Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

15

T

oimitusjohtaja

Ville Laine

on

komentanut sastamalalaista Lo-

jeria viimeiset 12 vuotta, mutta

talo kävi hänelle tutuksi jo opiske-

luaikana. Ja jos tarkkoja ollaan, mies

teki aikanaan opinnäytetyönsäkin

juuri

Lojerille

. Diplomityön aiheena

silloisella teekkarillaoli ISO9001-laa-

tujärjestelmän käyttöönottaminen

tehtaalla. Diplomityö oli sinänsä

myös nykyistä tehtävää varten todel-

la hyödyllinen.

– Siinä piti tosissaan kääntää ki-

viä läpi firman. Ja oli siitä sekin hyö-

ty, että siinä oppi ymmärtämään, mi-

ten yritys toimii kokonaisuutena, hän

toteaa nyt.

Houkutteleva puhelinsoitto

Sen jälkeenmies ei Lojerilla työsken-

nellyt, sillä tuore diplomi-insinööri

pestattiinKausalassa sijaitsevalleHal-

tonille heti valmistumisen jälkeen.

Ensi alkuun titteli oli siellä laatupääl-

likkö, mutta sittemmin vastuuta tuli

myös monella muulla työnimikkeel-

lä. Lojerille paluuseen aloite tuli yri-

tyksen puolelta, kun terveysalan tuo-

tevalmistaja etsi uutta toimitusjohta-

jaa. Haastetta tarjottiin Laineelle.

– Se oli tarjous, jota joutui hetken

miettimään, mutta mielenkiintoinen

toimiala, pitkät perinteet sekä omat

entiset kokemukset yrityksestä kaikki

puhuivat senpuolesta, ettähaastekan-

natti ottaa vastaan, hän taustoittaa.

Asiakkaat ennen tuotetta

Yksi selkeimmistä muutoksista, joi-

ta Lojerissa on hänen kaudellaan ol-

Konepajan siirtyminen

terveydenhoitosektorille oli

sattumien

summa

lut, on siirtyminen tuotelähtöisyy-

destä asiakaslähtöisyyteen.

–Meillä yritys on rakentunut pit-

kälti vahvaan tuotekehitykseen ja

vielä tätäkin vahvempaan tuotan-

toon. Ne ovatkin kantaneet hedel-

mää, mutta sen verran maailma on

muuttunut, että asiakastarpeiden

huomioon ottamisesta ja asiakasak-

tiivisuudesta on tullut entistä mer-

kittävämpiä kilpailutekijöitä, hän

kertoo. Näitä ajatuksia Lojerissa on

pistetty käytäntöönmyös aivan arki-

päivän toiminnoissa.

– Olemme esimerkiksi asettaneet

yhdeksi avaintavoitteistamme sen,

että tapaamme kasvokkain enem-

män asiakkaita kuin kilpailijamme.

Tätämyösmitataan ja johdetaan sys-

temaattisesti, hän kertoo. Kasvotus-

ten tapaamisia ei voida paljon lisätä

kasvattamatta niiden omien kasvo-

jenmäärää. Myynnin parissa pelkäs-

tään Suomessa ahertaa yli kymme-

nen henkeä.

Merkillepantavaa myyntitiimin

kokoonpanossa on se, että aika mo-

nelle tiimin jäsenistä on sairaanhoita-

jan tai fysioterapeutin pohjakoulutus.

– Tämän ansiostamyyjämme pu-

huvat jo lähtökohtaisesti asiakkaan

kanssa samaa kieltä ja tuntevat sekä

tuotteiden käyttötavat että potilaiden

tarpeet.

Ydinosaaminen halutaan

pitää omissa hyppysissä

Toisaalta myös vahvasta tuotannos-

ta on haluttu pitää kiinni. Miksipä

sitä omia kultajyviä hukkaamaan.

TOIMITUSJOHTAJA VILLE LAINE

on kipparoinut Lojeria viimeiset 12 vuotta.

Sastamalassa toimiva Lojer Oy kertoi äskettäin isosta

kaupastaan Venäjälle. Yritys sai lähes tuhat sairaalasänkyä

sekä muita sairaalatarvikkeita koskevan tilauksen Mosko-

vassa sijaitsevalle Kremlin klinikalle. Tavoitteet Venäjän

markkinoilla ovat vielä tätäkin kunnianhimoisemmat.

Se, että yritys päätyi aikanaan juuri terveysteknologiaan,

oli pienestä kiinni. Pitkään sastamalalaisfirma nimittäin

toimi aivan perinteisenä konepajana. Nykyinen tuotanto-

suunta alkoi vasta 80-luvulla.

–Omassa tuotantostrategiassam-

me olemme halunneet erilaistua vah-

vasti kilpailijoista, joista useimmat

ovat keskittyneet juuri loppukoko-

onpanoon. Me puolestamme olem-

me halunneet edelleen panostaa vah-

vasti myös osavalmistukseen ja sii-

hen, että tuotanto on edelleen mei-

dän omissa käsissämme, hän kertoo.

Aivan kaikkea komponentteja Lojer-

kaan ei tosin pidä itse, mutta aika

ison osan kuitenkin.

– Ydinosaamisesta olemme ha-

lunneet pitää kiinni, ja esimerkiksi

kaikki sorvaukseen ja koneistami-

seen liittyvä valmistus ja osaaminen

on haluttu pitää omassa talossa, toi-

mitusjohtaja kertoo ja toteaa tämän

olevan aivan avainasemassa myös

tuotekehitystyötä tehdessä.

– Se, että meidän tuotekehitysin-

sinöörimme ovat joka päivä tehtaan

työntekijöiden kanssa yhteydessä,

tarkoittaa, että ideoita heitellään

puolin jos toisinkin. Varmaa on, et-

tä esimerkiksi puolalaiselta verstaal-

ta niitä ei tuotekehitykseen ikinä saa-

taisi, hän lisää.

Jatkuu seuraavalla sivulla

PEURUNKA.FI

PEURUNGANTIE 85, LAUKAA

KOKOUS, KICK OFF,

TYHY, GAALA

Parhaat yritystilaisuudet varataan jo nyt.

Loistavat tilat, uudet menut sekä hulluna

uutta tekemistä sekä päivään että iltaan

viihdettä unohtamatta.

20

JYVÄSKYLÄ

MIN

700

MAJOITUS

lle

1000

TAPAHTUMAT

lle

- Seminaariosallistujan kokemus

Peurungasta marraskuussa 2017.

”PARAS KOKOUS

IKINÄ!”

VIIHDETTÄ TALON

PUOLESTA

Tanssi, biletä ja laula karaokea.

Elävää musiikkia jopa neljänä iltana

viikossa ja lisäksi viikonlopun keikoilla

huippunimiä ja keikkatunnelmaa.

UUTTA 3.2 ALKAEN!

Uudistettu kylpylä sekä uusia

kokoustiloja. Tervetuloa!