Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 19. jouluKuuTa 2017

6

VALITSE OSAAVA

TILITOIMISTO!

Taloushallintoliiton hyväksymiä ja

valvomia tilitoimistoja Pirkanmaalla:

* = auktorisoitu

www.tilitoimistot.fi

Accotilit Oy*

Kuninkaankatu 30 A, 33200 TAMPERE

Puh. (03) 3125 1000

Riku Salomaa KLT, KTM

riku.salomaa@accotilit.fi www.accotilit.fi

ASP-Yhtiöt Oy* / Pirkanmaan

Kirjanpitotoimisto

Hallituskatu 8A, TAMPERE

Puh. (03) 459080

marjatta.haapavuori@aspyhtiot.fi www.aspyhtiot.fi

EK-Tilit Oy*

Oriveden Tilitoimisto

Keskustie 29, 35300 ORIVESI

Vammalan Tilitoimisto

Puistokatu 14, 3. krs

38200 SASTAMALA

puh. 040 829 8190

www.ektilit.fi

Helena Karppelin KLT, HT

Eveliina Mustanoja BA

Avista-Tilit Oy*

Yrittäjäntie 4, 37910 AKAA

Puh. 0400-604834

info@avistatilit.fi www.avistatilit.fi

Kirjanpitotoimisto Mattila Oy*

Kangasalan toimisto

Myllystenpohjantie 2, 36200 KANGASALA

puh. 010 2390 880

Tampereen toimisto

Technopolis Yliopistonrinne,

Kalevantie 2, 33100 TAMPERE

puh. 010 2390 889

info@kirjanpitomattila.com www.kirjanpitomattila.com

Terttu Mattila, KLT, HT

Hämeen ATK- ja Tilipalvelu Oy*

Näsilinnankatu 28 E 6,

33200 TAMPERE

puh. (03) 3141 7800

Matti Myllymäki 0400-337 528

matti.myllymaki@hatili.fi www.hatili.fi

Gylling Accounting 0y*

Hämeenkatu 26 A, 33200 TAMPERE

puh. (03) 271 0700

Max Gylling KTM

myynti@gylling.fi www.gylling.fi

FaktaCount Tampere Oy*

Itsenäisyydenkatu 17 B 25,

33500 TAMPERE

puh. 010 328 4891

jaana.salo@faktacount.fi www.faktacount.fi

Kangasalan Tilitoimisto Oy*

PL 39, Puusepäntie 31,

36201 KANGASALA

puh. (03) 359 7600, fax (03) 377 2379

Jari Martikainen KLT, HT

www.kangasalantilitoimisto.fi

Tampereen Kirjanpitotoimisto Oy*

Häkiläpolku 3 A, PL 552, 33101 TAMPERE

puh. (03) 254 2200, fax (03) 254 2255

Heikki Punkka KLT, HT

www.tampereenkirjanpitotoimisto.fi

Pirkanmaan Finanssi 0y*

Karhumäentie 1, 33950 PIRKKALA

puh. (03) 359 1005, fax (03) 359 1008

Hannu Juhola KLT, Terhi Helenius

finanssi@pirkanmaanfinanssi.fi

Kymppikirjanpito 0y*

Hatanpään valtatie 34 E, 33100 TAMPERE

puh. (03) 3122 3100, fax (03) 3122 3150

Kalevi Lillia

kalevi.lillia@kymppikirjanpito.fi

Ylöjärven toimisto

puh. (03) 3122 3187, fax (03) 3641 166

Anri Sainio

Tilimanager Oy*

Takojankatu 1 c B 11, 33540 TAMPERE

puh. (03) 3141 4000

fax (03) 3141 4040

tilimanager@tilimanager.fi www.tilimanager.fi

Tili-Nokia Oy*

Välimäenkatu 23, 37100 NOKIA

puh. (03) 3122 6200

Merja Raudasoja KLT

www.tilinokia.fi

Tampereen Kirjanpitotoimisto Oy*

Kangasalan toimisto

Ainontie 8 B,36200 KANGASALA

puh. (03) 254 2200

www.tampereenkirjanpitotoimisto.fi

Tampereen Tili ja

Konsultointi 0y*

Käpytie 6 A, 33180 TAMPERE

puh. 010 666 3340

Tuire Sammalisto KLT

www.tampereentilijakonsultointi.fi

Tiliasema IS Oy*

Vainionkuja 3, 35300 ORIVESI

puh. 050 5722 490

Iiris Saarinen KLT

iiris.saarinen@tiliasemais.fi www.tiliasemais.fi

Tammerkosken Tilipalvelu*

Näsilinnankatu 48 E 4 krs.,

33200 TAMPERE

puh. 0400 139 463, puh. 044 294 2432

Maija Salo, KTM

tammerkosken@tilipalvelu.com www.tilipalvelu.com

Scantilit Oy*

Pinninkatu 53 B, 33100 TAMPERE

puh. (03) 2123 434, fax (03) 2614 282

Tiina Laukko, Ulla Tamminen KLT

etunimi.sukunimi@scantilit.fi www.scantilit.fi

Tilkon Oy*

Itsenäisyydenkatu 11,

33500 TAMPERE

puh. 010 320 9020

Ilse Alander KLT, KHT

www.tilkon.fi

Tilisatama Oy*

Tampereen toimisto

Satamakatu 9, 33200 TAMPERE

puh. (03) 363 0200

fax (03) 363 0088

Lempäälän toimisto

Manttaalitie 1, 37500 LEMPÄÄLÄ

puh. (03) 3391 1700

Matti Savo KLT

www.tilisatama.fi

Tilitoimisto Kirsti Alakahri Oy*

Satamatie 37, 37800 AKAA

puh. (03) 549 4400, fax (03) 549 4425

Kirsti Alakahri KLT

www.tilitoimistoalakahri.com

A-Tili Oy*

Tampereen toimisto

Kuokkamaantie 4, 33800 TAMPERE

Valkeakosken toimisto

Valtakatu 9-11, 37600 VALKEAKOSKI

puh. (03) 348 8800

toimisto@a-tili.fi

I

www.a-tili.fi

M

arraskuun

Pirkanmaan Yrit-

täjä

-lehdessä kirjoitettiin

Li-

elahden Yrittäjien

ja paikal-

listen asukkaiden ratikkalobbaukses-

ta, jonka tavoitteena on raitiotielinja-

uksen kulkeminen Lielahden nykyi-

sen kauppakeskittymän kautta.

Jutussa mainittiin myös kyseistä

asiaa koskeva, juuri ennen lehden il-

mestymistäalkuunsaatettuadressi,jol-

la kerättiin nimiä sekä verkossa että

alueen liikkeissä. Kansa on puhunut,

sillä muutamassa viikossa adressiin

kertyi 6261nimeä. Kaupunginpäättä-

jille paksuhko nimilista luovutettiin

maanantaina 4. joulukuuta juuri en-

nen kaupunginvaltuuston kokousta.

Tarinan varsinainen loppuhui-

pennus näytellään tämän aviisin il-

mestymisen kannalta hankalaan sau-

maan, sillä Tampereen kaupungin-

hallituksessa asia on päätettävänä 18.

päivä joulukuuta eli aikaan, jolloin

tämä seuraavana aamuna postiluuk-

kuun kolahtava lehti on jo painettu.

Päätösehdotus

ei povaa hyvää

Ennakkotiedot eivät kuitenkaan po-

vaa pelkkää auringonpaistetta adres-

sin vaateille. Kaupunginhallituksen

viime torstaina julkistetussa päätö-

sehdotuksessamainitaan kyllä pisto-

raiteen veto myös kauppojen luo,

mutta vasta kakkosvaiheessa. Ja to-

siaan ainoastaan pistoraiteena.

–Ykkösvaiheessasiissuunnitelman

mukaan toteutuu suoraveto Hiedan-

rannan kautta Lielahteen, mikä on

meidän kannaltamme äärimmäisen

huono asia, kertoo selvästi esitykseen

pettynyt

AnneMartiskainen

.Nytteh-

tyyn ehdotukseen liittyy hänestä epä-

kohtia jo kustannussyistä alkaen.

– En usko, että erillisenä projek-

tina se on kovin kustannustehokas

vaihtoehto. Ja pidän hyvin ihmeelli-

senä myös ajatusta, että ensin teh-

dään raiteet alueelle, jossa ne palve-

levat toteutumisaikanaan vain kou-

rallista ihmisiä, kun taas nykyinen

keskittymä jätetään tulevaisuuteen,

Martiskainen kommentoi.

Hän toivoo, että maanantaina

kaupunginhallituksessa päätösehdo-

tus ei menisi sellaisenaan läpi, mut-

ta tietää olevansa asian suhteen vii-

saampi vasta kokouksen jälkeen.

Tässä vaiheessa voidaan siis vain

toivoa, että yrittäjien sekä paikallis-

ten asukkaiden mielipiteille on an-

nettu arvoa. Reilusta 6200 nimestä

tehty lista tuntui olevan kovin paina-

vaa sanaa – myös konkreettisesti.

Lielahden ratikkalinjan puolesta kerättiin

yli 6200 nimeä – tänään ollaan viisaampia

FAKTA

adressiin nimiä keräsivät

yhdessä lielahden Yrittäjät ja

Niemen, Pohtolan sekä Ryydyn-

pohjan omakotiyhdistykset

17.11.–3.12.2017 välisen ajan.

Nimilistoja oli useassa

lielahtelaisessa yrityksessä

sekä lielahden Prismassa ja

lielahtikeskuksessa. Näistä

nimiä kertyi yhteensä 5780 kpl.

lisäksi nimiä kerättiin

sähköisellä adressilla osoitteessa

www.adressit.com,

johon alle-

kirjoituksia kertyi määräaikaan

mennessä kaiken kaikkiaan 481.

allekirjoittajista 87 prosenttia

ilmoitti asuinpaikkakunnakseen

Tampere ja 11 prosenttia Ylöjärvi.

LIELAHDEN YRITTÄJIEN

puheenjohtaja Anne Martiskaisen lisäksi nimilistan pormestari Lauri Lylylle kävivät luovuttamas-

sa yrittäjät Hannu K. Mattila ja Anna Koiranen sekä Juha Kivistö Niemen Omakotiyhdistyksestä.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

PORMESTARI LAURI

Lylylle luovutettu adressi kiinnosti myös Lassi Kalevaa

(2.vas) Anna-Kaisa Ikosta ja Atanas Aleksovskia(oik.)