Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 64 Next Page
Page Background

TiisTai 13. jouluKuuTa 2016

12

VUODEN

201

6

YRITTÄJÄT

Y

rityksen perustaja ja toi-

mitusjohtaja

Veijo

Hukkanen

kertoo, että

palkinto oli hänelle

eräänlainen yrittäjäelämän täyt-

tymys. Suomessa pk-yrittäjää

kun ei oikein yksittäisellä pal-

kinnolla voi paremmin palkita.

– Kun miettii, että Suomen

tuhansien ja tuhansien yritysten

joukosta tämän palkinnon saa

vuodessa neljä, niin kyllähän tä-

tä todella arvostaa. Me olimme

tästä vaimoni

Ulpun

kanssa ää-

rimmäisen otettuja, sanoo Veijo

Hukkanen omassa työhuonees-

saan noin kuukausi palkinnon-

jaon jälkeen. Toimittajan sitkeän

flunssan vuoksi kertaalleen pe-

ruuntunut haastattelu onnistui

kuitenkin hienosti lauantaina.

Yrittäjä Hukkanen kun on tottu-

nut työskentelemään silloin kun

töitä vain on.

– Tulen tänne lähes joka lau-

antai. Minusta tuntuu, että saan

aina silloin paljon aikaan, kun

puhelimet eivät soi.

Appiukon opissa

Veijon työmatka ei ole pituudel-

la pilattu, sillä Hukkasten yritys-

ryppään nykyinen päätoimi-

paikka ja kalanjalostamo sijait-

see noin sadanmetrin päässä ko-

titalosta. Kalanjalostustoiminta

aloitettiin 1975 oman pihan

maatalousrakennuksesta, josta

kehitettiin tuolloin avioparin en-

simmäinen oma savustamo. Ka-

la-alan tuntemuksensa Veijo sai

aikanaan Ulpun isältä

Kauno

Pajulta

, joka otti vävypoikansa Vei-

jon itselleen oppiin.

Kala-alan moniosaajaksi

Kotipihan maatalousrakennuksesta

alkanut yritystoiminta on vuosien

saatossa kasvanut kokonaiseksi yri-

tysryppääksi. Tänä päivänä yritys lis-

taakin itsensä paitsi kalanjalostajak-

si, myös kasvattajaksi ja tukkukaup-

piaaksi sekä kalan maahantuonti ja

-vientiyritykseksi. Tähän on vaadit-

tu aika monta yrityskauppaa. Huk-

kanen itse muistelee, että on perus-

tanut tai ostanut uransa aikana kai-

ken kaikkiaan 18 eri yritystä. Yritys-

kaupoilla on käyty ahkerasti etenkin

viime vuosina. Strategia on ollut hy-

vin johdonmukainen.

– Olemme ostaneet yrityksiä sa-

malta alalta mutta eri sektorilta,

Hukkanen kertoo. Viimeisimpiä

hankintoja oli kalankasvatusyritys,

joka takaa oman raaka-aineen saan-

nin jatkossakin. Viime vuosien isoja

kauppoja ovat olleet eritoten varsi-

naissuomalaisen

Martin Kalan

sekä

kalankasvatukseen erikoistuneen

Taimen

-konsernin ostaminen. Ne

ovat itse asiassa Hukkasen pitkäai-

kaisia yhteistyökumppaneita ja pit-

kän linjan yrityksiä molemmat. Ka-

lankasvatuksella mittariin tuli pari

vuotta sitten 50 vuotta, jaMartin ka-

la on jo yli 60-vuotias.

– Yhteensä yrityksillämme on nyt

ikää jo yli 150 vuotta, Hukkanen to-

teaa.

Palkinto haettiin koko

perheen voimin

Hukkasen luomaa yritystä voi kutsua

perheyritykseksi sanan varsinaisessa

merkityksessä, sillä perheen kahdek-

sasta lapsesta useimmat ovat tänä päi-

vänäkin perheyrityksen palvelukses-

sa. Aika paljon palkinnon kunnioi-

tuksesta kertoo sekin, että se käytiin

pokkaamassa Vaasassa koko klaanin

voimin. Vaasassa olivat kaikki Huk-

kasen perheen kahdeksan lasta.

– Jopa kuopuksemme lensi tänne

tätä varten Kanadasta, jossa hän par-

haillaan työskentelee, Hukkanen ker-

too. Lapsista vanhin, nykyään vara-

toimitusjohtajan titteliä kantava

To-

ni Hukkanen

on ollut hommissa jo

17 vuotta.

– Hän on nykyään varatoimitus-

johtaja ja ollut erittäin isossa roolis-

sa siinä, että olemme viime vuosina

kasvaneet tätä vauhtia, isä kiittelee.

Perheenjäsenille on löytynyt firmas-

ta töitä oman osaamisen ja kiinnos-

tuksenmukaan. Talousjohtaja,mark-

kinointi- ja viestintäpäällikkö, pari-

kin myyjää ja yksi työnjohtaja kun

ovat kaikki ”omaa tuotantoa”.

Vaimon korvaamaton panos

Veijo Hukkanen muistuttaa useam-

paanotteeseen tämänhaastattelun ai-

kana kehua myös vaimoaan Ulpua,

jota ilman nykyiseen lopputulokseen

pääseminen ei olisi ollut mahdollista.

– Ulpun panos tämän yrityksen

kasvattamisessa on ollut täysin kor-

vaamaton. Hän on hoitanut kotia ja

ollut myös yritystoiminnassa muka-

na aina kun mahdollista. Itse asiassa

hän on tälläkin hetkellä töissä Vam-

malan torilla, josta itse asiassa kai-

killa meillä perheenjäsenillä on ko-

kemusta, toimitusjohtaja kertoo.

Perhe on ykkönen

Veijo Hukkasen kertoessa perhees-

tään paistaa äänestä ylpeys sekä selvä

tyytyväisyys siihen, että isän ja äidin

elämäntyö on lapsia kiinnostanut.

–Ketään emme tietenkään ole pa-

kottaneet tänne, vaan kaikki heistä

ovat saaneet valita itse. Siitä olen tyy-

tyväinen, Veijo Hukkanen tuumaa.

Muutenkin käy selväksi miehen jut-

Yrittäjyyden ykköstunnustus

oli perheyritykselle iso juttu

Kalaneuvos-tuotemerkistään tunnettu V. Hukka-

nen Oy on yksi neljästä tämän vuoden Valta-

kunnallisen Vuoden Yrittäjä -palkinnon saajis-

ta. Sastamalan toimiva kala-alan yritys sai

kirkkaimman suomalaiselle pk-yrittäjille

jaettavan kruunun lokakuussa valtakunnalli-

silla yrittäjäpäivillä Vaasassa. Viime vuonna

40 vuotta täyttänyt yritys kävi nappaamassa

palkintonsa Vaasasta kotiin Sastamalaan

isolla porukalla, sillä mukana sitä noutamas-

sa oli perheen koko kahdeksanhenkinen jälki-

kasvu. Kalafirma on kirjaimellisesti perheyritys.

V. HUKKANEN OY

on putsannut palkintopöydän nyt kolmella eri tasolla.

Vammalan Vuoden Yrittäjä firma oli 1988, maakunnallisen yrittäjäpalkinnon

se sai 2000, ja kruunuista kirkkain eli Valtakunnallinen Vuoden Yrittäjä perhe-

yrityksestä tuli tänä vuonna.

HUKKASTEN SASTAMALAN

toimipiste on 110 hengen työpaikka.

YRITYKSEN KOVASTA

kasvusta

hyvän kuvan antaa se, että yrityksen

vuonna 1988 perustettua tehdasta on

sittemmin laajennettu peräti 14 ker-

taa. Käytännössä lähes kaikki laajen-

nukset ovat ajoittuneet vuosituhannen

tälle puolen.