Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

6

s

uomen suurimman aluejär-

jestön kippari kävi

Pirkan-

maan Yrittäjä

-lehden toi-

mituksessa katsomassa pait-

i peruutuspeiliin myös kertomassa,

millaisiin asioihin hänen johtaman-

sa järjestö aikoo tämän vuoden aika-

na keskittyä.

– Janne Vuorinen

valittiin sel-

keällä äänten enemmistöllä seuraa-

vaksi puheenjohtajaksi. Jatkan vara-

puheenjohtajana.

Pilvi Kärkelästä

tuli uusi varapuheenjohtaja täyden-

tämään PJ tiimiä

, viestitti teksti,

jonka perästä löytyi vielä hymynaa-

ma. Näin päivitti

Pirkanmaan Yrit-

täjien

puheenjohtajakisassa toisek-

si eniten ääniä saanut

Jari Haapa-

niemi

Facebookissa

vain vähän sen

jälkeen, kun Pirkanmaan Yrittäjien

hallitus joulukuussa oli äänestänyt

uudesta puheenjohtajasta.

Kuten viestistäkin voi lukea, ää-

nestys, kuten myös koko kampanja

Suomen suurimman yrittäjien alue-

järjestön nokkamiehen paikasta

käytiin erittäin hyvässä hengessä, ei-

Puheenjohtaja Janne Vuorinen –

puheenjohtajapestissä

arvelutti ajankäyttö

Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittanut Janne Vuorinen on puheenjohtajana tuore, mutta perheyritysten johtotehtävissä

hänelle tulee keväällä täyteen jo kolme vuosikymmentä. Myös järjestömaailmaan mies on saanut pitkähkön perehdytyksen, sillä hän on ollut siinä

mukana kaikilla tasoilla aina paikallisjärjestöistä valtakunnalliseen toimintaan.

kä pulinoita jäänyt suuntaan eikä

toiseen. Se ei sinänsä ole ihme, sil-

lä Haapaniemi ja Vuorinen ovat

kumpikin kantaneet vastuuta alue-

järjestön varapuheenjohtajina jo

edeltävällä kaudella. Olisipa äänes-

tyksessä valittu kumpi tahansa, oli-

si se ollut vahva jatko aluejärjestös-

sä jo sen edeltävän puheenjohtajan

Veikko Kiilin

johdolla alkaneessa

muutoksessa.

Toisiaan täydentäen

Pirkanmaan Yrittäjien tulevaisuutta

työstetään jatkossamuutenkinpitkäl-

ti tutulla porukalla, sillä varapuheen-

johtajana Vuorisen hallituksessa jat-

kaa niin ikään jo viime kerralla sa-

maista vastuuta kantanut

Jukka Pu-

sa

. Sen verran muutoksen tuulet va-

rapuheenjohtajistossa tosin puhalta-

vat, että varapuheenjohtajistoonnou-

si täysin uutena tulokkaana Pilvi Kär-

kelä. Vuodenvaihteessa aloittanut pu-

heenjohtaja kertoo heti alkuun ole-

vansa hyvin tyytyväinen rinnalleen

saamaansa puheenjohtajistoon.

–Mielestäni täydennämme hyvin

toisiamme. Meillä on nyt puheenjoh-

tajistossa monen eri alan yrittäjiä, ja

siinämissämemuut olemmekin tut-

tuja vastaavista tehtävistä jo entuu-

destaan, nyt mukaan saatu Pilvi Kär-

kelä täydentää talouspuolen osaami-

sella joukkoamme. Mielestäni hie-

noa on sekin, että edustettuna ovat

nyt molemmat sukupuolet, Vuori-

nen toteaa.

Koko maakunnan puolesta

Myös maantieteellisesti katsottuna

puheenjohtajakvartetti edustaa alue-

järjestön toimialuetta varsin laajalta

reviiriltä. Tampereen kaupunkiseu-

dun kuntien ulkopuolelta edustettui-

na ovat jo edellä mainitun Kihniön

lisäksi Sastamala ja myös Äetsä Juk-

ka Pusan kautta. Jari Haapaniemi

puolestaan tuo puheenjohtajistoon

terveiset Tampereen naapurustosta.

Hän on vahvasti sidoksissa Nokiaan

jo senkin puolesta, että viimeiset nel-

jä vuottamies oli kaupunginvaltuus-

ton puheenjohtaja, ja nyt hän toimii

kaupunginhallituksen nokkamiehe-

nä. Janne Vuorista voi oikeastaan pi-

tää kahdenkin eri paikkakunnan

edustajana, sillä vaikka yritystoimin-

tansa puolesta mies on Tampereen

kaupunginosayhdistyksiin kuuluvan

Nekalan–Koivistonkylän pitkäaikai-

nen vaikuttaja, ja hänen oma yritys-

toimintansa on aina fyysisesti toimi-

nut juuri Tampereella, on miehen

oma koti sijainnut Lempäälässä jo

90-luvulta saakka. Tosin Vuorinen

itse huomauttaa, että puheenjohta-

jan roolissa omalla paikallisyhdistyk-

sellä ei ole juuri merkitystä.

– Enminä – eikä varmasti kukaan

muukaan meistä puheenjohtajista –

koe edustavani yhtä aluetta tai pai-

kallisyhdistystä, vaan me kaikki pu-

heenjohtajina olemme ensisijaisesti

koko maakunnan edustajia, Vuori-

nen huomauttaa.

– Pirkanmaan Yrittäjissä emme

painota mitään yksittäistä aluetta

vaan koko maakuntaa. Tämän pi-

tää tietysti näkyä myös päätöksen-

teossa.

Kauppiasurakin

kävi mielessä

Vuorinen on toiminut yrittäjänä lei-

jonanosan elämästään, mutta työtä

hän on tehnyt myös palkallisena. Li-

elahden Rauta-Otrassa hän oli töis-

sä läpi koko opintojen. Hän ehti jo-

pa aloitella kauppiaskoulutusta.

Kauppakorkeakoulukin lukeutui

Jannen jatkosuunnitelmiin, mutta

työ vei mennessään. Ihka ensimmäi-

sen kesätyöpaikkansa Janne sai muu-

ten jo 12-vuotiaana, kun hän pääsi

vanhempien veljiensä siivellä töihin

Lamminpäässä sijaitsevaan kauppa-

puutarhaan.

– Senmuistan, että ensimmäinen

työni oli purkittaa taimia, mutta

myöhemmin sain siellä hyvää oppia

myös myyntihommiin, useamman

suven samaisessa kesätyöpaikassa

viettänyt Janne kertoo.

Suvussa on yritystä

Varsinainen yritystoiminta alkoi Jan-

nen osalta kymmenen vuotta näiden

taimipurkkien jälkeen, 22-vuotiaa-

JANNE VUORINEN

kotikunnassaan Lempäälässä, Ideaparkin keskusaukiolla. Vapaa-aikaansa mies viettää tosin mielummin luonnon parissa.