Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 4. LOKAKUUTA 2016

2

P

irkanmaalla on runsaasti osaa-

mista yliopistojen, korkeakoulu-

jen ja tutkimuslaitosten myötä.

Täällä on myös paljon innovatii-

visia yrityksiä, mikä näkyy muun muassa

siinä, että Pirkanmaa on Suomen alueis-

ta kärkipäässä t&k-rahoituksen määrällä

mitattuna. Tästä huolimatta Pirkanmaan

työttömyystilanne on surkea: työvoiman

kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa riittävästi.

Maakunnassa perinteinen teollisuus ku-

tistuu, eivätkä uudet osaamispainotteiset

yritykset pysty korjaamaan maakunnan

vakavaa rakennetyöttömyyttä.

Työllisyyden korjaajana pidetäänkin nyt

pk-sektoria, jonne lähes kaikki uudet työ-

paikat ovat viime vuosina syntyneet. Pk-

yritysten merkitys on ratkaiseva tekijä

myösmaakunnan elinvoimaisuudelle. Pir-

kanmaan yli 25 500 pk-yritystä luovat

alueelle lähes 74 000 työpaikkaa. Pk-yri-

tykset maksavat veroja kunnille 726 mil-

joonaa euroa ja luovat ostovoimaa maa-

kuntaan 2,2 miljardia euroa. Kunnittain

pk-yritysten osuus kaikista työpaikoista

on 35%, omassa kunnassa työskentelevis-

tä 65 % ja osuus kaikista yksityisistä työ-

paikoista 60 %.

Pk-yritykset ovat säilyttäneet näinä heik-

koina aikoina työpaikat, mikä onmahdol-

listanut tasapainoisesti koko maakunnan

elinvoimaisuutta.

Pk-yritysten tuoma pa-

nos on mahdollistanut palveluelinkei-

nojen elinkykyisyyden ja työllisyyden

paranemisen uusien palveluyritysten

kautta, kuin myös rakennustoiminnan

vilkastumisen.

Pk-yritysten työllisyys on

vähentänyt työttömyyden lisäämiä tuki-

menoja ja terveydenhuoltokuluja. Pirkan-

maan kuntien saamasta 7,8 miljardin val-

tionosuudesta pk-yritysten panos on ol-

lut noin puolet.

Jotta pk-yritykset voivat jatkossakin kan-

taa vastuuta työllistämisestä, pitäisi erityi-

sesti kuntasektorilla kiinnittää huomiota

julkisiin hankintoihin, joilla mahdolliste-

taan pk-yritykset olemaan mukana työl-

listämässä. Julkisia kehittämispanostuk-

sia pitäisi kuitenkin panostaa pk-sektorin

t&k-hankkeisiin. Työttömyyden korjaan-

tuminen edellyttää nykyistä joustavampia

työmarkkinoita ja investointeja tukevaa

verotusta. Nämä päätökset tehdään valta-

kunnan tasolla.

päätoimittaja

PÄÄKIRJOITUS 4.10.2016

s. 14

s. 17

s. 22

s. 36

Aina työn tekijän puolella

LOKAKUU 2016

SISÄLTÖ

Näkyykö orastava nousukausi – haastattelussa kymmenen kunnan elinkeino-osaajat?

s. 4

Turvatalo Tamrex on Tampereen Vuoden Yritys

s. 6

Pikkujoulukausi näyttää edellisvuosia paremmalta

s. 14

Tom Lindholm tähdittää uutuusfarssia

s. 17

Mikael Pentikäinen Kangasalla: Suomi on edelleen kovin vahva kartellitalous

s. 22

Länkipohjan taksimies ei odota Liikennekaarelta ihmeitä

s. 35

Miten toimii viljakauppa?

s. 36

Tesoma kehittyy kovaa tahtia

s. 42

Kalevalainen jäsenkorjaus ei ole uskomushoitoa

s. 44

Aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

Alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

Alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti. /

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

Alma Manu Tampere 2016

ULKOASU

Ilmoitukset ja sivutaitto

Ahaa Sivunvalmistus Oy

p. 03-357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.

Myyntipäällikkö

Laura Mustanoja p. 050 468 2290

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili Salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.

Pk-yritykset ratkaisevat

maakuntien elinvoimaisuuden

Tuoreen pk-barometrin mukaan pirkanmaalaisten yritysten odotukset lähitulevaisuudesta

ovat positiivisia. Yritysten työllistäminen ja jopa investoinnitkin näyttävät paremmilta kuin viime

keväänä. Tästä huolimatta meillä on maakunnassa paljon haasteita.