Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 13. kesäkUUTa 2017

2

k

uten käsissäsi pitämän lehden kansikin kertoo,

Pirkanmaan Yrittäjä

–lehdestä julkaistaan tä-

nä vuonna jo 70. vuosikertaa. Matkalla löytyy

lukuisia tarinoita yrittämisestä ja yrittäjistä. Kaikkia

niitä yhdistää se, että lehden linjana on ollut tuoda

esillemielenkiintoisia tarinoita pirkanmaalaisista yrit-

täjistä ja yrittämisestä.

Mitä maailma olisikaan ilman näitä yrittäjiä? Se voi-

si näyttää aivan toisenlaiselta. Meillä ei olisi palvelui-

ta, jamonia hyviä paikallisia tuotteitakaan ei olisi saa-

tavilla. Yrittäjyys on luonut laatua elämäämme. Toi-

saalta pk-yritykset ovat luoneet tähän maahan mer-

kittävän osan työpaikoista ja viime aikoina kantaneet

vastuun lähes kaikkien uusien työpaikkojen synnys-

tä. Näistä asioista me olemme halunneet kertoa leh-

dessämme.

Olemme järjestönä, kutenmyös lehdessämme, halun-

neet vaikuttaa kuntiin, jotta ne voisivat toiminnassaan

vahvemmin ottaa huomioon paikalliset yritykset. Vih-

doin tuloksia näyttää syntyvän: jo yli puolessa pirkan-

maalaisista kunnista on käytössä tai valmisteilla yri-

tysvaikutusten arviointi. Toisin sanoen kunta ottaa

huomioon päätöksenteossaan päätösten vaikutuksen

paikalliseen yritystoimintaan ja työllisyyteen. Tämä

on kunnalle pieni asia, mutta alueen yrittäjälle suuri.

Nimittäin, jos esimerkiksi tie katkaistaan, niin se vai-

kuttaa heti paikallisen yrityksen toimintaan, kun asi-

akkaat eivät pääse yritykseen. Kun asioista tiedote-

taan ajoissa ja kuunnellaan paikallista yrittäjää, niin

yhteistyö sujuu parhaiten. Yrittäjävaikutusten arvioin-

nista, kuten myös muista yrittäjille merkityksellistä

asioista, olemme pitäneet tässäkin aviisissa meteliä jo

aika pitkään.

Ilman yrittäjiä ja heidän tarinoitaan lehteä ei olisi.

Näin kesän kynnyksellä haluamme jälleen muistut-

taa, että jos me kaikki pirkanmaalaiset ostaisimme

kuukaudessa 10 eurolla lisää pirkanmaalaisia tuottei-

ta tai käyttäisimme alueemme palveluita, loisimme

maakuntaamme 1 000 uutta työpaikkaa vuodessa ja

samalla saisimme lukea lisää mielenkiintoisia yrittä-

jätarinoita.

Kiitos kaikille lukijoillemme saamastamme kannus-

tavasta ja hyvästä palautteesta. Vuosi sitten lehdessä

tehty iso lehtiuudistus, jonka myötä me myös ilmes-

tymme nykyisin

Aamulehden

välissä, tarkoitti paitsi

uusia lukijoita, myös sitä, että palautetta saamme huo-

mattavasti aiempaa enemmän. Se on erittäin tärkeää,

sillä se on paras keino kehittää lehteä jatkossakin.

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti on paikkansa löytänyt it-

senäisenä pirkanmaalaisena talouselämän julkaisuna.

Haluamme kiittää kaikkia ilmoittajia, lehden tekijöi-

tä ja yhteistyökumppaneita. Tästä on hyvä jatkaa.

P.S. Henkilökohtaisesti haluan kiittää valitsijoita myös

tuoreesta nimityksestäni Tampereen kukkaispormesta-

riksi. Koen tämän kunniatehtävän olevan osoitus ar-

vostuksesta kaikille yrittäjille!

PääkiRJOiTUs 13.6.2017

s. 33

s. 23

s. 4

s. 10

Aina työn tekijän puolella

kesäkUU 2017

sisäLTÖ

Mikael Pentikäisellä tuli vuosi täyteen - kaikkia ei voi miellyttää jos haluaa tuloksia

s. 4

Tästä syystä 30.6. on merkittävä deadline yliopistolahjoituksille

s. 6

3D-tulostus kiinnosti – ja hyvä niin

s. 10

Tästä lehdestä tehdään jo 70. vuosikertaa – katsaus historiaan

s. 13

Waltari + Roine = helmi

s. 23

Meitä voit käydä moikkaamassa Pälkäneellä

s. 33

Luopioisten Urheilupuistosta tuli prameampi kuin pitikään

s. 36

eput eivät saakaan patsasta – veistoksen kylläkin

s. 37

sata-Häme soi kaikenikäisille

s. 43

Lounasvieraana Urjalan kunnanjohtaja

s. 48

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2016

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut Oy

p. 03 357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntipäällikkö

Laura Mustanoja p. 050 468 2290

erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti

– tarinoita yrittämisestä

päätoimittaja