Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 4. LOKAKUUTA 2016

11

C

ocktail-koulua, minigolfia,

pöydän kattausta, keilailua

tai vaikkapa sushinteon

opetusta. Näitä kaikkia voi-

daan yhdistää syyskuussa lanseera-

tussa

Amazing

Ravintola.fi

-konsep-

tissa, hehkuttaa Restamax-konsernin

myyntipäällikkö

Kaisa Laatikainen.

Kävin tapaamassa häntä päivää en-

nen kuin ravintolajätti lanseerasi

tuotteenmaailmalle. Laatikainen on

muuten ravintolaketjun puolelta

henkilökohtainen syypää koko yh-

teistyön aloittamiselle. Kaisan ensi-

törmäys koko konseptiin ja

Heikkiin

oli, kuinkas muutenkaan kuin tyyty-

väisenä asiakkaana. Ilmeisesti kau-

punkikierros teki hyvän vaikutuk-

sen, sillä pian tämän jälkeen vielä

tuolloin toisen työnantajan palveluk-

sessa työskennellyt Laatikainen pää-

tyi itse tilaamaan samankaltaisen

seikkailun Heikiltä.

–Kokemus olimyös silloin erittäin

hyvä, ja kevään päätteeksi sitten soi-

tin Heikille ja ehdotin yhteistyötä.

Mukava yllätys

Närväselle yhteydenotto oli mielui-

nen yllätys, joka sopi sitä paitsi mie-

hen omiin visioihin.

– Sen verran tässä oli jo tullut eri

ravintoloiden kanssa tehdyksi tämän

tiimoilta yhteistyötä, että samankal-

tainen ajatus oli minullakin käynyt

mielessä, hän kertoo.

Heikki Närvä-

sen

mukaan yritysten valtava ko-

koero ei ole sisältänyt hänen näkö-

vinkkelistään katsottuna minkään-

laista sanelupolitiikkaa vaan aivan

rehellistä arvostusta.

–Ja konseptia jalostettaessa ravin-

toloihin istuvaksi, minunmielipitei-

täni on aidosti kuultu, Närvänen tuu-

maa.

Yhteistyöstä ylivoimaa

Laatikainen että Närvänen toivovat

yhteistyön toimivan muitakin roh-

kaisevana esimerkkinä.

–Mielestäni tämä on hyvä osoitus

siitä, että kun näkemyksen pitää tar-

peeksi avarana, yhdessä voidaan saa-

da aikaa enemmän kuin yksin. Yli-

päätäännäkisin, että Suomessa kilpai-

lijoiden kanssa veljeilyä vierastetaan

vähän turhankin paljon, Restamaxin

Laatikainen kertoo.Kaksikko täyden-

tää myös mukavasti omilla vahvuuk-

sillaan toisiaan. Närväsen kannalta

myönteistä on tietenkin pörssiyhtiön

markkinointibudjetti, joka luonnolli-

sesti tarkoittaa aivan erilaista maail-

maa kuinaikaisemmin. ToisaaltaNär-

väsen kokemus tapahtumanjärjestä-

misestä ja neljän vuoden aikana ti-

mantinteräväksi kuntoonhiottubrän-

di olivat sellaista tietotaitoa, jota ei

tuosta vain haalitakaan. Tärkeintä on

kuitenkin, että yhteinen sävel löytyi

jamolemmat osapuolet kokevat itsen-

sä yhtälössä voittajiksi.

– Tässä tapauksessa yksi plus yk-

si on todellakin enemmän kuin kak-

si, sekä Laatikainen että Närvänen

vakuuttavat.

Artikkeli jatkuu seuraavalla sivulla

LÄPYT SILLE.

Heikki Närväsen Tampereella jo neljän vuoden ajan toteuttama

Amazing Tampere –kaupunkikierros sai sisaren, kun Suomen suurin ravintolaket-

ju innostui Närväsen luomasta seikkailukonseptista, johon taustaa antoi meillä-

kin vuosikausia pyörinyt amerikkalainen realitysarja. Siinä missä television Ama-

zing Race -sarjassa kilpailijoita työllistivät visaiset tehtävärastit ympäri Tellusta,

on Närväsen versio ollut lokalisoitu versio tästä. Kuten nimikin kertoo, Närväsen

elämyksessä on tehtäviä nimittäin päädytty ratkomaan Tampereella.

Pörssiyhtiö syttyi yksityisyrittäjän idealle

Nyt tulee ravintolaseikkailu

Yritykset voivat tehdä yhteistyötä, vaikka niiden kokoluokka olisikin aivan eri maail-

moista. Tästä elävänä esimerkkinä toimii pörssiyhtiö Restamax Oyj:n sekä yksinyrit-

täjä Heikki Närväsen pyörittämän Eränelo Oy:n vasta alkanut yhteistyö. Närväsen

muutama vuosi sitten lanseeraama Amazing Tampere -kaupunkiseikkailu sai syys-

kuussa sisarekseen Amazing

Ravintola.fi

-elämyskonseptin, jossa Närväsen idea ja

kierrosten operatiivinen vetäminen yhdistetään ravintolajätin huimaan tarjontaan.

– Kyllä tämä on niin win–win-diili minulle kuin olla ja voi, toteaa Närvänen, ja samaa

uskoo myös pörssiyhtiön myyntipäällikkö Kaisa Laatikainen.

L I P UNMY Y N T I :

menolippu.fi

, lippu.fi ja R-Kioskit

E A S T W A Y L I V E Y L P E Ä N Ä E S I T T Ä Ä :

& HIS POWER BAND

J U H L A K I E R T U E

1 9 6 6

50

v

.

2 0 1 6

Ma 21.11. TAMPERE

Tampere-talo

Klo 20.00. Ovet klo 19.00. Liput kuluineen alk. 52,50 €.

VIP-illallispaketti alkaen 119 €

+alv 24% / hlö. (yht. 147,56€)

VIP myynti ja tiedustelut:

vip@menolippu.fi

/ Puh. 010 841 4185.

Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu +17,05 snt/min. Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu +5,95 snt/min.

www.hector. f i

Myynnissä

nyt lisäkonsertti

ti 22.11.!

MITÄ SIITÄKIN

TULISI JO EI

OLISI YHTÄÄN

YRITYSTÄ?

Yrittäjät luovat uutta ja pitävät

Suomen pyörät pyörimässä. Se

vaatii kovaa työtä – yrittämistä.

Yrittäjät työllistävät ja maksavat

suuren osan veroista. Jos sen jäl-

keen jää jotain itsellekin, se on

ihan oikein. Yrittäjät ovat tottu-

neet pärjäämään omillaan. Mutta

kyllä jokainen joskus apua, tukea

ja verkostoja tarvitsee. Siksi kan-

nattaa liittyä Suomen Yrittäjiin:

yrittajat.fi/liity