Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 18. jouluKuuTa 2018

2

PÄÄKiRjoiTus 18.12.2018

s. 33

s. 40

s. 18

Aina työn tekijän puolella

jouluKuu 2018

sisÄlTÖ

Työnantaja – muistathan että tähän muutokseen on aikaa vain reilut kymmenen päivää

s. 6

Kuvakavalkadi Vuoden Yrittäjistä

s. 11–13

Viime hetken joululahjavinkit

s. 17

lounasvieraana Markus Kajo

s. 18

laajanpuoleinen jouluvisa

s. 20

Kivijalkakauppa sinnittelee sittenkin

s. 27

Culinaria on ruoanystävän keidas

s. 33

lakilaarin aiheena asuntoasiat

s. 39

Kukkakauppiaan hoitotipsit joulukukkien ostajalle

s. 40

Toika täytti komeat 120 vuotta

s. 44

anna debytoi autokouluyrittäjänä jo 25-vuotiaana

s. 46

Pirkanmaan Yrittäjiltä merkittävä lahjoitus koulutukseen

s. 50

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma Manu

jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2018

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia oy

leena Kolehmainen-Naaralainen

yrittäjä, p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntiassistentti:

Pinja Kolehmainen p. 040 912 7662

Myyntipäälliköt:

Erja joentausta p. 050 374 9444

juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Timo Hyvönen

p. 050 468 2290

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Y

rittäjiä on viime viikkoina keskusteluttanut varsin

paljon Tampereen kaupungin käyttöönottamat hu-

levesimaksut. Monikaan yrittäjä ei nimittäin ym-

märtänytmaksujen kokoluokkaa ennen kuin lasku tipah-

ti luukkuun. Ihmetystä lisää osaltaan sekin, että moni ei

ole täysin ymmärtänyt, mistä hulevesimaksussa on kyse.

Hulevesi on

Wikipedian

määritelmänmukaan ’rakenne-

tuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä

perustusten kuivatusvettä’. Näitä vesiä syntyy erityisesti

kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana

pintavaluntana. Perinteiset hulevesien johtamisjärjestel-

mät perustuvat joko seka- tai erillisviemäröintiin. Vuon-

na 2014 säädettiin laki, jonka perusteella kunnalla on oi-

keus periä hulevedestä erillinen maksu. Vuonna 2018

hulevesimaksu oli voimassa noin 30 kunnassa.

Osassa Suomen kaupunkeja on kyseinen maksu otettu

käyttöön, koska se on ollut yksi keino lisätä kunnan tu-

loja ilman kunnallisveron korotusta. Eri kaupungeilla

maksut ja kriteeritkin vaihtelevat huomattavasti.

Laskimme mielenkiinnosta erään yrityksen Tampereel-

la omistaman kiinteistön hulevesimaksun sekä maksun

vastaavalle kiinteistölle eri kaupungeissa. Kovin karuilta

näyttävät numerot. Tampereella maksuksi kertyy nimit-

täin peräti 4312 euroa vuosi. Samankokoisen kiinteistön

maksu Turussa olisi 1250 euroa, Jyväskylässä 1800 eu-

roa ja Oulussa 745 euroa. Kun vielä ottaa huomioon, et-

tä osassa kaupunkeja kyseistämaksua ei peritä ollenkaan,

Tampereen maksu vaikuttaa jo aika kohtuuttomalta.

Termin ”kohtuuton” käytölle lienee peruste, kun tie-

dämme, että esimerkkiyrityksemme on vuokrannut

kiinteistön ulkopuoliselle toimijalle ja saa siitä 5900 eu-

roa vuokraa vuodessa. Ei ole kovin kannattavaa omis-

taa kyseistä kiinteistöä.

Yrittäjien parissa asia on herättänyt suoranaista häm-

mästystä, ja olen henkilökohtaisestikin saanut asian tii-

moilta liudan yhteydenottoja. Moni olisi ymmärtänyt

jonkinmoisen maksun, mutta noin korkeita on vaikea

käsittää. Useissa tapauksissa on vieläpä ollut kyseessä

kiinteistö, jolla ei ole aktiivista käyttöä.

Sen vuoksi ehdotankin, ettämaksujenmääräytymispe-

rusteet ja taso tulisi tarkistaa.

Näin vuoden päätteeksi monesti on tapana luvata asioi-

ta, ja toisaalta jouluna saanee esittää myös toiveita. Me

täällä Pirkanmaan Yrittäjissä voimme luvata tekeväm-

me ensi vuonnakin työtä yrittäjien hyväksi ja epäkoh-

tien korjaamiseksi, ja kovin mieluinen joululahja meil-

le olisi, jos tähän näkemykseen saataisiin vastakaikua

myös kunnissa.

Oikein hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta

kaikille lukijoillemme. Kiitos kuluneesta vuodesta.

Hulevesimaksut

keskusteluttavat yrittäjiä

päätoimittaja

?

s. 20