Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 4. LOKAKUUTA 2016

6

TEHOKASTA PERINTÄÄ

29 VUODEN AMMATTITAIDOLLA

Pirkan Perintä Oy

www.pirkanperinta.com

puh. 03-3122 4400

Alan ensimmäinen laatusertifikaatti Suomessa

Asentajina paikalliset pojat

Pellit, kourut ja tikkaat suoraan tehtaalta

Markkinoiden ainoa ruostumaton kouru

www.laaturemontti.fi

Pirkanmaan yksikkö

SOITA

03 3398 6722

Iskikö

syysasennus?

Katto 2 päivässä, todistetusti laatutyönä!

Tamrex on Tampereen ykkönen

Tampereen Vuoden Yrittäjä 2016 on Lielahdessa toimivan turvallisuustalo Tamrex Oy:n

yrittäjätrio Henry Ray, Anne Martiskainen ja Tomas Ray. Nykyiseen omistukseen vuonna

1978 perustettu yritys siirtyi 1998. Tahti on ollut komea, sillä kasvuvuosien joukkoon

mahtuu vain yksi miinusvuosi. Tänäkin vuonna kasvutahti on kaksinumeroinen.

T

amrex

alkaa kolkutella kes-

ki-ikää. Kahden vuoden päästä

synttärikakussa on jo 40 kyntti-

lää. Paljon on ehtinyt tapahtua sitten

vuoden 1978, jolloin yrityksen perus-

tanut

Pertti Liuha

aloitti toiminnan

myymällä sammuttimia ovelta ovelle.

Nykyiseenomistajuuteenyritys siirtyi

kahdessa vaiheessa vuosituhannen

vaihteessa. 1998

HenryRay

osti silloi-

selta sijoittajalta yrityksestä puolet ja

pari vuotta myöhemmin Henry,

An-

ne

ja

Tomas

yhdessä loput. Henryn

lapset Anne Martiskainen ja Tomas

Ray ovat olleet mukana alusta asti.

Yritykset dominoivat

Tamrex on erikoistunut palo- ja työ-

turvallisuustuotteisiin. Lielahden li-

säksi toimitaan Lahdesjärvellä jaHä-

meenlinnassa. Toiminnan alkuläh-

de eli sammuttimet ovat edelleen

mukana, mutta niiden osuus on ny-

kypäivänä melko pieni. Jos huollot

lasketaan mukaan, niiden merkitys

liikevaihdolle on 15 prosentin luok-

kaa. Tuotteita rekisteristä löytyy kai-

kenkaikkiaan 31000 kappaletta.

Isoimmat tuoteryhmät ovat työvaat-

teet, -kengät sekä palo- ja pelastus-

kalusto.

Asiakkaita ovat niin yksityishen-

kilöt, yritykset kuin julkinen sekto-

ri. 90 prosenttia liikevaihdosta saa-

daan yrityksiltä.

Kilpailu kovenee

Kilpailu turvallisuusalalla on kovaa.

– Jo silloin kun alalle tulimme,

niin kilpailua oli, ja vuosien saatossa

kilpailu on ainoastaan lisääntynyt. Ei

tämä vielä ihan urheilukauppaan ole

verrattavissa, mutta ei kaukanakaan

siitä, Henry Ray toteaa. Tamrexin

vahvuuksia ovat joustavuus, laaja va-

likoima, asiantunteva palvelu sekä

nopeus. Varasto on tietoisesti pidet-

ty pulleanpuoleisena, ja toisaalta

myös Virossa toimiva yhteisyritys

pystyy erittäinnopeisiin toimituksiin.

– Me myös taivumme ratkaisui-

hin, joihin kilpailijamme eivät. Sii-

nämissämonelta löytyy valikoimas-

ta vain ns. päätuotteet, me olemme

halunneet pitää mukana varaosat ja

erikoismitalliset tuotteetkin, jotta

voimme tarjota asiakkaille kokonais-

ratkaisun.

Perheyritys tarjoaa tukea

Toimitusjohtajana 2009 aloittanut

Anne Martiskainen näkee saavansa

työhönsä paljon tukea perheyrittä-

jyydestä.

– Tämä on jo sen kokoinen yritys,

että aivanyksin tämänvetäminenoli-

si hyvinhaastavaa. Vaikka olenkinve-

tovastuussa, niin koen saavani tukea

ja apua aina tarpeen tullen sekä isäl-

täni että huoltopäällikkönä työsken-

televältä veljeltäni, hän kertoo. Anne

ei hypännyt kulmahuoneeseen suo-

raan, vaan tutuksi ovat tulleet oike-

astaan kaikki yrityksen myymälän ja

toimiston tarjoamat työtehtävät.

Henry on hallituksen puheenjohtaja-

na edelleen tärkeässä roolissa, mutta

toisaalta johtamisesta hän on pää-

sääntöisesti jättäytynyt pois.

– Isompiin projekteihin osallistun

edelleen.

Komeaa tulosta

Tarina on komeaa katsottavaa myös

lukujen valossa. Nykyisessä omistuk-

sessa sekä henkilöstön päämäärä et-

tä liikevaihto ovat kumpainenkin

kaksinkertaistuneet. 18 vuoteen

mahtuu tasan yksi liikevaihdoltaan

miinusmerkkinen vuosi. 2009 meni

finanssikriisin seurauksena pakka-

sen puolelle. Muuten taantumista on

selvitty hyvin.

– Taantumat eivät ole kauppaam-

me pahemmin vaikuttaneet, laaja

tuotevalikoima ja asiakaskunta tasa-

painottavat toinen toisiaan. Jos jol-

lain alalla on hiljaisempaa, niin toi-

sella saattaa tulla uusi turvallisuus-

määräys, joka kasvattaamyyntiä, Ray

kertoo. Kuluvana vuonna ollaan 13

prosentin kasvuvauhdissa. Se taas on

luku, josta aika moni yritys on tähän

maailmanaikaan hyvin kateellinen.

Laajennus kiinnostaisi

Tamrex työllistää 29 työntekijää.

– Meillä on luottopakkeja talo

täynnä, Martiskainen kehaisee. Tä-

män puolesta puhuu myös työsuh-

teiden kesto, joka on Tamrexilla pit-

känpuoleinen.

– Tulipa meillä tuossa juuri erääl-

lä työntekijällä täyteen25 vuoden työ-

suhde, Henry huomauttaa.

Lielahdessa on laajennettu pariin-

kinotteeseen, ja itse asiassa uusille ne-

liöille olisi tilausta myös nyt. Seinät

ovat taas tulossa vastaan, ja kaupun-

gin kanssa ollaankin parhaillaan käy-

mässä neuvotteluita naapuritontista.

Parhaassa tapauksessa laajennus-

ta päästään toteuttamaan jo ensi vuo-

den aikana.

Verkossa yritys on tehnyt kaup-

paa jo pidemmän aikaa, sillä ensim-

mäisen verkkokauppansa se lansee-

rasi jo 2005. Parhaillaan meneillään

on uudistusprosessi, jonka myötä

verkkokauppa pistetään aivan uusik-

si. Vielä tämän vuoden puolella jul-

kaistavaa verkkokauppaa on paran-

neltu muun muassa rajaus- ja haku-

toimintojen suhteen niin, että sen us-

kotaan kasvattavan merkitystään

huomattavasti. Nyt se on ollut muu-

tamassa prosentissa.

– Kyllä se ainakin kymmeneen

prosenttiin pitää nostaa.

Henryn kolmas pokaali

– Tietysti tämä hyvältä tuntuu, että

meidän tekemisiämme ja aikaansaan-

noksiammearvostetaan.Jokainenyrit-

täjä varmaan tietää, että siinä arjessa ei

niitä tunnustuksia paljon saa, toteaa

Anne Martiskainen. Henry Ray ei ole

Tamrexin kanssa ensimmäistä kertaa

pappia kyydissä. Ennen nykyistä fir-

maa mies vaikutti

Savupojat Oy

:n yh-

tenäosakkaana. Jos tarkkojaollaan, tä-

mä onkin jo kolmas kerta, kun mies

pääsee pokkaamaan palkintoa yritys-

toiminnastaan. Savupojat valittiin ai-

kanaan Pirkkalan Vuoden Yrittäjänä,

ja Tamrex oli puolestaan Lielahden

Vuoden Yrittäjä 2012.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

TAMPEREEN VUODEN YRITTÄJÄT 2016

ovat Tamrexin omistajat Henry Ray,

Anne Martiskainen ja Tomas Ray.