Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 8. ToukokuuTa 2018

11

M

istään nappikaupasta ei ole

kyse. Peliteollisuudessa

liikkuvat rahavirrat ovat

suorastaan valtavat. Tuoreimpien

arvioiden mukaan maailman tieto-

konepelimarkkinoilla liikkuu euro-

ja arviolta 24,1 miljardia, konsoli-

pelimarkkinoilla 27,6miljardia, mo-

biilipelimarkkinoilla 29miljardia ja

tablettipelimarkkinoilla yhdeksän

miljardia euroa. Yhteensä pelit oli-

vat viime vuonna siis liki 90 miljar-

din bisnes. Hollywood ja kokomaa-

ilman elokuva-ala on jo vuosia sit-

ten jätetty jälkeen, eikä tulevaisuus

näytä sekään hassummalta. Viime

vuoden aikana peli-

markkinoiden kasvu

oli 7,8 prosenttia, josta

monella alalla voidaan

vain haaveilla.

Kaikki tämä huo-

mioon ottaen onkin ai-

van relevanttia kysyä, on-

ko Pirkanmaalla varaa

jättää pelialan huimaa kasvupoten-

tiaali hyödyntämättä? Pirkanmaalai-

set alan toimijat ainakin kertovat

olevansa vähän huolissaan siitä, mi-

tä tuleman pitää. Etenkin kaksi asiaa

nousi esiin kun

Pirkanmaan Yrittä-

–lehti tiedusteli yritysten kuulu-

misia. Pelialueen kokeneista huip-

puosaajista on huutava pula, ja lisäk-

si meiltä puuttuu tällä hetkellämyös

aluekehitystoiminta.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Peliteollisuus on Suomen suurin kulttuurinvientiala ja jo

lähtökohtaisesti globaaliksi syntynyttä toimintaa. Myös

Pirkanmaalla koodattavat pelit tähtäävät suoraan maail-

man markkinoille. Se ei yllätä, sillä erilaisia videopelejä

pelataan tietokoneella, konsoleilla, mobiililaitteilla ja

tableteilla ympäri maailman – aina Etelänapamannerta

myöten. Näin ilmoittaa ainakin maailman suosituimpiin

mobiilipeleihin lukeutuva Candy Crush. Alun perin ruotsa-

laislähtöisen King-peliyhtiön suosikkipeliä on ladattu

kaikkiaan 2,8 miljardia kertaa. Myös Suomessa ja Pirkan-

maalla on tunnetusti onnistuttu luomaan globaaleja

menestyksiä, mutta mikään itsestäänselvyys paikallisen

pelialanmenestys jatkossa ei ole.

Peliala kasvaa humisten,

mutta Pirkanmaalla tulevaisuudesta ollaan huolissaan

OHEISET KUVAKAAPPAUKSET

ovat

molemmat parhaillaan tekeillä olevia

”Made in Pirkanmaa” –pelejä. Kuvista

on Random Potionin kehitysvaiheessa

oleva peli, joka kantaa nimeä Project

Scoundrel sekä Dreamloop Gamesin

Stardust Galaxy Warriors: Stellar Cli-

max, joka on jo ostettavissa digitaali-

sesti niin PC:lle, Xbox Onelle kuin Plays-

tation 4-konsolillekin. Vastaavia tuottei-

ta valmistetaan toivottavasti täällä jat-

kossakin, sillä globaali peliala kasvaa

edelleen kohisten ja on jättänyt talou-

dellisessa merkityksessä elokuvabis-

neksen taakseen jo vuosia sitten.