Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 64 Next Page
Page Background

TiisTai 13. jouluKuuTa 2016

8

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitet-

tu tämän lehden kolmeen eri ilmoituk-

seen. Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

17.1.2017 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Marraskuun numeron Ykä-visassa

sastamalaisen Herkkujuustolan

juustolahjapakkauksen voitti

Riitta-Liisa Laitinen

, Tre

Marraskuun

vastaukset olivat:

s. 10

Poliisimuseo

s. 14

Tampereen puhelin

s. 26

Rantasipi, Ikaalisten kylpylä

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

VOIT

VOITTAA

4 kpl sarjalipun

Finnkinon

elokuva-

teattereihin

sÄHKÖiNEN MEDia

lEHDET

Kuukauden

PoiMiNNaT

jouluna muistetaan läheisiä. Muistathan

myös lähikauppiastasi. Hervannan kauppiaat

ahertavat läpi vuoden, päivittäin, tarjotakseen

teille lähipalveluita. lisäksi he työllistävät ja ovat

tärkeitä vaikuttajia Hervannan kaupunginosassa.

Kyllä, he ovat kilttejä, joten joululahjalistoja tehdes-

sänne on suotavaa, että miuetitte myös, mistä lah-

jat pukinkonttiin hankitte, ja mahdollisuuksien mu-

kaan suositte hervantalaista yrittäjää.

Duon kauppakeskuspäällikkö Petra Kurtti

Hervannan Sanomissa 23.11.

onko oikein, että peruskoulun käynyt ahtaaja

saa 5000 euroa, mutta korkeakoulutettu

opettaja 3000 euroa? Työntekijät nousevat

pian kapinaan, mutta eivät työnantajaa vaan ay-lii-

kettä vastaan. Kyllä he näkevät Hakaniementorin

reunan pienen eliittiporukan läpi.

Kyösti Kakkonen sanomalehti Karjalaisen

haastattelussa 6.12.

Työttömyys on alentunut euroalueella vuodes-

sa vajaalla miljoonalla henkilöllä. Työllisyyden

uskotaan vahvistuvan tänä vuonna 1,4 pro-

senttiyksiköllä. se on enemmän kuin kertaakaan

sitten finanssikriisiä edeltävän vuoden 2008.

Jorma Pöysä Kauppalehden Option

Suhdanteet-palstalla 19/2016

Muistan opiskeluajoiltani erään professorin

hyvän ohjeen, että on parempi olla pieni siivu

isosta pizzasta kuin iso siivu pienestä pizzasta. jos

ei tavoittele afrikassa kuin kahden prosentin mark-

kinaa, se on kuitenkin ihan älyttömän paljon.

Kulunvalvontaan ja RFID-päätelaitteisiin erikoistu-

neen ID control Oy:n toimutusjohtaja Markku

Raitanen Yritystä Stadiin –lehdessä 4/2016

Briteissä jo 65 prosenttia autoista hankitaan

rahoituksen ja vakuutuksen sisältävällä kuu-

kausikorvauksella eli autoa ei tarvitse enää omis-

taa. Tämä tulee yleistymään myös suomessa.

OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen

Kuntalehdessä 24.11.

amerikassa, koulutetulla itärannikolla perintei-

set sukupuoliroolit ovat voimissaan. Mieheni

läsnä ollessa minun ei oleteta puhuvan omaan työ-

höni liittyvistä asioista, varsinkaan miesten kanssa.

Amcham Finlandin USA:n toimintojen vetäjä

Erika Sauer Fakta-lehdessä joulukuussa 2016

Pari vuotta sitten meillä meni tosi hyvin. Voi-

timme palkintoja, ja liiketoiminta kukoisti.

Päätimme, että nyt ei muuteta mitään. Mel-

kein saman tien kaikki alkoi mennä pieleen.

Ohjelmistoyritys Reaktorin operatiivinen

johtaja Tuomas Routto

luottamus omaan itseen tulee tekemällä työtä,

ja jokaisen täytyisi löytää intohimo työhönsä.

Martti Ahtisaari Apu-lehdessä 8.12.16

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten

HYPERMARKETIT

olivat vielä 1986

sen verran vieras termi, että tekstissä-

kin niistä puhuttiin vielä ”niin sanottu”

etuliitteellä. Jutussa puhunut Kaupan

keskustavaliokunnan toimitusjohtaja

osui kyllä aavistuksessaan niiden suo-

sion osalta aivan oikeaan. Kalevan tai

Lielahden Prismat lienevät oivia esi-

merkkejä. Joululehdestä kun oli kyse,

tervehdysten osuus oli aivan nykyisen

lehden tapaan isossa osassa mainos-

massasta, joskin esimertkiksi pankki-

en osalta logot ovat sittemmin vaihtu-

neet useampaakin otteeseen. Nyky-

muotoista Movemberia ei oltu vielä

keksitty,mutta viikset kuuluivat näem-

mä 80-luvulla aikamoneen naaman il-

maan teemakuukausiakaan. Samara

oli kova sana.

Laatikkomyymälät ja hypermarketit

tulevaisuuden kuluttajille

Kaupan keskusvaliuokunnan toi-

mitusjohtaja KTM

Harri Slåre

luennoi

Pirkanmaan Yrittäjien

marraskuun yrittäjälounaalla

Suomalaisella Klubilla

. Keskeise-

nä puheenaiheena oli kiristyvä

kilpailu kuluttajienmarkoista tu-

levaisuudenmarkkinoilla. Pelkis-

tetyn mallin yhteiskunnassa etu-

sijalle nousevat laatikkomyymä-

lät ja hypermarketit.

Kulutus on vakaata ja nouse-

vaa, jonka tehoa vahvistetaan

pääoman tehokkaalla käytöllä ja

mainonnalla, sanoi Harri Slåre ja

kuvaili yleisesti ja selvittävin ku-

vakalvoin kaupan kannattavuus-

näkymiä.

– Kaupan välittämien tavaroi-

denmäärä kaksinkertaistuu vuo-

teen 1995 mennessä. Kilpailu tä-

män tavaramäärän välittämises-

tä kuluttajille karsii pieniä yrittä-

jiä rinnakkaisaloilla, Slåre jatkoi.

Toimitusjohtaja Harri Slåren

mukaan tekstiili-, vaatetus- ja jal-

kineteollisuus ovat hitaimmin

kasvavia aloja, kun taas tavarata-

loille hän ennustaa jonkinlaista

renessanssia.

– Ranskalaiseen malliin ovat

tulossa niin sanotut hypermarke-

tit, jotka ovat nykyisiin tavarata-

loihin verrattuna sekä kooltaan

että tavaramäärältään ylivertaisia.

Kilpailukeinoiksi yrittäjille

Harri Slåre neuvoi myynnin vo-

lyymin tehostamista suhteessa

käytettyihin työtunteihin.

– Markkamääräinen myynti

tulee nousemaan 6,5 prosenttia.

Tuotantokustannukset eivät saa

kasvaa yhtäaikaisesti vastavaa

määrää, totesi Slåre.

Robin saapui yksin. ilman tyttöystävää

tai Batmania #linnanjuhlat

Raita Tainolan twiittaus 6.12.

Enpä olisi koskaan uskonut kysyväni poliisil-

ta, ovatko natsit olleet rauhallisia.

Kirjailija Jari Tervo Ylen

televisiolähetyksessä 6.12.

uudenkaupungin autotehtaan 1000 hengen

rekrytointi on todella iso asia, kun vaan työ-

väki eri puolita suomea saadaan liikkumaan

Vakka-suomeen. aikoinaan isoin joukoin itä- ja

Pohjois-suomesta lähdettiin autotehtaille Ruotsiin,

nyt vastaavaa työtä on tarjolla paljon lähempänä ja

samassa maassa länsi-suomessa.

Kansanedustaja Arto Satonen

viikkotiedotteessaan 18.11.

– startup-talenttien asenne ja osaaminen yh-

distettynä pk-yrityksen vakaaseen asemaan

ja kehitysmahdollisuuksiin ovat herkullinen

yhdistelmä. Näitä restartupeja soisikin markkinoil-

le vielä enemmän.

Järjestöpäällikkö Joonas Mikkilä

Suomen Yrittäjien tiedotteessa 30.11.

Tuomarin ohjeissa sanotaan, että kelvotto-

masta yrityksestä ei pidä rangaista. Tämän

perusteella en halunnut pääministerin kivityk-

seen osallistua. Huoleni kohdistuu lähinnä siihen,

onko meillä ylirasitusta poteva pääministeri, koska

se olisi kansallinen ongelma.

Osmo Soininvaari blogissaan 1.12.

sekään ei haittaisi, jos valtamediat ymmär-

täisivät, että neljä miljoonaa suomalaista

asuu kehä kolmosen pohjoispuolella. asioita

voisi joskus katsella myös niillä silmillä. oma koke-

mukseni on, että siellä asiat nähdään selvemmin

kuin Kallion kahviloissa.

Kalle Isokallio Iltalehden blogissa 21.11.

suojellaan luontoa – ei virastoja

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto

MTK ry:n tiedotteen otsikko 8.12.

Emme tarvitse lisää klikkijuttuja, jotka uusin-

tavat, toistavat ja pitävät yllä Eu-myyttejä.

Eu-journalismi tarvitsee lisää journalismia.

Toimittaja Tuomas Muraja Kanava-lehdessä 7/2016

Mitä vähemmän auto kuluttaa, sitä vähem-

män valtio saa veroja. Verottajalle sähköau-

to-suomi olisi todellinen painajainen.

Jyrki Alkio pääkirjoituksessaan

Tekniikka&Talous-lehdessä 2.12.