Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 13. kesäkUUTa 2017

11

Yrittäjän pankki

on aina avoinna

Tiesithän, että voit hoitaa suurimman osan

yrityksen pankkiasioista myös puhelimitse

tai verkkotapaamisessa. Nordea Business

Centre tarjoaa henkilökohtaista palvelua

vuorokauden ympäri. Asiantuntijamme

auttavat esimerkiksi yrityksen maksuliiken-

teeseen, rahoitukseen, sijoitukseen, säästä-

miseen ja vakuutuksiin

liittyvissä asioissa.

Nordea Business Centre palvelee 24/7

numerossa 0200 2121 (pvm/mpm).

nordea onnittelee 70-vuotiasta

pirkanmaan yrittäjä-lehteä!

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

Puh. 0400 131 363

www.pmp-asennus.fi

Monipuolinen asennusurakoitsija

Maanrakennus

Salaojat

Vesitekniikka

Muovihitsaus

Timanttiporaus

syytä olisikin

3DSTEP OY:N

toimitusjohtaja Pekka Ketola(vas.) sai vastailla kysymyksiin ura-

kalla, joka oli tietysti päivän tarkoituskin.

3D-TULOSTUKSEN MAHDOLLISUUS

kiinnosti pirkanmaalaista teollisuutta.

Paikalla oli liki yli 150 teknologiasta kiinnostunutta toimijaa.

kealle. Esimerkiksi

Groupe PSA

,

jossa on mukana mm.

Peugeot

ja

Renault

, on julkisesti ilmaissut

Di-

vergent 3D

-projektin tavoitteek-

seen vähentää 5-henkisen auton

painoa 50 prosentilla ja sen valmis-

tuksessa käytettyjen komponent-

tien määrää peräti 75 prosentilla.

– Jo seuraavan kolmen vuoden

sisällä projektin tavoitteena on

päästä vähintään 10 000 auton vuo-

sivauhtiin, Vossi huomauttaa. To-

ki kun kaupallisista tuotteista pu-

hutaan, täytyy takana piillä myös

taloudelliset seikat. Myös tästä

Vossilla oli antaa oiva esimerkki.

– Eräs nyrkkisääntö on, että

avaruudessa yhden kilon painon

pudotus tarkoittaa 10 000 euron

säästöä, lentokoneessa 1000 euron

ja autossa 100 euron säästöä. Ei siis

ole yhdentekevää myöskään käyt-

tökustannusten osalta, jos vaikka

jonkun kappaleen massasta saa-

daan pudotettua pois 25–90 pro-

senttia.

kälti valimoteollisuuden ehdoilla. Jat-

kossa pidän varmana sitä, että yrityk-

set kehittelevät entistä enemmän uu-

den sukupolven 3D-tulostettaviame-

tallimateriaaleja, jotka on räätälöity

tuotetta ja valmistusosaa varten niin,

että vaikkapa Avantilla voisi olla tule-

vaisuudessa käytössä omaAvant-me-

tallinsa. Tärkeä lisäarvo on myös in-

novaationopeus. Siinä 3D-tulostus on

nimittäin omaa luokkaansa esimer-

kiksi valuihin verrattuna. Siinä missä

valukappaleita joudutaanodottamaan

kolme kuukautta, tulostamalla sama

prosessi saadaan aikaan kahdes-

sa-kolmessa päivässä.

– Tämä tarkoittaa pitkässä juok-

sussa sitä, että voimme juosta paljon

nopeammin kuin toinen. Se on taas

aivan takuulla hektisessä maailmas-

sa selvä kilpailuetu.

Aivan uusia

mahdollisuuksia

Merkittävin eromuihin tuotantome-

netelmiin taitaa tosin piillä siinä, et-

tä 3D-tulostuksen varsinainen arvo

luodaan jo suunnitteluvaiheessa.

– Siinä missä perinteisessä suun-

nittelussa mietitään aina, millä ko-

neella tämä voitaisiin saada aikaan,

voidaan 3D-tulostuksessa lähteä liik-

keelle siitä kysymyksestä, mikä olisi

täydellisin tuote. Rajoituksia on huo-

mattavasti vähemmän, hän toteaa. Ja

tekniikka on tarjonnut mahdolli-

suuden tehdämyös osia, jotka ovat

aikaisemmin yksinkertaisesti ol-

leet mahdottomia.

– Tällä niin sanotullamuotova-

paudella tarkoitan sitä, että nyt

suunnittelussa voidaan lähteä liik-

keelle aidosti siitä, mikä olisi asi-

akkaan kannalta paras ratkaisu.

Tärkeää onkin tajuta, että

1970-luvun tuotteiden sijaan mei-

dän pitäisi nyt keskittyä tekemään

2020-luvun tuotteita. Ne voivat siis

olla aivan erilaisia kuin aiemmin

tehdyt, hän toteaa.

Luonnon tuotekehitystä

kelpaakin matkia

Vossin näyttämien 3D-suunnitte-

luesimerkkien osalta yksi avainsa-

na on myös bioninen suunnittelu.

Silmiinpistävää onkin, että esimer-

kiksi lentokoneiden tai autojen

runkojen 3D-mallikuvat muistut-

tavat aika tavalla luontoa. Onpa

moisistamalleista englanniksi käy-

tetty termiä birdbone eli linnun-

luu-kehikko.

– Luonto on maailman resurs-

sitehokkain rakentaja, ja se on op-

timoinut rakenteita jomiljoonia ja

miljardeja vuosia, joten kyllä sitä

vähän kannattaakin matkia, Vossi

toteaa.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

Rautatienkatu 20 • P. 010 292 0700

(aseman pysäk.taloa vastapäätä) Av. ma-pe 10-17, la 10-14

MATTOKORJAAMO • KANTTAUSPALVELU

KYNNYSMATOISTA AINA

JÄTTIKOKOON ASTI. 2,50x3,5 m

VALITSE NÄISTÄ:

- sisal-mattoja

eteiseen

- käsin solmittuja

mattoja

- puuvillanaru-

mattoja

- viskoosiplyyshi

mattoja

- puuvillamattoja

ym. ym.

MATTOJEN

JÄTTILÄIS-

HALPAMYYNTI

Korkea-

luokkaiset

BELGIALAISET

VILLAPLYYSHI-

MATOT

todelliseen

kesähintaan!

seuraava

lehti ilmestyy

tiistaina

22.8.