Pirkanmaan Yrittäjä - page 6

6
Mitä yhteistä on t-paidalla,
kuulakärkikynällä, homejuustolla
ja konjakkipullolla joulun ai-
kaan? Useimmiten jokin niistä
löytyy liiketuttavalta saadusta tai
tälle lähtevästä joulupaketista.
Liikalahjojen merkitys on tie-
detty kauan. Voitaisiin sanoa, että
jo muinaiset foinikialaiset… Lii-
kelahjan antaminen on mielletty
pr:ksi, tuloksellisten suhteiden
vaalimiseksi ja luomiseksi.
- On turha kuvitella, että liike-
lahjat ovat vasta viime vuosien
keksintöä. Mainoslahjafirmojen
tarjonta on nyt vain huomatta-
vasti lisääntynyt ja liikelahjoja on
ryhdytty markkinoimaan näky-
västi, kertoo mediapalvelutoimis-
to Dagmarin johtaja Pertti Laijär-
vi.
Liikelahjojen kirjosta saa ku-
van markkinamiesten esitteistä.
Liikelahjoiksi ehdotetaan kukka-
vaasia, pipoa, t-paitaa, palapeliä ja
lompakkoa. Almanakat, kynät,
tarrat ja muovikansiot ovat esi-
merkkejä vaatimattomimmista
mutta yleisimmistä liikelahjoista,
paksumman kukkaron kera liik-
kuvien ostajien mieltymykset
ovat kohdistuneet esimerkiksi
poppaliinoihin, ja herkkukorei-
hin, joihin kuuluu kaikkea mah-
dollista homejuustosta kahveihin
ja hilloihin.
Lämmittäkö liikelahja mieltä,
vai onko siinä pieni pakkopullan
maku, sekä lahjan antajalle että
saajalle?
- Lahjan saaminen lämmittää
aina, mutta jo viides tai kuudes
kuulakärkikynä lakkaa ihastutta-
masta pitkään, sanoo Laijärvi.
- Liikelahjankaan ei tarvitse
olla kallis, jotta se olisi jotenkin
poikkeuksellinen tai omaperäi-
nen. Hyvässä liikelahjassa on ide-
aa, ja se saa lahjansaajan ajattele-
maan, että lahjoittaja on miettinyt
hommaa, toteaa Laijärvi.
- Hyvällä liikelahjalla on sa-
manaikaisesti käyttöarvoa ja mai-
nosarvoa.
Tasavallan presidentin vieraana ollut 101-vuotias Hannes Hy-
nönen sulatti Suomen sydämet Linnan juhlissa. Hyväntuuli-
nen ja skarppi sotaveteraani on elävä todiste siitä, että ikä
on vain numeroita. Rohkeakin hän on. Haki jopa Sofi Oksasta
tanssimaan.
Kaupan alalle hyvin tärkeää joulumyyntiä varjostaa
kuluttajien heikko taloustilanne ja heikentynyt ostovoima.
Kaupan liitto ennustaa koko joulumyynnin pienenevän tänä
vuonna puolitoista prosenttia viime vuodesta.
Viime vuonna laskua oli 1,7 prosenttia.
Syyllisiä
Ne on nyt sitten vorschmackit syöty ja itsenäisyyden maljat nostettu hyvien
ystävien kanssa. Lippu oli salossa, ja kynttilät paloivat ikkunoissa perinteiseen
tapaan. Jotenkin sitä oikein herkistyy, kun katselee nyt jo harvalukuisten vete-
raanien muisteluita mitalit rinnassaan. Mutta on sitä meilläkin mitaleita.
Useita. Siellä pöytälaatikossa perintönä äidiltä ja isältä. Äidilläkin melkoinen
rivi, ja isällä kaksi. Itsenäisyysjuhlissa isä kantoi aikoinaan vain sitä yhtä riviä.
Sanoi, ettei halunnut mikään joulukuusi olla. Ja olipa sitä taas linnan juhlis-
sakin mitaliloistetta. Harvenevalla veteraanijoukolla, mutta myös nuorem-
milla.Ansioista nekin epäilemättä.Mutta on sitä yksi siunaantunut omallekin
kohdalle. Ylpeänä kannan juhlissa rinnassani pronssista yrittäjäristiä viiden
vuoden ansiokkaasta yrittäjätoiminnasta. Myöhempi kaksikymmentävuoti-
nen yrittäjyyteni ei ole ollut riittävän ansiokasta ansaitakseni muun värisiä.
Sotaväen kirjoista minut on poistettu toistasataa päivää, kiitettävillä arvo-
sanoilla kerranneena yliluutnanttina. Ja vaikka RUK:sta lähtien olen toiminut
lukuisissa johtotehtävissä maanpuolustusjärjestöissä ja –organisaatioissa, ei-
vät ansiot ole riittäneet mitaleihin asti. Joten pakkohan tuo on todeta: taso-
kasta porukkaa ovat nuo nuoremmat mitalistit nykyään. Kunnioitus heille.
Niitä vanhempia mitalisteja kutsuttiin sen sijaan aikanaan sotasyyllisiksi.
■ ■ ■
Ukrainassa käydään täyttä sotaa. Sokea Reettakin näkee mistä on kysymys.
Venäjä on vallannut Ukrainalta Krimin, ja Putin ilmoittaa sen olevan venä-
läisten pyhä paikka. Pysyvästi. Itä-Ukraina on kaaoksessa ja sitä hallitaan ve-
näläisillä aseilla, ja rekkakuormat tuovat viikottain lisää. Tunnuksettomat so-
tilaat, panssarivaunut, ohjuslavetit ja ajoneuvot ovat tuttu näky. Niin kuin
ohessa esiintyvät Venäjän liputkin. Venäläiset hävittäjät härnäävät muiden
maiden lentokoneita ja testailevat, kuinka pitkälle naapurin ilmatilaan voivat
mennä. Ruotsin rannikolta, aivan Tukholman edustalta, löytyy merkit vie-
raasta sukellusveneestä. Mutta herra Putin, kansalaisten taputtaessa, jaksaa
julistaa, että kiristyneeseen tilanteeseen syyllisiä ovat Yhdysvallat, NATO ja
EU.
■ ■ ■
Eräs yrittäjäystäväni oli kyllästynyt yrityksessään alituisesti yöaikaan vieraile-
vista murtovarkaista. Valvontakameroistakaan ei ollut apua, sillä poliisilla ei
ollut aikaa paneutua ”vähäpätöisten” varkauksien tutkimiseen ja rikollisten
jahtaamiseen.Niinpä hän päätti kerran jäädä itse vahtiin pimeään halliinsa. Ja
niinhän siinä kävi, että sai rosvon napattua kiinni itse teossa.Voimakkain ot-
tein sai pidettyä pitkäkyntistä kiinni ja soitti samalla poliisille. Poliisi saapui
paikalle ja vei pitkäkynnen kuulusteltavaksi.Myöhemmin poliisi soitti yrittä-
jälle, ja kertoili, että mies väitti jääneensä lukkojen taakse, kun firma suljettiin.
Lukkojen murtamisista hän ei tiennyt mitään. Joten syytönhän miehen täytyi
olla, eikä syytteitä nostettu.Mutta poliisi jatkoi:”Olisi tässä vielä eräs asia. Tuo
mies syyttää teitä laittomasta uhkauksesta ja vaatii korvauksia. Eikä syyllisyy-
destä ollut epäilystäkään.
■ ■ ■
Eduskunta hyväksyi toissa viikolla sukupuolineutraalista avioliitosta tehdyn
kansalaisaloitteen. Syyllinenkin löytyi heti. Toistakymmentätuhatta erosi heti
viikonlopun aikana kirkosta. Ja kun Päivi Räsänen avaa vähänkin sanaista
arkkuaan, tietää se aina erobuumia kirkon jäsenyydestä. Selvää selvempi asia.
Jostakinhan sen syyllisen pitää löytyä. Helpointa on syyllistää kirkko.
■ ■ ■
Jos ovat niin yrittäjät kuin palkansaajatkin kovilla tänä päivänä, ei ollut hää-
viä Quiriniuksen aikanakaan. Veroja vaan oli maksettava silloinkin, kuten
keisari Augustus oli käskenyt.Yrittäjä Josefkin lähti Galileasta, Nasaretin kau-
pungista, hoitamaan verovelvollisuuksiaan Juudeaan, Betlehemin kaupun-
kiin, kihlattunsa Marian kanssa. Maria oli reissussa niin sanotusti paksuna.
Ja niinhän siinä sitten kävi, että esikoispoika ilmestyi maailmaan kesken ve-
ronmaksuturneen.
Ja hankalaakin oli vielä, kun muut verovelvolliset olivat jo ehtineet miehittää
kaikki majapaikat. Mutta olipahan sentään edes talli, johon pääsi suojaan ka-
ton alle. Mutta sitten alkoikin tapahtua. Yhtäkkiä yöllä lähistöllä lampaitaan
kaitseville paimenille ilmestyi enkeli,joka rauhoitteli:”Älkää pelätkö! Minä il-
moitan teille suuren ilosanoman, suuren ilon koko kansalle! Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja! Hän Kristus Herra!”
-Josta sitten oli tuleva syyllinen. Meidän kaikkien edestä.
T-paidasta homejuustoon
– Joulu on liikelahjojen luvattua aikaa
Turvaurakoitsijana työskentelevä
Jari Haapaniemi on pitkän linjan
yrittäjä, sillä 43-vuotias mies aloitti
oman yritystaipaleensa tasan kaksi-
kymmentä vuotta sitten. Alan am-
mattitaidon Haapaniemi on saanut
omalta isältään, mutta yritystoimin-
nan mies aloitti puhtaalta pöydältä.
– Isälläni oli lukkoliike, joka kui-
tenkin ajautui valuuttalainojen
vuoksi 90-luvun lamassa konkurs-
siin. Olin samoihin aikoihin valmis-
tumassa merkonomiksi ja ostin sit-
ten konkurssipesältä isäni yrityksen
vuonna 1994, Haapaniemi taustoit-
taa. Tänä päivänä Nokian Lukko-
huolto Oy työllistää Jarin sekä hä-
nen vanhempiensa,
Seppo
ja
Sirkka
Haapaniemen
lisäksi yhden ulko-
puolisen työntekijän.
Vastuu kasvoi nopeasti
Yrittäjäjärjestön jäsen Jari Haapa-
niemi on ollut koko yrittäjäuransa
ajan, mutta aktiivisemmin hän on
osallistunut järjestötoimintaan vasta
kolmen viimeisen vuoden ajan. No-
kian Yrittäjien hallitukseen hänet
valittiin 2011 ja puheenjohtajaksi
vain vuotta myöhemmin. Aluejär-
jestön
varapuheenjohtajaehdok-
kaaksi hän lähti pyynnöstä.
– Päätöksen tein, kun kuulin, että
Olli Sirén ei ole enää jatkamassa. En
olisi halunnutkaan lähteä haasta-
maan ketään, mutta nyt minun oli
helppo sanoa kyllä. Omat ajatukseni
yrittäjäjärjestön
tulevaisuudesta
ovat hyvin pitkälti samansuuntaiset
istuvan puheenjohtajiston kanssa.
He ovat mielestäni tehneet hyvää
työtä, ja niinpä tähän junaan oli
helppo hypätä, hän kertoo.
Nokian valtuuston
puheenjohtaja
Jari tuo yrittäjien edunvalvontaan
kokemusta myös politiikasta, sillä
hän toimii parhaillaan Nokian kau-
punginvaltuuston puheenjohtajana.
Valtuustoon hänet valittiin kokoo-
muksen riveistä ensimmäistä kertaa
kuusi vuotta sitten.
– Perimmäinen motiivini poli-
tiikkaan lähtemisessä oli halu vai-
kuttaa. Siinä mielessä nyt saamani
luottamustehtävä on luonnollinen
jatko valtuustotyölle, että myös poli-
tiikassa juuri yrittäjien aseman pa-
rantaminen on ollut minulle tärke-
ää, Haapaniemi kertoo.
–Siitä ainakin on apua myös tässä
toimessa, että istun jo politiikan
kautta samoissa pöydissä useiden
pirkanmaalaisten päättäjien kanssa,
hän jatkaa. Haapaniemi on myös eh-
dolla eduskuntaan ensi kevään vaa-
leissa.
Jari Haapaniemi asuu Nokialla
yhdessä vaimonsa sekä perheen
kahden teini-ikäisen lapsen kanssa.
Hän harrastaa metsästystä, ja muu-
tenkin luonto on lähellä.
– Varsinainen henkireikäni on
Keski-Pohjanmaalla sijaitseva mök-
ki. Siellä ei ole sähköjä tai muuta sel-
laista, mutta se on minulle silti valta-
van rakas, hän tiivistää.
Haapaniemestä uusi varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtajisto uudistui aluejärjestön syysko-
kouksessa viime torstaina. Varapuheenjohtajana kolme viimeistä vuot-
ta toiminut Olli Sirén ilmoitti jo aiemmin, että ei omien työkiireidensä
takia aio olla ehdolla enää uudelle kaudelle. Niinpä Pirkanmaan Yrittä-
jien syyskokouksessa tuoreeksi varapuheenjohtajaksi valittiin yrittäjä
Jari Haapaniemi Nokialta.
Puheenjohtaja Veikko Kiili(vas.)
sai tiimiinsä uuden jäsenen Jari
Haapaniemestä (2. vas). Helena
Nikkanen ja Janne Vuoristo uusivat
syyskokouksessa paikkansa vara-
puheenjohtajina. Veikko Kiilin
mukaan Haapaniemestä saatiin nyt
aluejärjestön johtoon erittäin terve-
tullut vahvistus erinomaista työtä
tehneen Olli Sirénin tilalle.
– Jarin osaaminen esimerkiksi kun-
ta-asioissa sekä hankinnoissa on
erittäin positiivista koko meidän
jäsenistöllemme, Kiili totesi.
– Lisäksi haluan vielä erikseen kiit-
tää sekä koko meidän jäsenistöäm-
me että aluejärjestön henkilökuntaa
kuluneesta vuodesta. Meillö on kyl-
lä kasassa huima joukkue! Haluan
myös toivottaa kaikille rauhaisaa
joulun aikaa ja menestystä tulevalle
vuodelle, Kiili jatkoi.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...80
Powered by FlippingBook