Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 64 Next Page
Page Background

TiisTai 13. jouluKuuTa 2016

4

Laskin, että

arkisin voisin tehdä

yhteensä noin 15

tuntia ja viikon-

loppuna sitten

saman verran.

K

yseinen päivämäärä on

merkittävä siitä syystä, et-

Leeville

tulee tuolloin

täyteen 15 vuotta. Nuoren

miehen yritystoiminnan kannalta se

on merkittävä, koska yrityksen toi-

minta nojaa pitkästi traktoriin. Sen

rattiin ei julkisilla teillä taas ole mi-

tään asiaa ennen edellä mainittua

ikää.

Peruutuskoe ei pelota

Tavalliseen korttiin vaadittavan teo-

riakokeen Leevi pääsee suorittamaan

jo joulukuussa, mutta koska Leevi

haluaa suorittaa myös liikennetrak-

torin ajoluvan, kuuluu kokeeseen

myös peruutuskoe.

– Syntymäpäivä osuu lauantaihin,

joten joudun odottamaan vielämaa-

nantaihin, Leevi harmittelee, joskin

myöntää että parin päivän viivytys ei

maailmaa kaada.

– Ei, koska olen odotellut korttia

oikeastaan jo pari vuotta, hänmyön-

tää. Peruutuskoe itsessään ei pahem-

min jännitä. Leevi kertoo nousseen-

sa ensimmäisiä kertoja traktorin rat-

tiin noin 6–7-vuotiaana isänsä maa-

tilalla Hämeenkyrössä.

Paljon potentiaalia

– Kaikenlaiset piha- ja lumityöt,

maanrakennus ja maatalousura-

kointi, vastaa Leevi Lamminsivu,

kun tiedustelen häneltä, mitä kaik-

kea hän on ajatellut yrityksensä te-

kevän. Ensimmäiset oman yrityk-

sen hommat mies pääsi toteutta-

maan omalle taloyhtiölleen, jonka

kanssa Leevi sai sovittua heti loka-

kuuksi lehtiurakan. Se taisi sujua hy-

vin, sillä ensi kevääksi on ollut pu-

hetta jo aidanleikkuusta.

Pelkästään oman pihan yhtiöön

Leevin yritys ei aio tyytyä. Potenti-

aalisina asiakkainaan Leevi näkee

niin yritykset, taloyhtiöt kuin yksi-

tyishenkilötkin.

Alueellisesti toiminta sijoittuu

Leevin Nokian kodin sekä isän Hä-

meenkyrön tilan naapurustoihin se-

kä niiden välille. Käytännössä Lee-

villä on käytössä isänsä kalustoa,

mutta onpa nuorellamiehellä jo oma

traktorikin. Sen hän sai ennakkope-

rintönä vähän aika sitten kuolleelta

papaltaan.

– Sen traktorin olen ajatellut tuo-

da tänne Nokialle ja Hämeenkyrös-

sä operoin sitten isäni laitteilla, Lee-

vi suunnittelee. Yrityksen perustami-

nen itsessään oli Leevinmukaan erit-

täin helppoa.

– Eihän siinä täytynyt kuin täyt-

tää ne lomakkeet ja pistää postiin. Ei

siinä sen enempää vaadittu, sillä ne

nyt täytti todella helposti.

Nyt pitää markkinoida

Ennen tammikuuta Leevi aikoo

vielä keskittyä asiakashankintaan,

niin että synttärien jälkeen pääsisi

heti iskemään kädet toden teolla sa-

veen. Numerotiedustelusta Leevin

numero löytyy jo nyt juuri yrityksen

nimellä, ja käyntikortteja on painet-

tu satamäärin. Nykyaikaa kun ele-

tään, toki

Kiinteistöhuolto Lammini-

vulla

on myös omat

Facebook

-sivut,

ja nettisivutkin pitäisi saada valmiik-

si viimeistään vuoden vaihteeseen

tultaessa.

– Olen miettinyt myös, että voi-

sin laittaa paikallislehteen ehkä il-

moituksen tai jakaa itse jotakinmai-

noksia, hän pohtii.

Kannustava vastaanotto

Leevin äiti ja isä ovat suhtautuneet

nuorenmiehen yritysintoon kannus-

tavasti. Tätä haastattelua Leevin luo-

na tehtäessä kotona ollut äiti

Maaret

Tuominen

kertoo olevansa hyvin

tyytyväinen poikansa toimintaan.

– Leevi on ahkera poika, ja hän

on hoitanut aina myös kouluhom-

mansa hyvin. Tästä hän on puhunut

jo pidempään, joten mikään varsi-

nainen yllätys tämä ei ollut, äiti tii-

vistää. Myös asiasta kuulleet koulu-

kaverit ovat suhtautuneet suunnitel-

miin kannustavasti. Kokemus

Pir-

kanmaan Yrittäjien

uusien jäsenten

aamiaistilaisuudessa jäi sekin mie-

leen mukavana.

– Siellä sain esittäydyttyäni ja ikä-

ni kerrottuani aplodit, mikä kieltä-

mättä tuntui varsin mukavalta, hän

hymyilee.

Tästä tunnistaa yrittäjän

Yrittäjä myöntää itsekin, että koulun

kustannuksella hän ei aio toimin-

taansa harjoittaa. Silti hän uskoo löy-

tävänsä tarvittaessa aika paljon tun-

teja myös yritykselleen.

– Kyllä sitä joka päivä ainakin

muutaman tunnin voi tehdä. Itse las-

kin, että arkisin voisin tehdä yhteen-

sä noin 15 tuntia ja viikonloppuna

sitten saman verran, Leevi tuumaa.

Näin puhuu ehta yrittäjä!

Teksti ja kuva:

VILLE KULMALA

Leevistä tuli

järjestön nuorin jäsen

Nokialaisesta Leevi Lamminsivusta tuli lokakuussa Pirkanmaan Yrittäjien nuorin

jäsen, ja taitaapa hän olla toistaiseksi ainoa tämän vuosituhannen puolella syntynyt

jäsenyrittäjä. Leevin yritys on nimeltään Kiinteistöhuolto Lamminsivu, ja sen osalta

suunnitelmat ovat hyvinkin selvät. Tosin nyt kahdeksatta luokkaa käyvä mies odottaa

malttamattomasti tammikuuta ja sen 21. päivää.

NOKIAN KANKAANTAAN

kaupunginosassa asuva Leevi hoiteli ensimmäisenä urakkanaan oman taloyhtiönsä lehdet pois tontilta. Sillä kertaa apuna kuljetuksissa tarvittiin vielä isää, sillä omaa traktorikortti-

aan Leevi joutuu odottelemaan vielä tammikuun 21. päivään saakka.