Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

TIISTAI 31. TAMMIKUUTA 2017

11

Rautatienkatu 12, Tampere Ark. 10–18, la 10–15

Puh. 03-213 2211

www.tampereenkauneushoitola.

Kevään 2017 tapahtumat

20.4. ARTDECO

Meikkaus ja opastus

20

(45€)

teemme sinulle kauniin, kevyen

päivämeikin kevään uusilla sävyillä!

VARAA PIAN OMA AIKASI!

päivien aikana on hyviä tarjouksia,

saat tuotenäytteitä ja osallistut LAHJAKORTIN arvontaan!

14.2.

YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

PUTSARIT

JÄTTIKOOT

400ml

29

(53€)

8.3. ACADEMIE ja ELLA BACHÉ

IHONHOITOPÄIVÄ

SkinDiag ihoanalyysi tutkii

ihosi pintaa syvemmältä

Onko ihosi kuiva?

Pintakuiva? Sekaiho?

Uhkaako couperosa?

Maksaläiskät?…

SkinDiag antaa

luotettavat tiedot ja

suosittaa oikeat hoito-

tuotteet sekä hoidot

juuri sinun ihollesi.

19

(60€)

15. –16.3. JOE BLASCO

Henkilökohtainen opastus

5

/opastus (23€)

valintasi mukaan:

silmämeikkiin arkeen ja juhlaan

valo-, peite- ja varjostusvärit

opastamme oikean käytön

meikkivoide+poskipuna

opastamme oikeat sävyt

huulipuna, -kiilto+rajaus

Työterveyshammashoidon

verovähennysoikeus on

huonosti

tunnettu etu

Kuvituskuva: Pixabay

T

iesitkö, että yrittäjänä voit

tarjota työntekijöillesi sata-

prosenttisesti verottoman

hammashoitoon liittyvän

työterveysedun, jonka saat vähen-

tää täysimääräisesti verotuksessa?

Ja, että sama onnistuu myös yrittä-

jälle itselleen.

– Luultavasti et, kuten ei tiedä ko-

vin moni muukaan, kirjoittaa ham-

maslääkäri

Satu Hannuksela

.

Yrityksen talouden suunnittelus-

sa eräs tärkeä tekijä ovat yrittäjää ja

henkilökuntaa hyödyttävät verorat-

kaisut. Niistä osa tunnetaan parem-

min ja osa huonommin. Jälkimmäi-

siin lukeutuu ehdottomasti tieto sii-

tä, että yrittäjä voi tarjota työnteki-

jöilleen sataprosenttisesti verotto-

man hammashoitoon liittyvän työ-

terveysedun, jonka saat vähentää täy-

simääräisesti verotuksessa. Myösmi-

kroyritys, yhden henkilön toimini-

mi, on oikeutettu samaan täysimää-

räisen verovähennysoikeuden. Tätä

etua ei myöskään veroteta henkilö-

verotuksessa.

Sopimus mahdollistaa

verovapausedun

Ollakseen verovapaa terveydenhuol-

lon ja hammashoidon tulee olla työn-

antajan järjestämä. Työterveyden-

huoltolain mukaan työnantajalla on

oltava kirjallinen toimintasuunnitel-

ma, joka pitää sisältää työterveys-

huollon yleiset tavoitteet sekä työpai-

kan oloihin perustuvat tarpeet ja

niistä johtuvat toimet. Edun verova-

pauteen ei tällöin vaikuta se, laskut-

taako hammaslääkäri suoraan työn-

antajaa vai maksaako työntekijä las-

kun itse ja perii kulut työnantajalta.

Aikamoinen etu

Suomen Hammaslääkäriliiton

juristi

Heikki Kuusela

on laatinut sopimus-

mallin työterveyshammashoidosta.

Sopimuksen kirjallinen teko ei si-

do yrittäjää käymään vastaanotolla

vuosittain, mutta sen täyttäminen

mahdollistaa verovapauden. Kysees-

sä on siis varsin mittava taloudelli-

nen etu.

Hoitosopimus voidaan sopia jous-

tavasti joko koko henkilöstön kans-

sa tai vain tietyn henkilöryhmän

kanssa esimerkiksi työsuhteen kes-

ton perusteella. Keskenään saman-

arvoisille työntekijöille edun on kui-

tenkin oltava aina tasapuolinen. Etu

voi kattaa henkilöstön kaikki ham-

mashoitokulut tai sille voidaan aset-

taa ehdot kustannusten ja hoitomuo-

tojen mukaan. Työnantaja voi mää-

rittää euromääräisen ja toimenpide-

kohtaisen rajauksen. Tarkkailujakso

kustannusten euromääräistä kattoa

kohden voi olla esimerkiksi kaksi

vuotta.

Vetovoimainen etu

parantaa terveyttä

Tutkimusten mukaan työpaikoilla,

joissa on järjestetty hammashoito,

on myös vähemmän sairauspois-

saoloja. Hyvä onmuistaa sekin, et-

tä hammashoitoetu on valtti kil-

pailtaessa ammattitaitoisesta hen-

kilökunnasta. Työpaikkahammas-

huollon järjestäminen onkin yksi

varteenotettava palkitsemismuo-

to ja työntekijän sitouttaminen yri-

tykseen.

Tekstin on kirjoittanut hammaslääkäri

SATU HANNUKSELA.

Hän on toiminut ammatissaan

vuodesta 1993, ja Tampereella hän on

pitänyt vastaanottoaan vuodesta 1994.

Torin Hammas –toimipisteen yrittäjä

hän on ollut vuodesta 1998.

Satun kuva:

KUVAMANU/

ULLA HONKANEN

Lämminhenkinen fysio- kunto- ja liikuntasali 35Plus

- auttaa Sinua treenaamaan itsesi kuntoon -

Aleksis Kiven katu 26

p. 03 222 5035, 0440 749 900

Katso lukkarit:

www.35plus.fi

MEILTÄ MYÖS

10X KORTIT!

TARJOUS 5x 25€

- vammojen jälkeen

- virheasentoja poistettaessa

- yksilöllistä kuntoilua halutessasi

- golfareille 2 tuntia viikossa

Mikä sinulla oli työn alla,

kun soitin?

– Verkkokaupan suunnittelu ja asia-

kasposteihin vastaaminen.

Koska ja miten sinusta on

tullut yrittäjä?

– Toimin ohjaajana ja personal trai-

nerina

Kuntoklubi Albatarosilla

ja

Bobby Wellness Centerissä

Porissa

2001. Omalla toiminimellä aloitin

personal trainerin työt 2004. Kaksi

vuottamyöhemmin alettiin saneera-

ta tiloja

Lady Linelle

ja sen jälkeen

keskuksia on avattu ja suljettu.

Yrityksesi nimi on Liikunta-

maailma, ja toimit Tampereen

lisäksi myös Nokialla.

Kerro lyhyesti mitä palvelunne

pitävät sisällään?

– Toimimme niin sanottuina täyden

palvelun kuntokeskuksina. Kuntosa-

lineliöitä Tampereella on noin 800 ja

Nokialla noin tuhat. Molemmissa

paikoissa on myös oma kuntosaliti-

la naisille ja kummassakin pidetään

viikottain yli 50 ryhmäliikuntatun-

tia. Nykyään personal training on iso

osa toimintaamme ja oheispalvelui-

ta ovat solarium ja kahvio.

Mikä erottaa teidät

kilpailijoista?

– Paikallisuus ja asiakaspalveluhen-

kisyys toivoakseni näkyy palvelus-

samme. Olemme ripeitä ja joustavia

toimissamme. Onnistumme uudis-

tumaan tarvittaessa nopeastikin.

Myös hinnoittelumme poikkeaa jon-

kin verran kertakorttien muodossa

nykyhinnoittelusta.

Moni ihminen tekee uuden-

vuodenpäätöksen kuntoilun

lisäämisestä. Näkyykö tämä

teidän saleillanne, ja jos

näkyy, niin miten?

– Näkyyhän se toki. Tammikuu on

alamme ykkössesonki. Ihmisten tie-

toisuus liikunnan ympärivuotisesta

tarpeellisuudesta on vuosien aikana

kuntokeskustyön ja median ansios-

ta parantunut. Edelleen kuitenkin

tammikuussa aloittavia ja helmi-

kuussa lopettavia on joukossa.

Mitkä ovat tämän vuoden

kuntoilutrendejä?

–Uskoisin personal trainingin jatka-

van suosionsa kasvua. Tehokkaat toi-

minnalliset treenit sopivat hyvin

hektiseen elämänrytmiin, ja toisaal-

ta pehmeimmillä pilates ja joo-

ga-tunneillä pääsee sopivasti rauhot-

tumaan. Myös oman kehon painol-

la tehtävät treenit ovat suosiossa.

Mikä sinun työssäsi

on parasta?

– Uusien ideoiden ja tuotteiden ran-

tauttaminen asiakkaiden käyttöön.

Asiakkaiden kanssa keskusteluhet-

ket ja huippuhenkilöstön kanssa

työskentely ylipäätään!

Miten päiväsi tästä jatkuu?

– Palvelen muutaman tunnin asiak-

kaita vastaanotossa ja uppoudun lop-

pupäiväksi hallinnollisiin töihin.

Haastattelu:

VILLE KULMALA

KUNTOSALIYRITTÄJÄ JUKKA

HEINOLA

nappasi itsestään

pyynnöstä selfien omalla työ-

maallaan.