olen aina oma itseni.

Kun menen huoneeseen, kuuntelen muita ja opin.

Vasta sitten alan puhua.

Yrittäjä, duudsonien perustajajäsen Jukka Hildén

Kauppalehden Optiossa 1/2018

AIKAKAUSILEHDET

vastaavat eri tarpeisiin kuin elo-

kuvat ja musiikki. Kyse on lukuelämyksestä. ihmisen

tarve lukemiseen ja tekstin kautta kerrottuihin tarinoi-

hin ei kuole kaoskaan. Lukeminen poikkeaa esimer-

kiksi elokuvan seuraamisesta, sikkä lukeminen ta-

pahtuu aivan täysin ihmisen omilla ehdoilla. Hän mää-

rää tahdin ja rytmin. Tiettyyn lauseeseen ja kuvaan

voi palata milloin haluaa.

ET-lehden tuore päätoimittaja Katriina Palo-Närhinen

Markkinointi&Mainonta-lehdessä 12.1.

ELÄKERAHASTOT

paisuvat, eikä pussin pohja hevin

häämötä. Eläkeläiset ovat iso veronmaksajajoukko,

yli 4000 euron eläketuloiset myös raippaverotettuja.

Tuloraja asettuu suunnilleen niin, ettei raippa kan-

sanedustajan peruspalkan eläkettä juuri sivalla.

Seura-lehden päätoimittaja Tarja Hurmeen pääkirjoitus 18.1.

SÄHKÖINEN MEDIA:

ON

tietysti hieman huvittavaa, että meidän mieles-

tämme on ok, että ihmisiä on helppo irtisanoa, mutta

niin me teemme. sen vastapainona on kunnon työt-

tömyyskorvaus, helppous löytää uusia töitä ja saada

koulutusta. meidän järjestöllä on todella hyvät suh-

teet työnantajiin ja pääsemme sopimukseen suurin

piirtein kaikesta. siitä syystä on hyvin harvinaista, et-

tä meillä on on lakkoja tai vastaavaa Tanskassa.

Tanskalaisen ammattikeskusjärjestö LO:n poliittisen

neuvonantaja Mads Busckin Ylen verkkouutisissa 25.1.

SUURI

ongelma koskee Tampereen Työväen Teatte-

rin rahoitusta. Esitys on siltä osin ongelmallinen.

Pääkaupunkiseutu ja maakunnat asetetaan vastak-

kain. Elitistinen ajattelutapa puskee pintaan - maa-

kunnissa harrastetaan ja pääkaupunkiseudulla nau-

titaan korkeakulttuurista.

Kansanedustaja Pauli Kiuru verkkosivuillaan 22.1.

NYT

meillä pitää olla Tampereen seudulla ja Pirkan-

maalla yhtenäisiä siten, että kaikki kansanedustajat

lähtevät ajamaan TTT:n saamista kansallisen näyttä-

mön kategoriaan. uskoakseni TTT:llä on oma tärkeä

rooli kansallisen eheytyksen näkökulmasta. Työväen

näkökulma on ihan yhtä tärkeä kuin suomenruotsa-

laisuuden näkökulma – molempia kunnioittaen.

Kansanedustaja Harri Jaskarin Eduskuntaviesti 26.1.

TTT:N

katsojista yli 40 % tulee muualta kuin Pirkan-

maalta. Nämä ihmiset yöpyvät alueen hotelleissa ja

käyttävät ravintolapalveluita. isoimman teatterimme

heikentäminen uhkaa koko kaupungin elin- ja veto-

voimaa sekä Tampereen mainetta kulttuuri- ja teat-

terikaupunkina.

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi

Facebookissa 17.1.

YLEISÖMÄÄRÄÄN

täytyy olla enemmän kuin tyyty-

väinen. Tämä on osoitus siitä, että Komediateatteri

kerää katsojiaan runsaasti myös Tampereen ja Pir-

kanmaan ulkopuolelta. Kantaesitysten tuoma riski

kannatti ottaa.

Tampereen Komediateatterin toimitusjohtaja Teemu

Ojala teatterin viime vuodesta tiedotteessa 24.1.

HYVÄT

presidenttiehdokkaat: työ on parasta, ylivoi-

maisesti parasta sosiaaliapua. siksi työpaikkojen luo-

minen on niin tärkeää. minne ovat syntyneet ja synty-

vät jatkossakin uudet työpaikat: pieniin yrityksiin! sik-

si yrittäjyyden olosuhteisiin vaikuttaminen on hyväksi

koko yhteiskunnalle. #presidentinvaalit #yrittäjät

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen Faceboo-

kissa 25.1.Ylen vaalitentin ollessa käynnissä

JOS

EU todella päättää rankaista Puolaa, jota nyt ei

vielä edes pahalla tahdolla voi kutsua diktatuuriksi,

kansallismieliset oikeistopopulistit nousevat takaja-

loilleen kaikkialla Euroopassa. Vouhotus itsenäisiä

valtioita kahlitsevasta EU:sta saa uutta tuulta.

Tapio Nurminen MTV3:n sivujen kommentissa 19.1.

PUHELINLUETTELO OLI POP

ja näkyvyyden kannalta todellinen pakkorako. Keltaisten sivujen Tampereen

aluepäällikkö totesi erityisesti värillisten ilmoitusten kiinnostaneen. Niitä oli mahdollisuus saada mukaan

omaan ilmoitukseen nyt ensimmäistä kertaa. Pirkanmaan Yrittäjissä elettiin juhlavuotta, sillä mittariin tuli

tasan puoli vuosisataa. Lehdessä raportoitiin myös Tampereen keskustassa olevan tutkimusten mukaan

aivan liikaa liiketiloja 1990-luvun lähestyessä. Vanhempi Wahlroos oli käytnyt kylässä.

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten

Keltaisilla sivuilla oma markkinointi

Yhtiö nimeltä

Suomen keltaiset si-

vut Oy

perustettiin viime vuonna. Yh-

tiö toimii kymmenellä eri paikkakun-

nalla ja henkilökuntaa on yhteensä vii-

sikymmentä. Tampereella yhtiön pal-

veluksessa on neljä henkilöä ja heidän

kokoamansa

Keltaiset sivut

ovat tällä

hetkellä juuri jaossa puhelinluetteloi-

den yhteydessä. Aikaisemmin eri Te-

leyritykset hoitivat keltaiset sivut. Nyt

niidenmarkkinointia varten on perus-

tettu oma yhtiö, kertoo Tampereen

aluepäällikkö

Kirsti Paala

.

Keltaiset sivut jaetaan joka vuosi

puhelinluettelon yhteydessä. Sivuilla

esiintyy alueen yrittäjien ilmoituksin.

–Viime vuonna aloitimme Tampe-

reella ilmoitusten hankkimisen vasta

heinäkuussa. Aikaa jäi ehdottomasti

liian vähän. Tänä vuonna meillä on

varmasti mahdollisuus saada enem-

män ilmoituksia, Kirsti Paala kertoo.

SuomenKeltaisten sivujen pääpaik-

ka on Helsingissä, jossa on yrityksen

toimitusjohtaja. Kymmenellä eri paik-

kakunnalla Suomessa onoma aluepääl-

likkönsä ja muuta henkilökuntaa.

Jos tamperelainen yritys haluaa il-

moittaa vaikkapa Rovaniemen alueen

keltaisissa sivuissa, niin kaikki järjes-

tyy Tampereen konttorin kanssa.

– Nyt ilmoitusten saaminen kaikil-

le näille sivuille on varmaan monen

yrittäjän mielestä yksinkertaisempaa.

Ei tarvitse kuin ottaa yhteyttä meihin.

Viime vuonna keltaisille sivuille sai

ensimmäistä kertaa väri-ilmoituksen.

Kirsti Paala uskoo, että monelle yrit-

täjälle väri-ilmoituksen julkaisumah-

dollisuus on erittäin tärkeää.

Vaikkemme ehtineet viekö kunnol-

la markkinoida väri-ilmoituksia, niin

sen huomasi, että niillä on menekkiä.

Moni yritys haluaa tuoda omaa ima-

goaan paremmin esille värien kanssa.

Viime vuonna keltaisten sivujen

palstamillimetri maksoi 18 markkaa.

Tämän vuoden hinta nousee jonkin

verran. Kirsti Paalan mukaan Tampe-

reen keltaisille sivuilla on vielä kasvun-

varaa aika paljon.

– Tällä hetkellä meillä on työn alla

lähiseutujen pienluetteloita. Teemme

niitämm. Nokialla, Kangasalla ja Ylö-

järvellä. Yhteensä niitä tulee viisi.

Uutuutena keltaisille sivuille ovat

tulossa ns. etusetelit. Aluepäällikkö

Kirsti Paalan mukaan niitä on jo jon-

kin verran ollut pienluetteloissa.

– Esim. joidenkin huoltoasemien

ruokaseteleitä on käytetty runsaasti,

onhan puhelinluettelo käytössä jokai-

sessa kodissa ja työpaikoilla.