Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

TIISTAI 31. TAMMIKUUTA 2017

2

K

untien elinvoimapalvelut ovat tärkeitä yrittäjille,

sillä kuntiin jää tehtäväksi edelleen muun muas-

sa kaavoitus, elinkeinopalvelut ja työllisyys sekä

koulutus. Maakuntauudistuksen kautta kunnan

rooli luodaan kuitenkin uudelleen. Tämän vuoksi kunti-

en luottamustehtävissä tarvitaan näkemystä myös liike-

toiminnasta ja taloudesta.

Kunnissa eri päätösten arviointi kunnan työllisyyteen

tai yritysten toimintaan on vielä kehittymässä. Yrittäjät pää-

töksentekijöinä tuovat varmasti tätä näkemystä kuntiin. Sa-

moin kuntien hankinnoissa pk-yritysten vahvempi muka-

naolo luo elinvoimaa kunnille. Julkisista hankinnoista pi-

täisi tulla osa kunnan elinvoiman kehittämistä.

Myös se kannattaa muistaa, että varsinaista päätöksen-

tekoa edeltää aina asiaa koskeva valmistelu, jonka merki-

tys on lopullisen päätöksen kannalta usein kaikista kriitti-

sin. Mukanaolo luottamushenkilönä jo asioiden valmiste-

luvaiheessa lautakunnassa tai valtuustossa tarjoaa siis erin-

omaiset mahdollisuudet vaikutustyöhön. On parempi vai-

kuttaa asioihin sisältäpäin kuin ulkoa.

Pirkanmaan Yrittäjät kannustaa ja tukee alueen yrittäjiä

osallistumaan aktiivisesti oman kuntansa vaikuttamistyö-

hön ja kehittämiseen tässä historiallisessa tilanteessa. Yrit-

täjä on hyvä kuntavaaliehdokas.

päätoimittaja

PÄÄKIRJOITUS 31.1.2017

s. 32

s. 22

s. 17

s. 4

Aina työn tekijän puolella

TAMMIKUU 2017

SISÄLTÖ

Lempäälä oli Pirkanmaan elinkeinoystävällisin

s. 4

Messut lähtevät juhlavuoteen hyvistä asetelmista

s. 4

Uudenvuodenlupaukset näkyvät saleilla

s. 11

Aito nojaa palveluun myös yritysasiakkaiden osalta

s. 16

Jari Haapaniemi: Nämä kaksi seikkaa arvelluttavat ehdokasyrittäjiä politiikassa

s. 17

Tampereen suurin asianajotoimisto syntyi yrityskaupan myötä

s. 22

Lukiolaisten haastateltavana Veikko Kiili

s. 25

Vastavirtaan – Tampereen yliopistoon ennätysmäärä ulkomaisia hakijoita

s. 30

Yhdessä yrittävän pariskunnan sopimus: työasioista ei puhuta klo 20 jälkeen

s. 32

Kunniapuheenjohtaja juhli musiikin merkeissä

s. 32

Aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

Alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

Alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti. /

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

Alma Manu Tampere 2016

ULKOASU

Ilmoitukset ja sivutaitto

Ahaa Sivunvalmistus Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.

Myyntipäällikkö

Laura Mustanoja p. 050 468 2290

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili Salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.

Yrittäjä on hyvä

kuntavaaliehdokas

Huhtikuun kuntavaalit ovat historialliset. Tulevalla valtuustokaudella luodaan kuntien rooli

ja tapa toimia uudelleen. Sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi suuri osa kuntien tehtävistä

ainakin resurssimielessä siirtyy perustettaville maakunnille. Kunnista rakennetaan seuraa-

van valtuustokauden aikana elinvoimakuntia.

Kuva: Kirsi Kontio