Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 13. kesäkUUTa 2017

8

Kuukauden

POiMiNNaT

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

30

vuotta

sitten

Paketti puhelimella

SELLAISET

maat, jotka hävittivät metsänsä jo

300 vuotta sitten, tulevat opettamaan meille, mi-

ten metsää hoidetaan.

Europarlamentaarikko Nils Torvalds

Kauppalehdessä 5.6.

POLITIIKALLA

voidaan tehdä ihan mitä vain.

Vaikka sulkea veroparatiisit, jos tahtoa on.

Kansanedustaja Sanna Marin Voima-lehdessä

5/2017

IHMISEN

työ on ongelmien ratkaisemista tule-

vaisuudessakin, näin uskon. Ongelmien keksimi-

sessä me ihmiset olemme lyömättömän nerok-

kaita, joten tarve ihmisen tekemiseen ei katoa

mihinkään.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n

julkaisemassa Tiedosta-lehdessä 1/2017

TAMPERE

on mielestäni suomen ystävällisin

kaupunki, ja tamperelaiset ottavat uudet ihmiset

vastaan ennakkoluulottomasti. Muuttaminen uu-

den työn myötä Tampereelle on minulle itses-

tään selvää.

Aamulehden uutispäälliköksi nimetty paljasjal-

kainen helsinkiläinnen Mikko Niimes Journalis-

ti-lehdessä 6/2017

NORJA

päätti kansanäänestyksessä, ettei se lii-

ty euroopan unioniin. Norjassa sen blondikin tie-

si, ettei maailma siihen lopu. ei tullut heinäsirk-

koja saati paiseruttoa.

Timo Soini Hymy-lehdessä 6/2017

EN

ole halannut firman johtoryhmää koskaan

suomessa, mutta täällä (Ruotsi) se on aivan

normaalia. Jopa ensimmäisen asiakastapaami-

sen päätteeksi saattaa joutua halaamaan.

Vuorineuvos Matti Sundberg kesäkuun

Fakta-lehdessä

NIIN,

enks mä olekin aika ristiriitainen persoo-

na. Jos eläisin niin kuin opettaisin, niin mähän

kulkisin bussilla ja olisin jossain hippivaatteissa.

Mutta koska Dalai-lamallakin on roleksi, niin

miksi mulla ei voisi olla?

Hyvinvointiyrittäjä Jutta Gustafsberg

kesäkuun Image-lehdessä

MONIKULTTUURISEN

suomen haasteiden ja

mahdollisuuksien realistinen hahmottaminen ki-

pupisteineen on yhä työläämpää, sillä empatial-

la, aggressiolla ja ihmisoikeusloukkauksilla la-

dattuun tilaan on syntynyt miinakenttä.

Toimittaja ja tuottaja Marketta Mattila

Kanava-lehdessä 4/2017

VAIKKA

YYa-ajat ovat jo kaukana takanapäin, ei

kielellä hämääminen ole mihinkään kadonut. Hy-

viä esimerkkejä löytyy nykyisistäkin yhteistyön

sanoista. epäiltyjen penkkiin kuuluu ainakin il-

maus ”yhteiset pelisäännöt”.

Suomen kielen tutkija Lari Kotilainen Suomen

Kuvalehden kolumnissa 2.6.

HALLINTAREKISTERIUUDISTUS

jättää pahan

mielen kaikille

Otsikko Arvopaperi-lehdessä toukokuu 2017

EN

toivo tätä, mutta olisihan se tavallaan tosi

hienoa, jos suomen 100-vuotisjuhlavuonna halli-

tus kaatuisi kiistaan viinasta. #alkoholilaki

Noin viikon uutiset –juontaja Jukka Lindströmin

twiittaus 1.6.

SEKIN

ihme nyt nähtiin että suomen talouskas-

vu on Ruotsia nopeampaa: 2,7 % suomi, 2,2%

Ruotsi.

Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju

Twitterissä 1.6.

ON

rikkaus olla eri mieltä, mutta siitä, mihin si-

toudutaan, on kaikkien oltava samaa mieltä. sil-

loin hommaa on helppo viedä eteenpäin.

Juustoportin toimitusjohtaja Y-Studiossa 2.6.

EN

kauheasti välitä siitä, että lähes kaikki inter-

nethaut maailmassa tehdään Googlella. sen si-

jaan kammoksun mahdollisuutta, että tämä mo-

nopolisoituminen siirtyy fyysiseen maailmaan.

Mahdollisuutta, että kaikki matkat tehdään Uberil-

lä. Tai joka kerta, kun painan pääni tyynyyn käytän

airbnb:n alustaa. Tämä on mahdollista ja ehkä jo-

pa todennäköistä.

Tulevaisuudentutkija Roope Mokka Ylen

kolumnissa 5.6.

VIHREIDEN

tuleva puheenjohtaja joutuu käy-

mään kovan painin itsensä kanssa. Pitäisi vain

jaksaa jankuttaa julkisesta hammashoidosta ja

lapsilisistä, kun sydän sykkii suurpedoille ja ve-

gaanipäiville.

Niklas Holmberg Maaseudun tulevaisuuden

nettikolumnissa 29.5.

MAINIO

päivä. käynti Pirkanmaalla, jossa oli

media- ja kumppanitapaamisia sekä vierailut

kahdessa uutta vahvasti rakentavassa yritykses-

sä, 3 D step Oy:ssä sekä MilliDyne Oy:ssä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Penti-

käisen Facebook-päivitys 24.5.

TÄNÄÄN

tehtiin Tampereella yhteistyön histo-

riaa. Pormestariohjelman allekirjoitti seitsemän

valtuustoryhmää, jotka edustavat 66 valtuutet-

tua 67 valtuutetusta. Yhden hengen valtuusto-

ryhmä jäi ulkopuolelle lähinnä investointien ja

luottamushenkilöpaikkajaon vuoksi.

Tuleva pormestari Lauri Lyly Facebook-seinällään 2.6.

Kaukokiito

on tuo-

nut markkinoille uu-

den tavarankuljetus-

muodon, puhelinpaketin.

Tällä uudentyyppisellä pal-

velumuodolla pyritään täy-

dentämäänolemassaoleviakul-

jetusmuotoja. Erityisen ilahdutta-

vaa on, uuden markkina-alueen

tuominen jokaisen kotiovelle.

– Puhelinpakettisysteemiä lähdettiin ke-

hittelemään osaksi kentän tarpeista jamyös-

kin kilpailutilanne vaati panostusta, sanoo

tuotepäällikkö

Timo Rantanen

.

Puhelinpakettitoiminnan kantavana aja-

tuksena näyttää olevan toiminnan helppous

asiakkaalle.

– Puhelinpaketti on jaettu kotimaassa

kolmeen kiinteään maksuluokkaan ja kan-

sainvälinen puhelinpaketti taas on jaettu

kahteen painoluokkaan. Kotimaassa puhe-

linpaketti on kiinteähintainen napapiirille

saakka ja hintaan sisältyy nouto- ja jakopal-

velu sekä täysarvovakuutus. Kansainvälinen

puhelinpaketti on esitteissämainittujenmai-

den sisällä kiinteähintainen paikkakunnas-

ta riippumatta, sanoo Rantanen.

Yhteistä näille puhelinpakettipalveluille

on suurimmat sallitut mitat. Suurin sallittu

pituus on kolme metriä ja paino sata kiloa.

Kun vielä lähetys täyttää kussakin painoluo-

kassa tilavuusmäärityksen, niin pakettien lu-

kumäärää ei ole rajoitettu.

– Puhelinpakettitoiminta on lähtenyt liik-

keelle 4.5.1987 ja alku on ollut lupaava. Toi-

minta on otettu hyvin vastaan ja uskomme,

että toiminta tulee saavuttamaan entistä suu-

remman joukon. Tämän tulee takaamaan

mainonnan laajuus, sanoo Timo Rantanen.

Loistava avaus

Kotimaan markkinoita täydentävä puhelin-

paketti on kuitenkin uraa uurtava palvelu-

muoto uudellamarkkina-alueella, joka käsit-

tää

EC

:n ja

EFTAN

alueet. Kuuden EC-maan

ja neljänEfta-maan sisällyttäminen tähänpu-

helinpakettipalveluun on erittäin hyvä ja en-

nakoiva kannanotto, jolla ollaan mukana tu-

levaisuuden kuljetusmarkkinoista.

On hyvä etteivät kaikki suomalaiset lii-

kennöitsijät jää nurkkakuntaisesti voivotte-

lemaan ajojen menoa milloin kenellekin.

Toivottavasti tämä palvelumuoto ei ole lo-

pullinen van tulossa on täydennystä tähän-

kin palvelumuotoon esim. lisäämällä luette-

loon puuttuvat EC-maat.

PUHELINPAKETILLA TAVARAT

saatiin siirtymään entistä kätevimmin. Euroopan unionista ei

vielä edes puhuttu visioissa, mutta EFTA ja EC-alueille paketit siirtyivät jo kuulemma varsin kä-

tevästi. Komediateatterin isä Esko Raipia toimi Yhdyspankin yrittäjäpalveluiden mainoskasvo-

na, joskin 1987 titteli oli vielä ravintoloitsija. Komediateatterin mies perusti vasta 1994. Ro-

sendahlissa järjestetyillä Yrityspäivillä teemana olivat kasinotalouden mahdollisuudet yrittäjäl-

le. Kesälehden kannesta ei väriä puuttunut.

P I RK ANMA AN YR I T TÄ JÄ - LEHDEN

LUKIJAKILPAILU

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

nimi:

osoite:

postinro:

puhelin:

Etsi

Ykä Yrittäjä

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpai-

lussa sinun tehtäväsi on löytää kolme

Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitet-

tu tämän lehden kolmeen eri ilmoituk-

seen. Kun olet löytänyt kaikki Ykät,

täytä alla oleva kuponki ja postita se

Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon

31.7.2017 mennessä. Voit myös vastata

internetissä osoitteessa

www.py-lehti.fi

Toukokuun numeron Ykä-visassa

elämyspaketit kahdelle hengelle

Särkänniemen huvipuistoon voitti

Jenni Iitanen,

Sastamala

Toukokuun

vastaukset olivat:

s. 12

Nippeli

s. 32

Länsi-Suomen Metsätilat

s. 37

Veikon Kone

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Laukontori, Kehräsaari B

33200 Tampere

postimerkki

VOIT

VOITTAA

Komediateatterin

LAHJAKORTIN

kahdelle

hengelle