Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

11

*Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

VALITSE SOPIVIN

TYÖTERVEYSPAKETTI YRITYKSELLESI.

Yrittäjä, teemme työterveyden sinulle helpoksi.

Vastaa vain pariin kysymykseen – saat juuri sopivan paketin

ja hoidat samalla työnantajan lakisääteiset velvoitteet.

MILLAINEN TYÖ,

SELLAINEN TERVEYSTALO

Paras löytyy täältä:

terveystalo.com/yrittaja

a

lkuvuonna 2016 kaikki näyt-

ti erinomaiselta. Elinanmiel-

tä lämmitti hänelle luovutet-

tu

Pirkanmaan Vuoden Nuo-

ri Yrittäjä

-palkinto, jamuutenkin tu-

levaisuutta maalattiin varsin leveällä

pensselillä. Helsingissä oltiin avaa-

massa kivijalkamyymälää paraatipai-

kalle, ja maailmanvalloitukseen oli

tarjolla konsultti jos toinenkin. No

mutta palataan tähänmyöhemmin ja

aloitetaan tämä stoori huomattavasti

varhaisemmasta vaiheesta.

Yrittäjäpäätös tehtiin jo

yksinumeroisena

Elina Louerantaa

ei voi moittia pää-

määrättömyydestä. Vai miltä kuulos-

taa se, että jo yhdeksänvuotiaana hän

oli päättänyt perustaa vielä jonain

päivänä oman yrityksen. Ja jos tark-

koja ollaan, tyttö haaveili jo tuon

ikäisenä jopa omasta brändistä. Vai-

kean sanan hän oli oppinut saippua-

sarja

Kauniista ja rohkeista

, joka is-

tuu siinäkin mielessä hyvin kuvaan,

että myös Elinalla kiikarissa on alus-

ta asti ollut nimenomaan oma vaa-

temerkki. Nyt reilut 20 vuotta myö-

hemmin haaveesta on tullut totta.

Elinan brändin nimi on

Biancaneve

.

Käännettynä italiasta suomeksi se on

Lumikki

. Nimi tarttui mukaanmuo-

tikaupunkiMilanosta, jossa suunnit-

telija oli opiskelijavaihdossa.

– Varsinaisesti yrityskäyttöön se

jalostui vasta palattuani Suomeen,

Elina täsmentää.

Joukkueen pukuompeli-

jaksi 13-vuotiaana

Siinä missä Kauniiden ja rohkeiden

Yhdysvaltalaisesta saippuasarjasta nimeltä Kauniit ja

rohkeat voi olla montaa mieltä, mutta kiittää sitä voi aina-

kin siitä, että Elina Loueranta aikanaan innostui vaatteiden

suunnittelemisesta. Ridgen ja muiden Forrestereiden

tavoin myös Loueranta on onnistunut luomaan omasta

tuotemerkistään halutun ja arvostetun brändin, joskin

fiktion sijaan siis ihan reaalimaailmassa. Elinan brändin,

Biancaneven suosion toteamiseen ei tarvita kuin yksi

visiitti kotimaisella kuntosalilla tai katsahdus johonkin

fitnesslehteen. Todennäköisyys siihen, että törmää juuri

tähän brändiin on aika suuri. Mutkia on tosin mahtunut

Elinankin tarinaan, ja etenkin viimeisen parin vuoden

aikana moni suunnitelma on mennyt uusiksi.

muotiperhe oli ohjannut naisen vaa-

tebisnekseen, täsmensi toimenkuvaa

urheiluvaatteisiin silloin Suomea

maailmankartalle luistellut pariskun-

ta

Petri Kokko

ja

Susanna Rahka-

mo

. Pariskunta sai Elinan rakastu-

maan paitsi lajiin myös siinä käytet-

täviin asuihin. Elina itse aloitti taito-

luistelun

KooVeen

riveissä 11-vuoti-

aana, ja aika pian hän aloitti myös

noihin aikoihin Suomessa toden

teolla käynnistyneen muodostel-

maluistelun harrastamisen. Laji säi-

lyikin Elinan ykkösharrastuksena ai-

na täysikäisyyteen saakka. Varsinai-

sen luistelemisen sijaan hän päätyi

yhdistämään harrastukseen myös

ammattiompelijana toimineelta

mummoltaan opittua käsityötaitoa.

13-vuotiaana hän suunnitteli ja om-

peli joukkueelleen kaikki esiinty-

misasut omin käsin.

Ompelutaitoinen

suunnittelija

Elina lähti toteuttamaan ala-

kouluiässä tekemäänsä urapäätöstä

varsin säännönmukaisesti. Vaate-

suunnittelijaksi Elina pänttäsi itsen-

sä ammattikorkeakoulussa pääkau-

punkiseudulla, mutta alan tunte-

musta hän oli tietoisesti pohjusta-

nut jo ennen tätä. Taskussa oli yhtä

aikaa valkolakin kanssa hankittu

pukuompelijan tutkinto. Ammatti-

korkeakoulussa Elinan linja oli ni-

meltään tarkasti ottaen Virtuaali-

vaatesuunnittelu, joka tarkoitti sitä,

että tietokone oli tavallista isom-

massa osassa suunnittelussa. Sekin

on ollut iso apu etenkin liiketoimin-

nan kasvaessa.

Urheiluvaatteita vai ei?

Urheiluvaatteet tulivat siis mukaan

oman innostuksen kautta. Opiske-

luaikana hän kuitenkin kyseenalais-

ti välillä, olisiko sporttivaatteisiin

keskittyminen hyvä päätös vai ei.

– Osalla opiskelijakavereista oli

sellainen asenne, että urheiluvaat-

teet ovat aika lame valinta ja eten-

kin kaukana siitä huippumuodis-

ta. Nyttemmin olen kuitenkin tyy-

tyväinen, että pidin pääni, hän ker-

too. Itse asiassa myös megatrendit

ovat olleet naisen puolella, sillä vii-

meaikaisten fitness- ja terveysboo-

mien kautta sporttiset vaatteet ovat

olleet viime vuosina kovassa nos-

teessa.

– Tätä kuvaa hyvin se, että esi-

merkiksi New Yorkin ja Milanon

muotiviikoille on otettumukaan ur-

heilumallistoja vasta muutama vuo-

si sitten.

ELINAN OMASSA

työssä parasta

on kuulemma luovuuden toteutta-

minen. – Sekä asiakkailta tuleva

palaute että omien tuotteiden

näkeminen. Muistan edelleen,

kun näin ensimmäistä kertaa omia

tuotteitani salilla. Meinasin mennä

sanomaan, että onpa sinulle hienot

kuteet, hän hymyilee.

Yritys pystyyn

jo opiskeluaikana

Yrittäjä Elinasta tuli jo ennen valmis-

tumistaan, sillä oman toiminimensä

hän oli pistänyt pystyyn jo 2003. Yri-

tys teki pääasiassa korjausompelua.

Yrittäjyys oli tuttua myös oman per-

heen kautta, sillä Elinan nyttemmin

edesmennyt isä toimi koko ikänsä

yrittäjänä.

– Kotoa on iskostunut mieleen ai-

nakin ajatusmaailma yrittäjän oman

elämänsä herruudesta ja omasta vas-

tuusta elannosta ja toimeentulosta.

Bikinikuosit Elina

toi maahan itse

Opintojen kupeeseen Elina sai sovi-

tettua myös työpaikan, joka sekin tu-

ki tulevaa.Myyjänpesti

Eurokankaan

myymälässä pisti Elinan sitä paitsi

aloittamaan omaa maahantuontia.

Vaikka Suomen ykköskangaskaupan

tarjonta oli erinomaisen kattava, ur-

heiluvaatteisiin sopivia, joustavampia

materiaaleja sieltäkään ei löytynyt.

– Siksi selvitin itse, miten niitä

voisi saada maahan, hän kertoo. Ny-

kyisin kovaa huutoa olevaan bikini-

fitnesslajiin hän pääsi tutustumaan

juuri näiden omatuomien kankaiden

kautta, kun pari nuorta lajin harras-

tajaa tuli tiedustelemaan

Sanomata-

lon Eurokankaan

myymälästä Elinal-

ta bikinikankaita.

– Myymälästä ei löytynyt sopivaa

materiaalia, mutta totesin heille, että

jos odotatte 10 minuuttia, minulla

loppuu työvuoro. Näytin heille sattu-

malta repussani olleen värikartan, ja

aikalailla siltä istumalta hemolemmat

tilasivat minulta paitsi kankaat myös

varsinaiset bikinit. Ennen tätä en edes

tiennyt lajia olevan olemassa.

Artikkeli jatkuu seuraavalla sivulla

Forrestereiden

jalanjäljissä